Klaus.cz


Hlavní strana » Knihy » Václav Klaus: Návrat inflace …


Václav Klaus: Návrat inflace - kluzká cesta bezstarostného zadlužování

Knihy, 4. 2. 2022

Je mimo veškerou pochybnost, že jednou z nejúčinnějších cest k rozvratu ekonomiky, k politickému chaosu a k ožebračení a tím k radikalizaci tisíců či milionů lidí je inflace. A ta teď hrozí. Nejen hrozí, už ji prožíváme. Inflace je u nás i v celém západním světě realitou. Dokazují to pocity a autentická zkušenost lidí, dokazují to i – jakkoli nepřesná – statistická data.

Inflace, jako projev vážné ekonomické nerovnováhy, má své konkrétní ekonomické příčiny, které na poptávkové straně vyplývají z chování centrálních bank a vlád jednotlivých zemí. Toto jejich chování má však své daleko obecnější, ekonomickou dimenzi reality přesahující příčiny, které jsou spojeny se společenským (a ekonomickým) uspořádáním zemí. Mají tedy systémový charakter. Souvisejí i s dominantním způsobem myšlení dané chvíle. Není to náhodný defekt myšlení a chování bankéřů a finančníků.

Mimořádnou roli při vzniku inflace dnes hraje „nárokový“ způsob uvažování, který se v soudobém světě bezprecedentně rozšířil. Vede k přetrhání vazby výkonu a nároku, zásluhy a odměny a ke smíření se vlád (a centrálních bank) s touto charakteristikou dnešní doby. Tato 

Publikace NÁVRAT INFLACE s podtitulem Kluzká cesta bezstarostného zadlužování byla představena ve čtvrtek dne 3. února 2022 v 15.30 hodin na online diskusi vysílané na Youtube kanále IVK.

V diskusi nad touto novou knihou vystoupili kromě jejího autora jako hosté předsedkyně Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová, místopředseda Poslanecké sněmovny PČR a ekonomický expert ODS Jan Skopeček a ekonomka a bývalá poradkyně prezidenta republiky Stanislava Janáčková (která byla pro nemoc zastoupena svým manželem, bývalým členem Bankovní rady ČNB, prof. Kamilem Janáčkem).

Diskusi je možné zpětně sledovat zde: https://youtu.be/_Yp38ti1uiU.

Návrat inflace: Kluzká cesta bezstarostného zadlužování. Václav Klaus, Praha, Institut Václava Klause 2022, ISBN 978-80-7542-080-0.

80 stran, cena 150 Kč.

Knihu je možné zakoupit zde: https://www.institutvk.cz/publikace/1/publikace-ivk-c-61-vaclav-klaus-navrat-inflace-kluzka-cesta-bezstarostneho-zadluzovani.html


vytisknout

Jdi na začátek dokumentu