Klaus.cz


Hlavní strana » Projevy a vystoupení


Projev prezidenta republiky u příležitosti návštěvy slovinského prezidenta

Projevy a vystoupení, 8. 12. 2008

Vážený pane prezidente, paní Türková, vážené dámy, vážení pánové,

je mi velkou ctí, že Vás mohu při této slavnostní příležitosti dnes večer ještě jednou přivítat na Pražském hradě. Přijíždíte do skutečně přátelské a Slovinsku tradičně blízké země. Spojuje nás blízkost našich jazyků, spojuje nás kultura a životní styl, spojuje nás dlouhá historie vzájemných vztahů. Ne nadarmo se návštěvník z Prahy cítí v Lublani jako doma.

celý článek »

Vystoupení prezidenta republiky na 19. kongresu ODS

Projevy a vystoupení, 6. 12. 2008

Vážený pane předsedo, vážení delegáti a delegátky, dámy a pánové,

děkuji za pozvání na Váš kongres a za možnost zde promluvit. Do Vašeho jednání opravdu nijak nehodlám zasahovat, a proto budu velmi stručný. Něco důležitého však říci musím, něco, kvůli čemu jsem se po delším zvažování nakonec rozhodl pozvání na Váš kongres přijmout.

celý článek »

Vystoupení prezidenta republiky na slavnostním nástupu Hradní stráže k 90. výročí jejího založení

Projevy a vystoupení, 5. 12. 2008

Dámy a pánové, vážení přítomní, vojáci,

před devadesáti lety, dne 6. prosince 1918, nařídilo Vrchní velitelství československé branné moci vyčlenit jednu pěší setninu 28. pěšího pluku k zajištění vojenské ochrany Pražského hradu.

celý článek »

Závěrečné slovo prezidenta republiky na jednání Ústavního soudu ve věci Lisabonské smlouvy

Projevy a vystoupení, 25. 11. 2008

Vážený pane předsedo, vážené soudkyně a soudci Ústavního soudu,

není a nemůže být sporu o tom, že nejen Senát Parlamentu ČR jako navrhovatel, z jehož popudu toto řízení probíhá, ale že i prezident republiky ve svých vyjádřeních konstatovali, že návrh Lisabonské smlouvy je v rozporu s některými ustanoveními českého ústavního pořádku.

celý článek »

Vystoupení prezidenta republiky na jednání Ústavního soudu o Lisabonské smlouvě

Projevy a vystoupení, 25. 11. 2008

Vážený pane předsedo, vážené soudkyně a vážení soudci Ústavního soudu,

přicházím k dnešnímu jednání, protože jsem byl Ústavním soudem vyzván, abych se vyjádřil k návrhu Senátu Parlamentu České republiky na posouzení souladu Lisabonské smlouvy pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství, sjednané v Lisabonu dne 13. prosince 2007, s ústavním pořádkem České republiky.

celý článek »

Projev prezidenta republiky na státní večeři v Irsku

Projevy a vystoupení, 12. 11. 2008

Irská republika byla jednou z prvních zemí, které otevřely svůj pracovní trh pro občany nových členských zemí Evropské unie, mezi nimi i České republiky. Chtěl bych Vám za to poděkovat. Pro několik tisíc mých spoluobčanů se tak otevřel prostor pro poznání Vaší země, pro získání nových pracovních zkušeností a jazykových znalostí.

celý článek »

Projev prezidenta republiky na slavnostní vojenské přísaze

Projevy a vystoupení, 28. 10. 2008

Dámy a pánové, vážení přítomní, vojáci,

přísaha profesionálních vojáků Armády České republiky zde na Hradčanském náměstí, v těsné blízkosti Pražského hradu, se stala již tradiční součástí oslav nejvýznamnějšího státního svátku naší země. Nejinak je tomu i dnes, kdy si připomínáme jubilejní, již 90. výročí vzniku našeho svobodného státu.

celý článek »

Projev prezidenta republiky k 28. říjnu 2008

Projevy a vystoupení, 28. 10. 2008

Vážení vysocí ústavní činitelé, zástupci diplomatického sboru, dámy a pánové,

dovolte mi, abych Vás přivítal zde, ve Vladislavském sále Pražského hradu, a abych prostřednictvím televizních obrazovek a rozhlasových přijímačů pozdravil celou naši veřejnost.

celý článek »

Projev prezidenta republiky na přehlídce Ozbrojených sil a Integrovaného záchranného systému

Projevy a vystoupení, 28. 10. 2008

Vážení vzácní hosté, vážení spoluobčané, vojáci,

starší generace si jistě vzpomenou na každoroční vojenské přehlídky na Letenské pláni, které byly výrazem mocenských tužeb našeho komunistického režimu a současně i demonstrací síly nejen vůči jeho tehdejším zahraničním nepřátelům, ale i vůči jeho domácím odpůrcům. K této tradici se nehlásíme a hlásit nebudeme.

celý článek »

Prezidentův pozdrav na celostátní notářské konferenci

Projevy a vystoupení, 20. 10. 2008

Pane prezidente, vážené dámy, vážení pánové,

s potěšením jsem přijal možnost pozdravit Vaši konferenci, kterou si připomínáte patnáct let od obnovení notářství v České republice a současně i šedesát let od založení Mezinárodní unie latinského notářství, jejíž jste – pokud vím – aktivním a respektovaným členem.

celý článek »

« novější | starší články »


Jdi na začátek dokumentu