Klaus.cz


Hlavní strana » Projevy a vystoupení


Projev prezidenta republiky k členům Židovské obce v Terezíně

Projevy a vystoupení, 30. 3. 2009

Vážený pane prezidente, vážení členové Židovské obce, vážené dámy a pánové,

dovolte mi, abych Vás na tomto pietním místě všechny velmi srdečně pozdravil. Je pro mne velkou ctí, že dnes mohu doprovázet pana prezidenta Perese na místa, jejichž tragická historie vytváří společné pouto mezi naší zemí a Izraelem.

celý článek »

Projev prezidenta republiky při návštěvě prezidenta Ukrajiny v Praze

Projevy a vystoupení, 24. 3. 2009

Vážený pane prezidente, vážená paní Juščenková, dámy a pánové,

dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji přivítal zde na Pražském hradě. Vítáme Vás jako nejvyššího představitele nám blízké země, s níž nás pojí silné historické, politické, hospodářské i mezilidské vztahy.

celý článek »

Projev prezidenta republiky na sjezdu ČSSD

Projevy a vystoupení, 20. 3. 2009

Pane předsedo, vážené delegátky a delegáti,

děkuji za opětovné pozvání na Váš sjezd. Vaše pozvání jsem tentokráte přijal, protože Vaše jednání, jednání nejstarší demokratické politické strany v České republice, která je v současnosti hlavní opoziční silou, považuji v kontextu událostí poslední doby za důležité.

celý článek »

Co nám říká dnešek o budoucnosti Evropy?

Projevy a vystoupení, 23. 2. 2009

Vážená paní primátorko, vážený pane předsedo Spolkového sněmu, dámy a pánové,

děkuji za pozvání k vystoupení na Vašem dnešním fóru. Této příležitosti si velmi vážím. Je to navíc má první návštěva Bochumi a této části Německa vůbec.

celý článek »

Projev na vzpomínkovém shromáždění k 40. výročí smrti Jana Zajíce

Projevy a vystoupení, 20. 2. 2009

Pane starosto, vážení Zajícovi, dámy a pánové, milí studenti,

děkuji za pozvání na dnešní slavnostní setkání, které nám dává vzácnou příležitost společně si připomenout již čtyřicáté výročí zcela ojedinělého heroického, ale současně i tragického činu Vašeho rodáka Jana Zajíce.

celý článek »

Projev prezidenta republiky v Evropském parlamentu

Projevy a vystoupení, 19. 2. 2009

Pane předsedo, vážení poslanci a poslankyně,

za možnost vystoupit v Evropském parlamentu, v jedné z klíčových institucí Evropské unie, bych Vám chtěl hned v úvodu poděkovat. Byl jsem zde sice již několikrát, ale ještě nikdy jsem neměl příležitost promluvit na plenárním zasedání.

celý článek »

Zdravice prezidenta republiky na Ustavujícím sněmu Strany svobodných občanů

Projevy a vystoupení, 14. 2. 2009

Vážení účastníci Ustavujícího sněmu Strany svobodných občanů,

dovolte mi, abych Vám poblahopřál ke vzniku Vaší strany. Vážím si Vaší občanské a politické angažovanosti a Vašeho odhodlání prosazovat své politické názory standardní formou politické strany.

celý článek »

Projev při odhalení památníku Pocta Janu Palachovi

Projevy a vystoupení, 20. 1. 2009

Vážený pane starosto, pane Jiří Palachu, pane předsedo Senátu, členové vlády, páni velvyslanci, vážení hosté, dámy a pánové,

děkuji za pozvání na dnešní slavnostní setkání zde v Mělníce, či – jak vy říkáte – na Mělníce, které nám dává vzácnou příležitost společně si připomenout již čtyřicáté výročí zcela ojedinělého heroického, ale současně i tragického činu Jana Palacha, činu, který je v našich dějinách natolik mimořádný, že nesmí být zapomenut, ale ani jakkoli umenšován.

celý článek »

Novoroční projev prezidenta republiky

Projevy a vystoupení, 1. 1. 2009

Vážení a milí spoluobčané,

dovolte, abych Vás nejprve pozdravil. Přelom roku tradičně bývá příležitostí k zamyšlení a k dávání si dobrých předsevzetí. Jistě je tomu tak u mnoha z nás i dnes. Chtěl bych k tomu přidat pár slov o věcech, které žádný z nás nemůže ovlivnit přímo a které tvoří vnější rámec našich životů. Těmi jsou věci veřejné.

celý článek »

Rok 2008 očima hlavy státu (poznámky pro Fórum Hospodářských novin)

Projevy a vystoupení, 17. 12. 2008

Rok 2008 byl tzv. osmičkovým rokem, a proto jsme si připomínali 90. výročí založení republiky, 70. výročí Mnichova, 60. výročí Února 1948 a 40. výročí srpna 1968. O každém z těchto výročí jsem pronesl několik projevů a napsal řadu textů. Jako neviditelná nit se mezi nimi táhne můj systematicky prováděný pokus narušovat či zpochybňovat některé účelové dobové výklady, které – alespoň v mých očích – vytvářejí téměř nezrušitelné falešné mýty.

celý článek »

« novější | starší články »


Jdi na začátek dokumentu