Klaus.cz


A few unsystematic comments on the contemporary geopolitical situation

English Pages, 24. 5. 2018

Introduction

Many thanks for the invitation. Nevertheless, I am not sure I am the right person to speak at the panel called “Geopolitical challenges”. I know and I do not hesitate to admit openly that my comparative advantage isn´t in the field of geopolitics. This is, in my view, a field without a coherent theoretical structure, without well-defined hypotheses, which makes it difficult to say anything meaningful, strong and resolute. 

celý článek »

Noch einmal über die erfolgreiche Teilung der Tschechoslowakei

Deutsche Seiten, 23. 5. 2018

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für die Einladung zu der heutigen Veranstaltung. Vielen Dank für das gut gewählte, noch heute relevante und leider noch nicht geschlossene Thema. Vielen Dank für die Gelegenheit in Wien wieder einmal zu sein. Und, das Wichtigste, vielen Dank für die Möglichkeit den ehemaligen slowakischen Ministerpräsidenten Vladimir Mečiar treffen zu können.

celý článek »

Newsletter Institutu Václava Klause - květen 2018

Dokumenty, 23. 5. 2018

Podstatnou část květnového čísla Newsletteru IVK zaujímá debata nad téměř úplným vymizením vážné ekonomické diskuse u nás. Po období velkých ekonomických diskusí spojených s transformací české ekonomiky jsme se jistým způsobem stali „normální“ a aktuálně můžeme dodat i relativně úspěšnou zemí. Nezaměstnanost (viz. graf měsíce), vysoká inflace, či neudržitelné veřejné rozpočty nejsou popisem naší dnešní reality, naopak. Tato situace však nebude trvat věčně.

celý článek »

Sucho hrozí stejně jako globální oteplování: čili nehrozí

Rozhovory, 15. 5. 2018

Apokalyptičtí předvídači všeho špatného, kteří si na tom vybudovali celé své živobytí, už dávno hrozí suchem. U nás i po celém světě. Stalo se právě teď něco kvalitativně nového? Co např. u nás nenastalo v roce 1947? Myslím, že nikoli.

Po staletí se střídala období sušší i vlhčí, a to i v naší krajině. Některé výkyvy bývaly sezónní, některé několikaleté, některé trvaly i po celou generaci.

celý článek »

La Svizzera libera e indipendente è per noi un’importante ispirazione

Pagine Italiane, 14. 5. 2018

Gentile presidente Reimann, gentile direttore Gartenmann, gentili signore e signori,

grazie di cuore del vostro invito per me del tutto eccezionale. Dal crollo del comunismo ho avuto diverse occasioni di parlare in Svizzera. Ho partecipato a numerose conferenze e dibattiti, ho tenuto conferenze in alcune università, sono stato a Davos per ben 17 volte, tuttavia non avevo ancora mai partecipato a un’assemblea dei membri di un’organizzazione politica.

celý článek »

La Suisse libre et indépendante est pour nous une inspiration importante

Pages Françaises, 14. 5. 2018

Monsieur le président, Monsieur le directeur, Mesdames et Messieurs,

Je vous remercie beaucoup de votre invitation qui, pour moi, sort tout à fait de l’ordinaire. Je me suis exprimé à plusieurs reprises, en Suisse, depuis la chute du communisme. J’ai participé à de nombreuses conférences et débats, je suis intervenu dans quelques universités, je suis même allé 17 fois à Davos, mais je n’ai jamais assisté à l’assemblée générale d’un groupement politique.

celý článek »

Za Marxem do jeho rodného Trevíru

Články a eseje, 9. 5. 2018

Na počátku letošního roku, při plánování našich akcí na rok 2018, jsme v IVK přemýšleli o tom, zda máme naším standardním seminářem určitě ne oslavit, ale připomenout dvousté výročí narození Karla Marxe. Nakonec jsme tento nápad opustili, a to ze dvou hlavních důvodů. Marx už nikoho z nás moc nezajímá, a navíc kolem sebe nemáme nikoho, kdo se dnes Marxem – byť i třeba ze zcela odlišných ideových pohledů – zabývá. Nikdo už v naší zemi v dnešní době o Marxovi nepíše ani kritické, ani obdivné knihy.

celý článek »

Dvě stě let od narození Karla Marxe a jeho nová obří socha v Trevíru

Projevy a vystoupení, 5. 5. 2018

Děkuji za pozvání na dnešní setkání, které, alespoň doufám, je akcí protestní. Že tedy není ani oslavou, ale ani pouhým pasivním připomenutím Karla Marxe. Přišli jsme sem proto, abychom varovali před bagatelizováním vlivu, který Marx po celých uplynulých dvě stě let ve světě měl, a stále ještě má.

Nehodlám zde teď rozebírat jeho dílo a polemizovat s jeho hlavními, už tisíckrát rozebíranými a kritizovanými tezemi, na to jsou akce jiné. Nejsem ale ani pro lacinou trivializaci Marxe. Nezjednodušujme si to. 

celý článek »

Sollte Karl Marx zweihundert Jahre nach seinem Geburtstag ein neues kolossales Denkmal in Trier bekommen?

Deutsche Seiten, 4. 5. 2018

Ich bedanke mich für die Einladung zu der heutigen Veranstaltung, welche, so hoffe ich, nur eine Erinnerung an Marx und keine Feier an ihn ist. Auch das Wort Erinnerung ist nicht passend.  Unser heutiges Treffen sollte eine Warnung sein, eine Warnung vor der Bagatellisierung des zerstörerischen Einflusses, der Karl Marx über die letzten 150 Jahre hatte und, wie es sich zeigt, immer noch hat.

celý článek »

Die freie und unabhängige Schweiz ist für uns eine wichtige Inspiration

Deutsche Seiten, 28. 4. 2018

Sehr geehrter Herr Dr. Blocher, sehr geehrter Präsident Reimann, sehr geehrter Herr Geschäftsführer Gartenmann, sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für Ihre, für mich eine ganz außerordentliche Einladung. In der Schweiz habe ich seit dem Fall des Kommunismus mehrmals gesprochen. Ich habe an zahlreichen Konferenzen und Debatten teilgenommen, ich habe an einigen Universitäten Vorlesungen gehalten, ich war sogar 17mal in Davos, trotzdem war ich noch nie an der Mitgliederversammlung einer politischen Vereinigung.

celý článek »

| starší články »


Jdi na začátek dokumentu