Klaus.cz


Hlavní strana » Excerpta z četby


Poslední výpisky – č. 34 (rok 2020)

Excerpta z četby, 6. 10. 2020

Ve svých výpiscích jsem se dostal ke konci, resp. k dnešku. Teď to vypadá, že je dnešek koncem, ale tak tomu i přes naprostou výjimečnost událostí letošního roku není. Mrzí mne, že to nemůže pokračovat. Byl to pro mne po dobu devíti měsíců každotýdenní radostný a inspirativní úkol. Uvědomil jsem si díky tomu, co všechno jsem už dávno věděl, slyšel a četl, ale i to, co už jsem dávno zapomněl. V každém případě to bylo velmi objevné čtení a psaní pro mne, snad i pro některé čtenáře. Řada lidí mi píše, že teprve teď chápou některé mé postoje a názory. Pochopil jsem, že je to jedna z možných forem psaní pamětí.

celý článek »

Předposlední rok – výpisky č. 33 (rok 2019)

Excerpta z četby, 29. 9. 2020

Rok 2019 byl rokem třicátého výročí pádu komunismu, u nás bohužel i rokem strašlivé dezinterpretace těchto uplynulých třiceti let (a rokem povrchního hodnocení komunismu samotného). Není možné se tomu účinně bránit, člověk by vypadal jako nekritický apologet. Věnoval jsem tomu knížku 30 let cesty ke svobodě. Ale i zpět (Mladá fronta, Praha, listopad 2019). Vážná diskuse k ní nebyla, vlastně jako není skoro k ničemu.

celý článek »

Už se blížíme ke konci – výpisky č. 32 (rok 2018)

Excerpta z četby, 22. 9. 2020

Už jsem skoro v současnosti. Australan Peter Murphy (v Quadrantu) připomíná německého sociologa Roberta Michelse, který už v roce 1911 psal o „profesi nespokojence“, jejíž vznik je důsledkem nárůstu nervozity společnosti. Už v roce 1911? Byla to předzvěst světové války a ruské revoluce?

celý článek »

Úryvky z mých ne až tak starých výpisků – č. 31 (rok 2017)

Excerpta z četby, 15. 9. 2020

Už mi definitivně došly mé staré výpisky, několik sešitů výpisků se při mém třicetiletém putování mezi ministerstvem financí, vládou, poslaneckou sněmovnou a Pražským hradem prostě nějak ztratilo. Dostávám se pomalu k současnosti, ale jak ukazují dnešní výpisky, i ta má velmi široký rozměr.

celý článek »

Předposlední komunistický rok – výpisky č. 30 (rok 1988)

Excerpta z četby, 8. 9. 2020

Když jsem prohlížel své výpisky z roku 1988, můj základní pocit byl, že jsou příliš dlouhé a podrobné a že jsou pro tento můj dnešní účel příliš ekonomické – toto není psaní pro ekonomy. Byl to vlastně jediný celý rok (od roku 1969), kdy jsem byl opět zaměstnán v ČSAV. Mohl jsem tedy „dělat akademika“ a výpisky si psát v pracovní době.

celý článek »

Rok brexitu a Trumpa – výpisky č. 29 (rok 2016)

Excerpta z četby, 1. 9. 2020

Jezdil jsem často, v posledních letech v průměru dvakrát měsíčně, po celém světě na konference a semináře a musím říci, že „kongresoví“ lidé – s několika výjimkami, které potvrzují pravidlo – plakali (fyzicky, opravdu, nevymýšlím si), že došlo k brexitu a že vyhrál Trump. Čtenáři těchto mých výpisků už určitě vědí, že je můj názor na tyto dvě události úplně opačný – v obou případech šlo o pokus navrátit normální svět.

celý článek »

Rok eurokrize a krize Řecka – výpisky č. 28 (rok 2010)

Excerpta z četby, 25. 8. 2020

Po největší krizi od třicátých let (teď je slovo největší koronavirovou krizí dávno překonáno) se naplno ukázala problematičnost měnového „sjednocení“ Evropy a zejména riziko eura pro země evropského jihu, tehdy se říkalo pro země PIGS – Portugalsko, Itálie, Řecko (anglické Greece) a Španělsko, tedy pro země, pro které byl (a je i dnes) kurs eura neúnosně vysoký. Za obrovské náklady byly tyto země nikoli zachráněny, jak se mylně tvrdí, ale krize (a krach) byly oddáleny v čase. Náklady platil evropský daňový poplatník, zejména v ne-PIGS zemích. Některé z těchto zemí – Řecko a Itálie – jsou i dnes svým HDP na hlavu na úrovni roku 2000. Psal jsem o tom tehdy spoustu článků a projevů.

celý článek »

Éra naší miniperestrojky – výpisky č. 27 (rok 1987)

Excerpta z četby, 18. 8. 2020

Odmítám dívat se na komunistickou éru jako na jakýsi monolit, v němž se nic nedělo a z něhož vyčníval jen rok 1968. Jde samozřejmě i o vědomě zvolenou hloubku pohledu a o velikost zvětšovacího či zmenšovacího skla, se kterým se na toto období díváme. Konstanta to ale – z hlediska života v té době – určitě nebyla.

celý článek »

Rok stěhování národů – výpisky č. 26 (rok 2015)

Excerpta z četby, 11. 8. 2020

Znovu se setkávám s tím, že rok, kdy jsme mnozí žili merkelovskou invazí migrantů do Evropy a jejím „wir schaffen das“, není ve výpiscích zahlcen těmito tématy. Existuje evidentní časové zpoždění. Potřebovali jsme navíc tehdy spíše jednoduché, utilitární věty, nic hlubokého nebylo třeba, abychom tento tragický omyl Evropy, vlastně evropských elit, mohli přesvědčivě odmítat.

celý článek »

Rok velké krize – výpisky č. 25 (rok 2009)

Excerpta z četby, 4. 8. 2020

Napsal jsem sice do nadpisu „rok velké krize“, ale v mých výpiscích se to neprojevilo. Čtu měsíčníky a čtvrtletníky, většinou zahraniční, ale tam aktuality všeho druhu přicházejí až s jistým zpožděním. Nevypisuji si z deníků a týdeníků. Vlastních textů o tehdejší americko-evropské krizi jsem napsal celou řadu a mou hlavní tezí tehdy bylo, že tato, od 30. let minulého století největší krize nebyla způsobena – ač většina médií i politiků tvrdila opak – „selháním trhu“, ale „selháním státu“.

celý článek »

| starší články »


Jdi na začátek dokumentu