Klaus.cz


Hlavní strana » Projevy a vystoupení » Projev prezidenta republiky…


Projev prezidenta republiky při obědě na státní návštěvě Argentinské republiky

Projevy a vystoupení, 31. 3. 2011

vstup do fotogalerie

Vážená paní prezidentko, vážené dámy, vážení pánové,

dovolte mi, abych Vám při této slavnostní příležitosti poděkoval za pozvání k návštěvě Vaší krásné země. Pro mne a mou manželku to není návštěva první. Již před 17 lety jsem Argentinskou republiku navštívil ve funkci předsedy vlády. Bylo to krátce po vzniku samostatné České republiky a věřím, že se tehdy podařilo tradičním česko-argentinským vztahům dát nový, tolik potřebný impuls.

Vzpomínám na zajímavé diskuse o ekonomických reformách a hospodářské politice, které jsem, vážená paní prezidentko, vedl s Vaším tehdejším předchůdcem ve funkci prezidentem Menemem a s ministrem financí Cavallem. Česká republika tehdy, pouhých pět let po pádu komunismu, procházela radikálními změnami a i Argentina byla uprostřed svého velmi náročného hospodářského stabilizačního programu. Od té doby už uplynula dlouhá doba, ale jedno se nezměnilo – zájem obou našich zemí rozvíjet vzájemnou spolupráci a partnerství.

Argentina a Česká republika jsou země geograficky vzdálené, jsou rozdílné svou velikostí, počtem obyvatel, hospodářskými charakteristikami, kulturou i životním stylem svých obyvatel. Přesto můžeme najít i některé paralely.

V první polovině minulého století obě naše země patřily k nejvyspělejším zemím světa, avšak v následujících desetiletích jsme toto postavení postupně ztráceli. U nás to bylo v důsledku 40 let komunistické totality a jejího zcela nefungujícího ekonomického a společenského systému. Vaši zemi těžce poznamenalo dědictví několika po sobě jdoucích diktatur. Obě země od té doby udělaly velký krok vpřed.

Vím, že Vaše země před deseti lety prošla těžkou finanční krizí a jsme rádi, že se Vám její následky podařilo překonat. Dnes má velké problémy řada členských zemí Evropské unie. Některé příčiny tohoto stavu jsou podobné těm argentinským. U Vás ke krizi vedlo dlouhodobé pevné spoutání Vaší měny s dolarem, což podlomilo konkurenceschopnost Vašeho hospodářství a vyústilo v dluhovou krizi. V Evropě sehrává podobnou negativní roli společná evropská měna, která také znamenává zbavení se možnosti reakce měnového kursu na měnící se ekonomické podmínky. Zatímco Argentina, která si ponechala svou vlastní měnu, mohla relativně snadno nalézt cestu z krize, v eurozóně existence společné měny přijetí podobných protikrizových opatření neumožňuje.

Česká republika naštěstí euro dosud nepřijala, a i když je náš finanční sektor zdravý a v posledních letech nepotřeboval žádnou vládní pomoc, přesto ji nedávná krize také postihla. Jsme tradičním exportérem průmyslových výrobků, a proto jsme závislí na vývozu. Ukazuje se, že naše orientace na trhy EU, které byly silně zasažené recesí, nese značná rizika. Proto mají české firmy a podniky velký zájem o rozšíření hospodářské spolupráce se zeměmi, jako je Argentina. Proto mne také na této cestě doprovází delegace významných představitelů českého byznysu. Věřím, že se jim s jejich argentinskými partnery podaří dát našim hospodářským vztahům novou dynamiku.

Vážená paní prezidentko, jsem velmi rád, že budu mít v průběhu této své návštěvy příležitost poznat nejen krásu Vašeho hlavního města, ale že budu moci zavítat i do Patagonie, která je nám známa jako oblast mimořádných přírodních krás. Češi znají Argentinu jako zemi pamp, vynikajícího masa, vína a úžasných fotbalistů. Věřím, že nám i tato návštěva umožní přesvědčit se, že toho Argentina nabízí ještě mnohem víc. Přál bych si, aby i Argentinci objevili zemi naši, která jim také určitě má co nabídnout.

Vážená paní prezidentko, dovolte mi, abych pozvedl číši a připil na šťastnou budoucnost Vaší země, na naše přátelství a spolupráci, na zdraví Vás a Vašich blízkých.

Václav Klaus, oběd na pozvání prezidentky Argentinské republiky Cristiny Fernández de Kirchner, Palác San Martín, Buenos Aires, 31. března 2011

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu