Klaus.cz


Hlavní strana » Projevy a vystoupení


Vystoupení prezidenta republiky na slavnostním nástupu Hradní stráže k 90. výročí jejího založení

Projevy a vystoupení, 5. 12. 2008

Dámy a pánové, vážení přítomní, vojáci,

před devadesáti lety, dne 6. prosince 1918, nařídilo Vrchní velitelství československé branné moci vyčlenit jednu pěší setninu 28. pěšího pluku k zajištění vojenské ochrany Pražského hradu.

celý článek »

Závěrečné slovo prezidenta republiky na jednání Ústavního soudu ve věci Lisabonské smlouvy

Projevy a vystoupení, 25. 11. 2008

Vážený pane předsedo, vážené soudkyně a soudci Ústavního soudu,

není a nemůže být sporu o tom, že nejen Senát Parlamentu ČR jako navrhovatel, z jehož popudu toto řízení probíhá, ale že i prezident republiky ve svých vyjádřeních konstatovali, že návrh Lisabonské smlouvy je v rozporu s některými ustanoveními českého ústavního pořádku.

celý článek »

Vystoupení prezidenta republiky na jednání Ústavního soudu o Lisabonské smlouvě

Projevy a vystoupení, 25. 11. 2008

Vážený pane předsedo, vážené soudkyně a vážení soudci Ústavního soudu,

přicházím k dnešnímu jednání, protože jsem byl Ústavním soudem vyzván, abych se vyjádřil k návrhu Senátu Parlamentu České republiky na posouzení souladu Lisabonské smlouvy pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství, sjednané v Lisabonu dne 13. prosince 2007, s ústavním pořádkem České republiky.

celý článek »

Projev prezidenta republiky na státní večeři v Irsku

Projevy a vystoupení, 12. 11. 2008

Irská republika byla jednou z prvních zemí, které otevřely svůj pracovní trh pro občany nových členských zemí Evropské unie, mezi nimi i České republiky. Chtěl bych Vám za to poděkovat. Pro několik tisíc mých spoluobčanů se tak otevřel prostor pro poznání Vaší země, pro získání nových pracovních zkušeností a jazykových znalostí.

celý článek »

Projev prezidenta republiky na slavnostní vojenské přísaze

Projevy a vystoupení, 28. 10. 2008

Dámy a pánové, vážení přítomní, vojáci,

přísaha profesionálních vojáků Armády České republiky zde na Hradčanském náměstí, v těsné blízkosti Pražského hradu, se stala již tradiční součástí oslav nejvýznamnějšího státního svátku naší země. Nejinak je tomu i dnes, kdy si připomínáme jubilejní, již 90. výročí vzniku našeho svobodného státu.

celý článek »

Projev prezidenta republiky k 28. říjnu 2008

Projevy a vystoupení, 28. 10. 2008

Vážení vysocí ústavní činitelé, zástupci diplomatického sboru, dámy a pánové,

dovolte mi, abych Vás přivítal zde, ve Vladislavském sále Pražského hradu, a abych prostřednictvím televizních obrazovek a rozhlasových přijímačů pozdravil celou naši veřejnost.

celý článek »

Projev prezidenta republiky na přehlídce Ozbrojených sil a Integrovaného záchranného systému

Projevy a vystoupení, 28. 10. 2008

Vážení vzácní hosté, vážení spoluobčané, vojáci,

starší generace si jistě vzpomenou na každoroční vojenské přehlídky na Letenské pláni, které byly výrazem mocenských tužeb našeho komunistického režimu a současně i demonstrací síly nejen vůči jeho tehdejším zahraničním nepřátelům, ale i vůči jeho domácím odpůrcům. K této tradici se nehlásíme a hlásit nebudeme.

celý článek »

Prezidentův pozdrav na celostátní notářské konferenci

Projevy a vystoupení, 20. 10. 2008

Pane prezidente, vážené dámy, vážení pánové,

s potěšením jsem přijal možnost pozdravit Vaši konferenci, kterou si připomínáte patnáct let od obnovení notářství v České republice a současně i šedesát let od založení Mezinárodní unie latinského notářství, jejíž jste – pokud vím – aktivním a respektovaným členem.

celý článek »

Panika kolem globálního oteplování je nepřijatelná, čelit jí musí i ekonomové

Projevy a vystoupení, 2. 10. 2008

Můj dnešní projev ve městě růží Portlandu je věnován tématu globálního oteplování. Vím, že jsem v jednom z „nejzelenějších“ států USA, ale je to současně stát, kde vznikla známá Oregonská petice, která varuje proti iracionalitě a jednostrannosti kampaně ohledně globálního oteplování. Byla nesmírně zapotřebí.

celý článek »

Pozdrav prezidenta republiky u příležitosti svátku sv.Václava

Projevy a vystoupení, 27. 9. 2008

Vážený pane kardinále, pane nuncie, pane arcibiskupe, biskupové českých a moravských diecézí, zástupci státu, kraje a města, dámy a pánové,

jsem rád, že Vás mohu v dnešní sváteční den pozdravit na místě, které je pro nás neodmyslitelně spojeno s postavou našeho národního patrona, svatého Václava, jehož památku zde, ve Staré Boleslavi, na místě jeho tragické smrti, každoročně připomínáme.

celý článek »

« novější | starší články »


Jdi na začátek dokumentu