Klaus.cz


Hlavní strana » Projevy a vystoupení » Projev prezidenta republiky…


Projev prezidenta republiky na státní večeři u příležitosti návštěvy prezidenta Makedonie

Projevy a vystoupení, 8. 2. 2011

vstup do fotogalerie

Vážený pane prezidente, vážená paní Ivanovová, vážení hosté, dámy a pánové,

dovolte mi, abych Vás dnes večer při této slavnostní příležitosti přivítal na starobylém Pražském hradě. Vaše návštěva se uskutečňuje krátce po mé loňské státní návštěvě Vaší země a i proto ji považuji za potvrzení dobré kvality našich přátelských a partnerských vztahů a za vyjádření našeho oboustranného zájmu tyto vztahy dále rozvíjet.

Já, moje manželka i členové naší tehdejší delegace vzpomínáme na velmi srdečné přijetí, kterého se nám loni v červnu v Makedonii dostalo. Vzpomínáme na města Skopje a Tetovo, na krásu makedonské přírody, na památky a tradice Vaší – historií tak bohaté – země. Vzpomínám i na zajímavé rozhovory, které nám umožnily seznámit se s Vaším pohledem na historii Vaší země a Vašeho regionu, s Vaším hodnocením současných problémů této části světa, s Vašimi záměry v  domácí i zahraniční politice, s Vašimi společenskými a hospodářskými prioritami.

Naše země pojí nejenom historické tradice sahající až ke svatým Cyrilu a Metodějovi, ale i slovanská vzájemnost a podpora, kterou jsme si poskytovali v boji za národní emancipaci a identitu v 19. století. Pojí nás i spojenectví v meziválečné době dvacátého století. Blízké a přátelské vztahy jsme si uchovali i v poválečném období a nezapomínáme na to, že Jugoslávie, jejíž Vaše země byla součástí, důrazně odmítla sovětskou okupaci naší země v roce 1968. Tragický a násilný rozpad Jugoslávie v devadesátých letech jsme spolu s Vámi intenzivně prožívali, stejně jako kosovský konflikt i další zdroje napětí ve Vašem regionu.

Jsem přesvědčen, že se světové společenství a velmoci v přístupu k jugoslávské krizi dopustily tragické chyby již na samém počátku a že chyby opakovaly i v následujících letech. Vám se podařilo Vaši zemi před ozbrojeným konfliktem a před válečným utrpením, které sužovaly sousední země, uchránit. Oceňujeme Vaši snahu budovat demokratický stát pro všechny národy žijící v Makedonii, i když je Vaše územní celistvost a dokonce i sám název země některým ve Vašem okolí stále trnem v oku.

Ani situace v Evropě dnes není jednoduchá. Nedávná finanční a hospodářská krize odhalila rizika a problémy dosavadního směřování evropské integrace. Ty nebyly neznámé, mnozí jsme na ně dlouhá léta upozorňovali, ale vyslyšeni jsme nebyli. Pokračující krize veřejných financí řady zemí Evropské unie i velmi slabý ekonomický růst naznačují, že problémy budou pokračovat. I díky tomu sílí tlaky proti dalšímu rozšiřování Evropské unie, což se může týkat i zemí západního Balkánu, včetně Vaší země.

Česká republika je přesvědčena, že si země v postjugoslávském prostoru jasnou perspektivu plného začlenění do Evropské unie zaslouží. Je to nezbytné pro udržení a rozvíjení politické a hospodářské stability ve Vašem regionu, ale prospěch z toho může mít celá Evropská unie, která má – podle mého soudu –vůči těmto zemím významný morální závazek. Chci Vás proto, vážený pane prezidente ujistit, že ve Vašich evropských aspiracích podporu České republiky máte.

Jsem rád, že s rozvojem politických vztahů na nejvyšší úrovni sílí mezi našimi zeměmi i hospodářská spolupráce, i kulturní výměna. Vaše dnešní návštěva, při níž došlo i k podpisu několika mezivládních dohod, jistě bude v tomto směru významným impulsem.

Vážený pane prezidente, dovolte mi, abych pozvedl číši a Vaší zemi popřál prosperitu a úspěšný rozvoj, dobré soužití mezi všemi národy a národnostmi, které jí obývají, stabilitu ve Vašem regionu a naplnění Vašich evropských aspirací. Dovolte mi, abych připil na Vaše zdraví a zdraví Vašich blízkých.

Václav Klaus, Rudolfova galerie, Pražský hrad, 8. února 2011

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu