Klaus.cz


Hlavní strana » Články a eseje


Václav Klaus pro iDnes.cz: Další nehorázná lež Adama Vojtěcha a ostatních covidistů

Články a eseje, 27. 10. 2021

Začátkem posledního říjnového týdne roku 2021 se do našich médií dostala nová „průlomová“ teze o covidové epidemii – ministr zdravotnictví a někteří další „odborníci“ začínají razit pojem „epidemie neočkovaných“. Za rok a půl jsme si už zvykli na různé nesmysly, ale toto je něco jiného.

celý článek »

Václav Klaus pro MF Dnes: Dnešní hrozbu inflace strašlivě podceňujeme

Články a eseje, 6. 10. 2021

Aby nebylo mýlky, inflace – zvyšování cenové hladiny, nikoli jen jednotlivých cen – znamená znehodnocování peněz (a peněžních úspor). Opakuji, mluvím o zvyšování cenové hladiny, nikoli o zdražování, nikoli o pohybu jednotlivých cen vzhůru (a jiných dolů). Dnes vzniklá a rychle se rozbíhající inflace je důsledkem a projevem hluboké ekonomické nerovnováhy v naší zemi (ale i na řadě míst západního světa), která se sice připravovala už dlouho – minimálně od krize let 2008-2009 – ale jejíž hloubku výrazně zvětšil covidový ekonomický otřes, který způsobila nejen sama nemoc covid-19, ale hlavně kovidismus, tedy křečovitá a daleko přestřelená reakce vlád západního světa na tuto zvláštní epidemii.

celý článek »

Václav Klaus pro Novinky.cz: Německé volby a jejich poselství pro nás

Články a eseje, 29. 9. 2021

Německé volby přinesly celou řadu číselných výsledků, které jsou horlivě (a občas účelově) komentovány, a v tom asi nic originálního – navíc s několikadenním odstupem – přinést nemohu. Zajímá mě poselství těchto voleb pro Německo (a tím i pro celou Evropu) a poselství těchto voleb pro naše blížící se volby. 

celý článek »

Václav Klaus pro MF Dnes: Žádná nová vlna epidemie u nás neprobíhá

Články a eseje, 19. 7. 2021

Veřejně známá, oficiálními orgány České republiky publikovaná data ukazují, že u nás epidemie covidu radikálně ustoupila. Přesto vláda, alarmističtí experti a média, zejména veřejnoprávní, rozehrávají hru o její nastupující nové vlně.

celý článek »

Nebezpečné aspekty utkávání se s covidovou epidemií

Články a eseje, 19. 5. 2021

V posledních dnech a týdnech jsem nechápavě vrtěl hlavou nad spoustou výroků a mediálních rozhovorů šéfa MeSESu Petra Smejkala a nad jeho neuvěřitelnou arogancí, nafoukaností a myšlenkovou omezeností (ve smyslu šíře záběru, resp. její nešíře). Šéf tohoto podivně vzniklého poradního orgánu Ministerstva zdravotnictví sebevědomě vyslovoval silné soudy s evidentním očekáváním, že budou všemi přijímány, že nebudou zpochybňovány alternativním profesním stanoviskem a že budou jím doporučované zdravotně-politické návrhy okamžitě respektovány a realizovány. Byl smutný z toho, že všemi přijímány nejsou, že jsou zpochybňovány a že nejsou realizovány.

celý článek »

Nouzové stavy už natrvalo?

Články a eseje, 6. 5. 2021

Nedávno jsem při jedné on-line diskusi řekl, že jsme potichu, bez fanfár a bez výslovného uvědomění si toho, vstoupili do nové fáze koronavirové éry. Tu je možné popsat třemi charakteristikami – blížícím se koncem akutní fáze epidemie, nečekanou rezignací veřejnosti na jakékoli veřejné protesty proti vládním opatřením, a se zpožděním se vyjevujícím obřím rozsahem nemedicínských nákladů zvolené „léčby“ epidemie metodou plošných zásahů, tzv. lockdownů.

celý článek »

Odešel velký ekonom Robert Mundell

Články a eseje, 7. 4. 2021

V pondělní dopoledne, kdy se za mými okny v pražských Kobylisích ozýval veselý smích dětí s velikonočními pomlázkami, jsem dostal smutný email z italského městečka (spíše vesnice) Santa Colomba od Valerie Natsios-Mundell, ve kterém oznamovala, že po dlouhé nemoci zemřel její manžel, jeden z posledních žijících velikánů ekonomie dvacátého století, Robert (neslyšel jsem však, že by někdo řekl něco jiného než Bob) Mundell.

celý článek »

Starý pes špatně štěká?

Články a eseje, 2. 4. 2021

Aby nebylo mýlky, netrápí mne štěkot PSA, ale hrátky, které jsou s námi hrány prostřednictvím matematického modelu, který je nazýván PES. Tento umělý konstrukt (nikoli evolučně vzniklý živočich), který by měl jedním číslem vyjadřovat sílu epidemie covidu (a její nebezpečnost), vznikl mezi matematiky, datovými „odborníky“ a ajťáky. Nebyl založen na jakékoli medicínské či epidemiologické teorii, nevycházel z empirických studií, nikdy nebyl „testován“, nebyl založen na žádné testovatelné (a proto vyvratitelné či potvrditelné) hypotéze.

celý článek »

Mimořádnost Petra Kellnera

Články a eseje, 30. 3. 2021

Tragická smrt Petra Kellnera zasáhla nejen mne, zasáhla celý Institut Václava Klause, ale zasáhla každého, komu šlo a jde o naši zemi a její ekonomiku. Pro nás, kteří jsme ho znali, je to obrovská ztráta lidská (a osobní). Našel jsem na svém mobilním telefonu SMS z 26. února, ve které mi přál rychlé uzdravení z covidu a dodal, že „průběhy této nemoci jsou nevyzpytatelné“. A domlouvali jsme se na brzkém setkání.

celý článek »

Strašení lidí jako metoda vládnutí

Články a eseje, 29. 3. 2021

Od počátku epidemie (a karantén a lockdownů a jimi vyvolaného rozvratu nejen ekonomiky, ale i společnosti jako celku) zpochybňujeme data o této epidemii. Bylo to publikováno v celé řadě mých textů (např. v kapitole „Nemoc sama, resp. její dynamika“ v knize Karanténa 2.0, str. 28-52), i v článcích Jiřího Weigla (např. „Devět tisíc pět set čtyřicet čtyři“ a „Proč jsme ksakru nejhorší?“, oba v Neviditelném psu).

celý článek »

| starší články »


Jdi na začátek dokumentu