Klaus.cz


Hlavní strana » Excerpta z četby


Další z „objevů“ vlastních zápisků – č. 2 (rok 2003, první prezidentský)

Excerpta z četby, 11. 2. 2020

Zajímavý slovinský ekonom Jože Mencinger, kterého znám již od 80. let, jeden z hlasitých kritiků jugoslávského samosprávného ekonomického systému Titovy éry, ve své studii pro univerzitu v Lublani odmítá, aby byly Slovinsku vnucovány FDI (přímé zahraniční investice). Byl jsem moc rád, že jsem mohl někoho citovat na svoji podporu. Říká, že tato – těmito investory samotnými – tolik opěvovaná forma „pomoci“ znamená dostávání se do područí zahraničních firem. S pomocí nemají FDI nic společného. „Snižují, spíše než zvyšují ekonomický růst“. Zároveň se ptal, zda je evropská identita silnější než ta bývalá jugoslávská? Mám i dnes pocit, že není. 

celý článek »

Václav Klaus: Objevná četba svých vlastních výpisků z literatury – č. 1 (rok 2002)

Excerpta z četby, 29. 1. 2020

Nedávno jsem vzal do ruky jeden z mnoha svých sešitů výpisků z knih a časopisů a objevil jsem tam věci, které mne překvapily. Hlavně proto, že se mi zdají jako zcela současné, jako něco, co se právě dnes snažíme říkat těm, kteří nečtou (a nezapisují si). A ukazuje se, že to či ono dnešní téma bylo tématem už před dvěma desetiletími.

celý článek »

Excerpta z četby č. 6: Nová kniha autora bestselleru „Černá labuť“

Excerpta z četby, 21. 2. 2019

Autor bestselleru Černá labuť (The Black Swan z roku 2007, česky 2011) každé dva, tři roky vydává novou knihu a všechny se až moc dobře prodávají. Tato jejich extrémní prodávanost a popularita mne odváděly od toho, abych měl zájem si je přečíst. Recenze jeho nové knihy „Skin in the Game“ v posledním čísle časopisu Regulation (vydává CATO Institute) mne však motivuje, něco si od něho přečíst.

celý článek »

Excerpta z mé četby č. 5 – John B. Taylor o významu ekonomické svobody

Excerpta z četby, 30. 6. 2012

Mnoho lidí si klade otázku, co se musí udělat, aby se Amerika vrátila k prosperitě. Odpověď je velmi jednoduchá: politika vlády se musí vrátit k principům ekonomické svobody, na kterých tato země byla založena. Východiskem je to, že jednotlivci, rodiny i podnikatelé musí mít možnost sami se rozhodovat o tom, co vyrábět, co spotřebovávat, co nakupovat a prodávat, jak pomáhat ostatním.

celý článek »

Excerpta z mé četby č. 4 - John O´Sullivan o globálním vládnutí

Excerpta z četby, 26. 5. 2012

John Fonte je jedním z mála veřejně vystupujících obhájců demokratické suverenity. V akademickém světě, v médiích, v právnických firmách i v legislativě, ve světě korporací, v zahraničně-politickém establishmentu, ve světě politických elit a především mezi úředníky mezinárodních a nevládních organizací je ideologie globálního vládnutí dominantní intelektuální ortodoxií…

celý článek »

Excerpta z mé četby č. 3 - Pierre Desrochers: Falešné sliby zelené energie

Excerpta z četby, 26. 4. 2012

Jednou z cest, jak si mnozí lidé představují, že je možné zachránit planetu, ochladit klima, snížit zvyšující se hladinu moří, ale i odvrátit recesi, je vytváření „zelených pracovních míst“. Různí vizionáři se nám snaží namluvit, že nám příroda nabízí dostatek obnovitelné energie, protože slunce svítí, vítr fouká, mořský příboj nikdy nepřestává a pod nohama navíc máme rozžhavené zemské jádro. Proto se – nejen v Německu a Španělsku, ale i v Kalifornii a Texasu – propagují zelená pracovní místa (i když jedno takto vytvořené nebo uspořené místo obvykle vyvolává náklady několika set tisíc dolarů).

celý článek »

Excerpta z mé četby č. 2 - James Piereson: Co se děje s našimi univerzitami?

Excerpta z četby, 21. 3. 2012

V roce 2011 nastoupilo v USA do zhruba 4000 vysokých škol a univerzit celkem 19 milionů studentů. Je to dvojnásobný počet než v roce 1970 a o třetinu více než v roce 2000. Na vysokou školu nastoupí více než 70% absolventů středních škol, ale jenom polovina z nich do pěti let získá diplom.

celý článek »

Excerpta z mé četby č. 1 - Keith Windschuttle: Proč se nikdy nezbavíme levice

Excerpta z četby, 27. 2. 2012

V srpnu roku 1977, v polovině trvání Brežněvova režimu v Sovětském svazu, představil britský novinář Bernard Levin úžasnou prognózu konce 20. století. Do londýnských Times napsal, že sovětské impérium padne v roce 1989. Správně předpověděl nejenom načasování, ale i to, proč se tak stane: nebude to z důvodu vnějšího tlaku, ale z vnitřní nespokojenosti obyvatel Sovětského svazu. Předvídal, že ti, které sovětský systém vynesl vzhůru, v něj ztratí důvěru a změkčí svou vládu nad společností.

celý článek »

|


Jdi na začátek dokumentu