Klaus.cz
Vyhledávání

Kalendář


Nejnovější


NejčtenějšíHlavní strana » Články a eseje


Nouzové stavy už natrvalo?

Články a eseje, 6. 5. 2021

Nedávno jsem při jedné on-line diskusi řekl, že jsme potichu, bez fanfár a bez výslovného uvědomění si toho, vstoupili do nové fáze koronavirové éry. Tu je možné popsat třemi charakteristikami – blížícím se koncem akutní fáze epidemie, nečekanou rezignací veřejnosti na jakékoli veřejné protesty proti vládním opatřením, a se zpožděním se vyjevujícím obřím rozsahem nemedicínských nákladů zvolené „léčby“ epidemie metodou plošných zásahů, tzv. lockdownů.

celý článek »

Odešel velký ekonom Robert Mundell

Články a eseje, 7. 4. 2021

V pondělní dopoledne, kdy se za mými okny v pražských Kobylisích ozýval veselý smích dětí s velikonočními pomlázkami, jsem dostal smutný email z italského městečka (spíše vesnice) Santa Colomba od Valerie Natsios-Mundell, ve kterém oznamovala, že po dlouhé nemoci zemřel její manžel, jeden z posledních žijících velikánů ekonomie dvacátého století, Robert (neslyšel jsem však, že by někdo řekl něco jiného než Bob) Mundell.

celý článek »

Starý pes špatně štěká?

Články a eseje, 2. 4. 2021

Aby nebylo mýlky, netrápí mne štěkot PSA, ale hrátky, které jsou s námi hrány prostřednictvím matematického modelu, který je nazýván PES. Tento umělý konstrukt (nikoli evolučně vzniklý živočich), který by měl jedním číslem vyjadřovat sílu epidemie covidu (a její nebezpečnost), vznikl mezi matematiky, datovými „odborníky“ a ajťáky. Nebyl založen na jakékoli medicínské či epidemiologické teorii, nevycházel z empirických studií, nikdy nebyl „testován“, nebyl založen na žádné testovatelné (a proto vyvratitelné či potvrditelné) hypotéze.

celý článek »

Mimořádnost Petra Kellnera

Články a eseje, 30. 3. 2021

Tragická smrt Petra Kellnera zasáhla nejen mne, zasáhla celý Institut Václava Klause, ale zasáhla každého, komu šlo a jde o naši zemi a její ekonomiku. Pro nás, kteří jsme ho znali, je to obrovská ztráta lidská (a osobní). Našel jsem na svém mobilním telefonu SMS z 26. února, ve které mi přál rychlé uzdravení z covidu a dodal, že „průběhy této nemoci jsou nevyzpytatelné“. A domlouvali jsme se na brzkém setkání.

celý článek »

Strašení lidí jako metoda vládnutí

Články a eseje, 29. 3. 2021

Od počátku epidemie (a karantén a lockdownů a jimi vyvolaného rozvratu nejen ekonomiky, ale i společnosti jako celku) zpochybňujeme data o této epidemii. Bylo to publikováno v celé řadě mých textů (např. v kapitole „Nemoc sama, resp. její dynamika“ v knize Karanténa 2.0, str. 28-52), i v článcích Jiřího Weigla (např. „Devět tisíc pět set čtyřicet čtyři“ a „Proč jsme ksakru nejhorší?“, oba v Neviditelném psu).

celý článek »

Václav Klaus pro Lidové noviny: Recenze knihy Kronika předem ohlášené epidemie

Články a eseje, 9. 3. 2021

Německý publicista Paul Schreyer na podzim roku 2020 vydal knihu, kterou otitulkoval parafrází názvu slavné knihy Gabriela Garcíi Márqueze „Kronika ohlášené smrti“. Ukazuje se, že původní název, pozměněný na „Kronika ohlášené krize“, až tak daleko od dnešní současnosti není.

celý článek »

Nezapomínejme kvůli covidu na hrozbu masové migrace

Články a eseje, 12. 2. 2021

Covid a v souvislosti s ním se vynořivší ideologie, kterou zjednodušeně nazývám kovidismem, vytlačila z naší pozornosti katastrofickou hrozbu masové migrace. Ta tu sice s námi je už řadu desetiletí, ale novou kvalitu získala v roce 2015, kdy Evropa zcela rezignovala na ochranu svých hranic a ústy německé kancléřky prohlásila „wir schaffen das“, my migraci zvládneme. Znamenalo to, že se masové migraci není třeba bránit, že je to pozitivní věc. Nejen německá kancléřka, ale i další vlivné skupiny lidí masovou migraci propagují a podporují.

celý článek »

Proč se máme bát nástupu Joea Bidena?

Články a eseje, 22. 1. 2021

Nečekaný, násilný, byť zcela chaotický, neorganizovaný a nic dalšího nepřipravující a nesignalizující vpád Trumpových stoupenců (ale i všech dalších, kteří milují jakýkoli útok na oficiální instituce, ať je jejich myšlenkovou výbavou cokoli) do Kapitolu vytlačil z pozornosti jakoukoli vážnou a velmi potřebnou debatu o nastupujícím prezidentovi. Úspěch tohoto nepřímého „povznesení“ Bidena do nediskutovatelné a nekritizovatelné pozice byl úžasným tahem, ať už chtěným či jen využitým, nebo zneužitým.

celý článek »

Zamyšlení k novému roku 2021

Články a eseje, 6. 1. 2021

Jakékoli zamyšlení nad přicházejícím rokem není možné bez pozorné analýzy roku končícího, který se zcela vymknul tomu, na co jsme byli až dosud navyklí. Hned na počátku chci zdůraznit, že to, co bude dědictvím roku 2020, není v žádném případě jen důsledkem choroby Covid-19 a její epidemie. Daleko více to bude důsledkem toho, jak na tuto chorobu – nejen pochopitelným prvotním uleknutím se, ale ž méně pochopitelným celým následujícím vývojem – zareagovaly vlády téměř všech zemí světa a jakou tím ve svých zemích vyvolaly atmosféru.

celý článek »

Česká ekonomika a byznys v roce 2021: mnoho otázek, málo odpovědí

Články a eseje, 4. 1. 2021

O roce 2021 nelze říci nic zásadního bez pozorného zhodnocení roku letošního. Rok 2020 se zcela vymkl trajektorii, na kterou jsme až dosud byli ve svých životech navyklí. Nebylo to však způsobeno pouze novou nemocí, označovanou Covid-19. Daleko větší roli hrála reakce zemí, resp. jejich vlád, a stejně tak reakce médií, byznysu i jednotlivých lidí na tuto rychle se šířící epidemii. Všechny tyto subjekty zareagovaly neadekvátně. Prokázaly svou krátkozrakost, svou liknavost i svou nepřipravenost na jakoukoli výraznou exogenní změnu. Jejich chaotické kroky ovlivnily svět a světové hospodářství daleko více než samotný průběh pandemie.

celý článek »

| starší články »


Jdi na začátek dokumentu