Klaus.cz


Nová publikace IVK: Rozum proti kovidové panice

Knihy, 4. 3. 2021

Na konci únoru 2021 vydal Institut Václava Klause novou kniha s názvem Rozum proti kovidové panice. Jedná se o sborník textů předních osobností české medicíny, ale i společenskovědního světa. Skupinu autorů spojuje klidný, racionální a paniku nešířící přístup k tématu; nepřítomnost ambicí zneužít tohoto tématu k jakýmkoli svým vlastním politickým, akademickým či byznysovým výnosům a efektům; hledání rozumného přístupu politiky a zdravotnictví nejen k nemoci jako takové, ale i k odvrácené straně rozsáhlých plošných restrikcí a odmítání spikleneckých a konspiračních teorií vzniku epidemie.

celý článek »

Jiří Weigl: Úvod k nové knize Rozum proti kovidové panice

Komentáře IVK, 2. 3. 2021

Psát úvod souboru textů vynikajících odborníků z oblasti medicíny i společenských věd, kteří přijali naše pozvání veřejně promluvit na téma nové epidemie Covid-19, jež zmrazila naše životy a nemá se k odchodu, není jednoduché. Jejich texty spojuje koronavirus, ale každý autor jej pojednal odlišným způsobem. Odlišným jak co do délky textu, tak i formy a zaměření – shrnující obsáhlé medicínské texty versus dílčí pohledy, scientistní přístupy jedněch medicínských autorit oproti intelektuálně osvěžujícímu a provokujícímu kladení zásadních všeobecných otázek jedné z těchto autorit v úvodním textu sborníku, kritický pohled zkušeného bývalého politika a lékaře v porovnání s názorem aktivního politika současnosti, různé pohledy politologů a ekonomů atd. Jednotícím elementem celého sborníku je velmi kritický pohled této plejády vynikajících jmen české vědy i odborné praxe na současnou situaci.

celý článek »

Publikovaná statistická data nevypovídají o skutečné situaci a kondici naší ekonomiky

Ekonomické texty, 22. 2. 2021

Naši statistikové nás svými publikovanými daty neklamou záměrně, ale tato data nám plnou pravdu neříkají.

celý článek »

Stanovisko Institutu Václava Klause k novému „pandemickému“ zákonu

Tisková sdělení, 18. 2. 2021

Občané by měli zneklidnět. Je jen zdánlivě pozitivní, že se v dnešní chaotické  situaci vláda a opozice dohodly na kompromisním znění zákona, který vládě uvolní ruce v boji s epidemií. Společným úsilím vlády a opozice byla významně oslabena faktická právní garance základních občanských práv a svobod. Jejich omezování či dokonce suspendování ztratilo charakter absolutní výjimečnosti a přestalo být vázáno na vyhlášení nouzového stavu.

celý článek »

Václav Klaus k odchodu Oty Černého pro deník Blesk

Tisková sdělení, 17. 2. 2021

Ota Černý byl zakladatelem žánru moderované televizní debaty politiků mezi sebou v přímém přenosu a měl značný podíl na tom, že se tento pořad stal velmi populárním a v jisté, bohužel k horšímu pozměněné podobě, se udržel až do dneška. Měl štěstí, že působil v době, kdy společenská atmosféra byla daleko optimističtější než dnes a Česká televize měla monopol, a proto ji daleko silněji ovlivňovala. Ve své době byl mezi televizními novináři nepřehlédnutelnou postavou. Měl jsem s ním vždy korektní vztahy, teď už s Českou televizí nemám vztahy žádné, resp. ona se mnou. 

celý článek »

Václav Klaus pro Rádio Zet o nebezpečí Kovidismu, o rozvratu státních financí, o Ústavním soudu, o migraci i o následcích brexitu

Rozhovory, 17. 2. 2021

Václav Klaus byl v úterý dne 16. února 2021 hostem ve vysílání Intervew Rádia Zet. S moderátorem Martinem Kovářem hovořil o úbytku svobody v rámci nové ideologie Kovidismu, o rozvratu státních financí, o rozhodnutí Ústavního soudu, který zrušil volební zákon a rozvrátil politický systém v zemi, ale i o stále probíhající masové migraci, nebo o následcích brexitu. 

celý článek »

Václav Klaus pro zpravodajský portál CNN Prima News k 30. výročí vzniku V4

Rozhovory, 15. 2. 2021

Na počátku Visegrádské skupiny byla jen prázdná a vznešená slova odrážející euforii bezprostředně po pádu komunismu. Úspěšným výsledkem bylo ale vytvoření Středoevropské zóny volného obchodu. Členské státy –⁠ Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko –⁠ si dokázaly vynutit respekt Bruselu při odmítání migračních kvót. „Tehdy skupina skutečně ožila,“ myslí si bývalý prezident Václav Klaus. Jak hodnotí třicet let Visegrádské dohody? A je životaschopná i uvnitř Evropské unie?

celý článek »

Václav Klaus ml.: Dvě cesty vývoje

Jinýma očima, 15. 2. 2021

Je lepší být bohatý a zdravý než chudý a nemocný. A tak dále. Teď to vypadá na „za b)“. Nezaškodí se podívat na příčiny.

Neměli jsme náhodou obrovský nedostatek sester v nemocnicích už před covidem (a spoléhali na Ukrajinky a další)?

celý článek »

Václav Klaus pro CNN Prima News: posilujme imunitu zdravých a hledejme lék na Covid-19

Rozhovory, 14. 2. 2021

Václav Klaus byl v pátek dne 12. února 2021 hostem ve vysílání CNN Prima News. V rozhovoru s redaktorem Josefem Mádlem hovořil o tom, proč je nekonečný nouzový stav fackou občanům, ale také o tom, že je důležité zaměřit se na posilování imunity zdravých a hledání léku na Covid-19, protože samotnou vakcinací vir nevytlačíme.

celý článek »

Nezapomínejme kvůli covidu na hrozbu masové migrace

Články a eseje, 12. 2. 2021

Covid a v souvislosti s ním se vynořivší ideologie, kterou zjednodušeně nazývám kovidismem, vytlačila z naší pozornosti katastrofickou hrozbu masové migrace. Ta tu sice s námi je už řadu desetiletí, ale novou kvalitu získala v roce 2015, kdy Evropa zcela rezignovala na ochranu svých hranic a ústy německé kancléřky prohlásila „wir schaffen das“, my migraci zvládneme. Znamenalo to, že se masové migraci není třeba bránit, že je to pozitivní věc. Nejen německá kancléřka, ale i další vlivné skupiny lidí masovou migraci propagují a podporují.

celý článek »

| starší články »


Jdi na začátek dokumentu