Klaus.cz


Hlavní strana » Projevy a vystoupení


Zdravice prezidenta republiky na Ustavujícím sněmu Strany svobodných občanů

Projevy a vystoupení, 14. 2. 2009

Vážení účastníci Ustavujícího sněmu Strany svobodných občanů,

dovolte mi, abych Vám poblahopřál ke vzniku Vaší strany. Vážím si Vaší občanské a politické angažovanosti a Vašeho odhodlání prosazovat své politické názory standardní formou politické strany.

celý článek »

Projev při odhalení památníku Pocta Janu Palachovi

Projevy a vystoupení, 20. 1. 2009

Vážený pane starosto, pane Jiří Palachu, pane předsedo Senátu, členové vlády, páni velvyslanci, vážení hosté, dámy a pánové,

děkuji za pozvání na dnešní slavnostní setkání zde v Mělníce, či – jak vy říkáte – na Mělníce, které nám dává vzácnou příležitost společně si připomenout již čtyřicáté výročí zcela ojedinělého heroického, ale současně i tragického činu Jana Palacha, činu, který je v našich dějinách natolik mimořádný, že nesmí být zapomenut, ale ani jakkoli umenšován.

celý článek »

Novoroční projev prezidenta republiky

Projevy a vystoupení, 1. 1. 2009

Vážení a milí spoluobčané,

dovolte, abych Vás nejprve pozdravil. Přelom roku tradičně bývá příležitostí k zamyšlení a k dávání si dobrých předsevzetí. Jistě je tomu tak u mnoha z nás i dnes. Chtěl bych k tomu přidat pár slov o věcech, které žádný z nás nemůže ovlivnit přímo a které tvoří vnější rámec našich životů. Těmi jsou věci veřejné.

celý článek »

Rok 2008 očima hlavy státu (poznámky pro Fórum Hospodářských novin)

Projevy a vystoupení, 17. 12. 2008

Rok 2008 byl tzv. osmičkovým rokem, a proto jsme si připomínali 90. výročí založení republiky, 70. výročí Mnichova, 60. výročí Února 1948 a 40. výročí srpna 1968. O každém z těchto výročí jsem pronesl několik projevů a napsal řadu textů. Jako neviditelná nit se mezi nimi táhne můj systematicky prováděný pokus narušovat či zpochybňovat některé účelové dobové výklady, které – alespoň v mých očích – vytvářejí téměř nezrušitelné falešné mýty.

celý článek »

Vystoupení prezidenta republiky na Akademickém sněmu AV ČR

Projevy a vystoupení, 16. 12. 2008

Pane předsedo, dámy a pánové,

děkuji za pozvání na Váš letošní Akademický sněm, na němž bude volen nový předseda této naší vrcholné vědecké instituce.

Chtěl bych své přítomnosti využít i k tomu, abych poděkoval prof. Pačesovi za práci, kterou na čele AV ČR v uplynulých čtyřech letech vykonal. Já jsem ocenil jeho práci státním vyznamenáním, které jsem mu udělil letos v říjnu.

celý článek »

Projev prezidenta republiky u příležitosti návštěvy slovinského prezidenta

Projevy a vystoupení, 8. 12. 2008

Vážený pane prezidente, paní Türková, vážené dámy, vážení pánové,

je mi velkou ctí, že Vás mohu při této slavnostní příležitosti dnes večer ještě jednou přivítat na Pražském hradě. Přijíždíte do skutečně přátelské a Slovinsku tradičně blízké země. Spojuje nás blízkost našich jazyků, spojuje nás kultura a životní styl, spojuje nás dlouhá historie vzájemných vztahů. Ne nadarmo se návštěvník z Prahy cítí v Lublani jako doma.

celý článek »

Vystoupení prezidenta republiky na 19. kongresu ODS

Projevy a vystoupení, 6. 12. 2008

Vážený pane předsedo, vážení delegáti a delegátky, dámy a pánové,

děkuji za pozvání na Váš kongres a za možnost zde promluvit. Do Vašeho jednání opravdu nijak nehodlám zasahovat, a proto budu velmi stručný. Něco důležitého však říci musím, něco, kvůli čemu jsem se po delším zvažování nakonec rozhodl pozvání na Váš kongres přijmout.

celý článek »

Vystoupení prezidenta republiky na slavnostním nástupu Hradní stráže k 90. výročí jejího založení

Projevy a vystoupení, 5. 12. 2008

Dámy a pánové, vážení přítomní, vojáci,

před devadesáti lety, dne 6. prosince 1918, nařídilo Vrchní velitelství československé branné moci vyčlenit jednu pěší setninu 28. pěšího pluku k zajištění vojenské ochrany Pražského hradu.

celý článek »

Závěrečné slovo prezidenta republiky na jednání Ústavního soudu ve věci Lisabonské smlouvy

Projevy a vystoupení, 25. 11. 2008

Vážený pane předsedo, vážené soudkyně a soudci Ústavního soudu,

není a nemůže být sporu o tom, že nejen Senát Parlamentu ČR jako navrhovatel, z jehož popudu toto řízení probíhá, ale že i prezident republiky ve svých vyjádřeních konstatovali, že návrh Lisabonské smlouvy je v rozporu s některými ustanoveními českého ústavního pořádku.

celý článek »

Vystoupení prezidenta republiky na jednání Ústavního soudu o Lisabonské smlouvě

Projevy a vystoupení, 25. 11. 2008

Vážený pane předsedo, vážené soudkyně a vážení soudci Ústavního soudu,

přicházím k dnešnímu jednání, protože jsem byl Ústavním soudem vyzván, abych se vyjádřil k návrhu Senátu Parlamentu České republiky na posouzení souladu Lisabonské smlouvy pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství, sjednané v Lisabonu dne 13. prosince 2007, s ústavním pořádkem České republiky.

celý článek »

« novější | starší články »


Jdi na začátek dokumentu