Klaus.cz


Hlavní strana » Články a eseje


Ještě jednou k výročí osvobození

Články a eseje, 14. 7. 2020

V roce 1951 vydali dva mladí historici, později prominentní disidenti Karel Bartošek a Karel Pichlík, odpudivý pamflet s názvem „Hanebná úloha amerických okupantů v západních Čechách v roce 1945“. Podobný žánr, pouze s opačným znaménkem, předvedl v Lidových novinách 3. července 2020 lékař Miroslav Palát v textu nazvaném „Klaus a přepisování dějin“.

celý článek »

Kdo má zájem na reinterpretaci druhé světové války

Články a eseje, 30. 5. 2020

Sedmdesáté páté výročí konce druhé světové války – byť zastíněné koronavirovou epidemií – se stalo daleko větším tématem veřejné diskuse, než tomu bylo při všech předcházejících kulatých výročích konce války. To jen potvrzuje, že jisté vlivné síly dnešního světa nejsou s výsledky této největší války v lidských dějinách ani po třech čtvrtinách století (a po zásadních proměnách Evropy i světa) smířeny a že usilují o jejich revizi.

celý článek »

Víme toho už tolik, abychom se mohli ohlížet zpět?

Články a eseje, 29. 5. 2020

První zmínky o koronavirové infekci (rok výroby 2020) přicházely již v průběhu ledna letošního roku. Já jsem byl ve slovenské televizi TA3 na nemoc Covid-19 prvně tázán v prvních dnech února. Hned poté začínaly přicházet poplašné zprávy z Itálie. Pak se z ní vrátili naši lyžaři. V polovině března byl vyhlášen nouzový stav a karantény všeho druhu.

Běžný život a ekonomika se zastavily více, než jsme zažili v průběhu našich životů. Přesto se táži, zda už máme nárok (a dostatečný nadhled) rekapitulovat? Deník E15 mne k tomu vybídl, tak musím. Kdybych psal email, přidal bych k předchozí větě smajlík.

celý článek »

Pojďme vážně diskutovat (aneb nezapomínejme pro pokrokářskou radikální levici na „starosocanství“)

Články a eseje, 21. 5. 2020

Pozorně čtu Právo a Salon Práva a objevuji tam zajímavé texty a postoje. Pravice bohužel nic takového nemá. Kdysi částečně hrály tuto roli brněnské Kontexty a Revue politika.  Teď už bohužel nikoli. V Salonu Práva jsem čítal cenné příspěvky autorů Kellera, Druláka, Barši, ale i Bělohradského. Nacházel jsem v nich myšlenky, které mne obohacovaly a se kterými jsem mohl i souhlasit. Byly v lecčems méně triviální než texty tzv. pravičáků.

celý článek »

Příspěvek do „Knihy přání“ Eduardu Harantovi k jeho devadesátinám

Články a eseje, 19. 5. 2020

Jsem člověk, který se seznámil s panem Harantem (přiznám se, že jsem si dodnes – vzhledem k úctě, kterou vůči němu cítím – nikdy nedovolil použít jeho křestní jméno) až v jeho už „dospělém věku“, před zhruba třiceti lety. Komunismus lidem jako já neumožňoval jezdit do Rakouska a ani on v té době často nejezdil do země, ve které sice nikdy dlouho nežil, ale která mu byla nesmírně blízká.

celý článek »

Poselství prezidenta Václava Klause k 75. výročí konce druhé světové války

Články a eseje, 7. 5. 2020

Dámy a pánové, vážení pamětníci, ale i Vy všichni, kteří si připomínáte 75. výročí konce 2. světové války,

v prvních květnových dnech si tradičně připomínáme konec druhé světové války, válečných hrůz do té doby nepředstavitelných rozměrů, které zasáhly celý svět. Ve velkých a malých městech, u národních památníků, nenápadných pomníčků i pamětních desek se obvykle konají pietní akty a slavnostní shromáždění, kterých se stále aktivně účastní ti, pro které jsou události výročního Dne vítězství spojeny s osobními vzpomínkami, prožitky a emocemi. Zejména na válečné veterány, na které bych se chtěl těmito řádky obrátit.

celý článek »

Václav Klaus pro časopis Xantypa: 75 let od konce druhé světové války

Články a eseje, 4. 5. 2020

Za posledních třicet let jsem ve svých vrcholných politických funkcích na téma druhé světové války napsal mnoho článků a pronesl neméně projevů. Určitě už jsem v nich řekl všechno. Chvíli jsem váhal, mám-li si je před napsáním tohoto textu všechny přečíst a vybrat z nich své „nejmoudřejší“ výroky. Naštěstí jsem včas pochopil, že nikoli. Každý text je jiný, každý byl napsán jindy a v jiném kontextu. Teď je třeba vyjádřit pocity dneška, května 2020, tedy chvíle, kdy od skončení války uplynulo již 75 let. Každý další den totiž to, co se v té době stalo, „osvětluje“ trochu jinak, i když už se s tehdejší realitou nedá nic dělat.

celý článek »

Koronavir jako příležitost k návratu ke zdravému rozumu a k pocitu sounáležitosti

Články a eseje, 13. 3. 2020

Nejsem epidemiolog, nebudu spekulovat o úmrtnosti, smrtnosti či nakažlivosti nemoci Covid-19. Úmrtnost (podíl zemřelých na celé populaci) není vysoká, není vyšší než u běžné chřipky. Smrtnost (podíl zemřelých z celkového počtu nakažených) je podstatně vyšší – nejvyšší na světě je v Itálii. Nakažlivost je mimořádně vysoká, proto ten rychlý růst nakažených. To je – v mých očích – základní zdravotnický obrys celého dnešního problému. Je evidentní, že se zatím nacházíme v první fází standardního epidemiologického procesu. Bude hůř. Dosud jsme nákazu dostávali jen ciziny, teď bude i z domova.

celý článek »

Václav Klaus: Neuvěřitelné reakce na zvolení Stanislava Křečka ombudsmanem

Články a eseje, 14. 2. 2020

Naši samozvaní „majitelé“ demokracie, kteří tak ostře bojují proti všem nedemokratickým způsobům uspořádání jakékoli lidské komunity ve světě i u nás doma, se tentokráte úžasně předvedli a plně odkryli své pravé nedemokratické já.

celý článek »

Václav Klaus: Potrefená husa se ozvala

Články a eseje, 10. 1. 2020

Replika Michala Žantovského z 18. prosince na můj článek, který byl otištěn v Lidových novinách o čtyři dny dříve a který kritizoval politické a ideové postoje skupiny lidí kolem čtvrtletníku Aspen Review, je pro tuto skupinu lidí naprosto typická. Není v ní ani slovo o podstatě mé kritiky, je to pouze neomalený osobní útok.

celý článek »

| starší články »


Jdi na začátek dokumentu