Klaus.cz


Hlavní strana » Excerpta z četby


Výpisky z roku ostrých debat o globálním oteplování - č. 20 (rok 2007)

Excerpta z četby, 30. 6. 2020

Všiml jsem si, že jsem si ve své prezidentské éře – s menší motivací publikovat různé drobné texty – psal své výpisky kratší a často i jen věty s chybějícím plným odkazem na autora a časopis.

Rok 2007 byl pro mne rokem ponoření se do literatury o globálním oteplování, protože v tomto roce „oteplovači“ výrazně zesílili svůj ničivý globální atak na naši svobodu. Hned 2. ledna jsem si asi nikoli náhodou poznamenal, že „preference času (time preference) je jako koncept východiskem uvažování o ekologii“. Měl bych dodat, že jsem na konci tohoto roku napsal právě na toto téma svůj první článek k této problematice – polemiku s nesmyslně nízkou velikostí diskontní míry v klimatologických modelech hlavních zastánců víry v lidmi způsobené globální oteplování. Právě diskontní sazba je vyjádřením míry oné time preference člověka (a lidí). Málokdo to chápe, není to úplně intuitivní.

celý článek »

Další výpisky z éry „normalizace“ – č. 19 (rok 1985)

Excerpta z četby, 23. 6. 2020

V tehdejší politicky nevlídné době se začínaly projevovat určité pozitivní posuny v souvislosti s objevením se fenoménu Gorbačov na politické scéně Sovětského svazu. (Praha je malá, nikoli náhodou jsem se dozvěděl řadu „starých“ důvěrností o tomto politikovi, neboť jeho spolužákem a spolubydlícím na vysokoškolské koleji v Moskvě byl počátkem 50. let i Zdeněk Mlynář, naše významná osobnost závěru 60. let. Vyprávěla mi je jeho bývalá manželka.) Lidé jako já žádným velkými stoupenci Gorbačova ani tehdy, ani nikdy později, nebyli. On mi naopak k mému velkému překvapení někdy v polovině 90. let na konferenci ve švýcarské Crans-Montaně mile řekl, že mne dlouho sleduje a že je mým „dálkovým studentem“ (že je můj zaočnyj studěnt).

celý článek »

Zvláštní období poloviny osmdesátých let – výpisky č. 18 (rok 1984)

Excerpta z četby, 16. 6. 2020

Polovina 80. let byla zvláštním stacionárním obdobím, nic mimořádného se nedělo. Četl jsem (resp. vypisoval si, což určitě není totéž) ekonomické texty ze tří okruhů:

- obecná ekonomie

- ekonometrické modelování

- diskuse centrálně plánované ekonomiky.

celý článek »

Druhá polovina roku 1989 – výpisky č. 17 (rok 1989)

Excerpta z četby, 9. 6. 2020

Svůj předchozí text jsem končil citáty ze studie Tomáše Ježka, které jsem si zapsal 21. července 1989. Pak nastal určitý předěl, protože jsem hned potom odjel – po dlouhých dvaceti letech – do USA. Ne, že bych tam své názory na svět nějak změnil, to už mi v mých 48 letech nešlo, ale v něčem jsem tam určitý impuls asi dostal. Najednou jsem po dlouhé době nebyl uzavřen doma.

celý článek »

První polovina výpisků z posledního roku komunistické éry – č. 16 (rok 1989)

Excerpta z četby, 2. 6. 2020

Nevím, jak je to možné, ale mé výpisky z roku 1989 jsou ze všech let nejrozsáhlejší. Na straně jedné jsem na to měl v Prognostickém ústavu ČSAV – po dlouhých téměř dvaceti letech práce v bance – dostatek času, na straně druhé to, že se něco (zdůrazňuji něco) stane, bylo naprosto evidentní. Nejvíce jsem „ekonomicky“ mluvil s Dušanem Třískou a ten později někde uvedl, že jsme si už v tomto roce neodvážili vzít ani jeden jediný den dovolené. Chtěli jsme být u toho.

celý článek »

Jedny novější výpisky – č. 15 (z roku 2012)

Excerpta z četby, 26. 5. 2020

Už jsme blíže k dnešku, témata jsou aktuálnější. V jarním vydání anglického čtvrtletníku The Salisbury Review byly v roce 2012 diskutovány problémy tehdejší britské konzervativní strany pod vedením Davida Camerona. Tyto její problémy jsme cítili i u nás. Nemocí konzervativní strany byla „intelektuální prázdnota“, která byla zesilována tím, že „Cameron nemá žádné silné názory“, nemá žádné přesvědčení (beliefs). Jeho nezvládnutí referenda o brexitu čtyři roky poté to prokázalo i těm, kteří to neviděli včas. Když jsem ho právě v tomto roce navštívil v jeho parlamentní kanceláři, byla celá zelená. Přiznal mi, že tím předvádí svůj pozitivní vztah k zelené ideologii. (Měl bych dodat, že v tu chvíli byla ve Westminsteru nahlášena bomba a já byl svědkem evakuace celé budovy.)

celý článek »

Překvapivá převaha českých autorů – výpisky č. 14 (rok 1983)

Excerpta z četby, 19. 5. 2020

Z roku 1983 – dnes se mi to zdá překvapivé - u mne převažují výpisky z neoficiální české produkce. I proto se mi zdá zbytečné připomínat texty jako „Economics as a Hard Science: Realistic Goal or Wishful Thinking?“ nebo „The Rhetoric of Economics“. Zmiňuji se o nich jen proto, abych ukázal, že i těmito tématy jsme se – alespoň někteří - tehdy také zabývali.

celý článek »

Naštěstí je pořád spousta silných myšlenek – výpisky z četby č. 13 (polovina 90. let)

Excerpta z četby, 12. 5. 2020

V polovině 90. let jsem toho moc nečetl. Spíše jsem psal, ale hlavně se pokoušel zajistit úspěch naší radikální politické a ekonomické transformace. Musel jsem zužitkovávat své předchozí čtení, svůj naakumulovaný „human capital“. Přesto ve svých zápiscích z tehdejší doby leccos zajímavého nacházím.

celý článek »

Další vzdálené výpisky – č. 12 (rok 1982)

Excerpta z četby, 5. 5. 2020

Uvědomuji si, že já – přesvědčený obhájce národního státu Čechů (nikoli obhájce čecháčkovství) – strašně málo cituji české autory. Je to i proto, že jsem v 70. a 80. letech téměř nic českého nečetl. Literatury disentu byla málo zajímavá, protože byla neanalytická. Byly to pouhé paušální soudy odmítající režim, na nichž nic objevného nebylo. V oboru ekonomie psali osmašedesátníci (ekonomové Charty 77) texty, které byly slabší než ty, které psali ekonomové v tehdejších oficiálních časopisech. Snesl jsem číst jedině časopisy Lidé a země a Věda a život. A samozřejmě knihy ze Škvoreckého '68 Publishers v Torontu. Věděl jsem, že je to špatně, že čtením převážně cizí literatury o něco přicházím.

celý článek »

Další výpisky č. 11 (rok 2006)

Excerpta z četby, 28. 4. 2020

Jsou roky bohaté na události i bohaté na zápisky. Jsou i roky opačné. Mám pocit, že rok 2006 patří mezi ty druhé. Nebo jsem nebyl dostatečně pilný. Nebo jsem byl v prezidentské funkci příliš vytížený.

Fenoménem poloviny tohoto desetiletí byly bouře a pouliční bitky ve Francii, způsobené přistěhovalci. Všimla si toho i Amerika. V Hoover Digest (č. 1, 2006), v článku „The Meaning of French Riots“, bylo připomenuto něco, na co Evropané zapomínají, že „stát nemůže existovat bez společně sdílených hodnot a bez pocitu společného úkolu“. To však masová migrace zásadně narušuje, ale její obhájci si to nechtějí přiznat.

celý článek »

| starší články »


Jdi na začátek dokumentu