Klaus.cz


Hlavní strana » Projevy a vystoupení » Projev prezidenta republiky…


Projev prezidenta republiky na státní večeři u příležitosti návštěvy chorvatského prezidenta

Projevy a vystoupení, 8. 3. 2011

vstup do fotogalerie

Vážený pane prezidente, vážená paní Josipovičová, vážené dámy a pánové,

dovolte mi ještě jednou Vás dnes večer přivítat v historických prostorách Pražského hradu.

Přijíždíte, vážený pane prezidente, do země, která je Chorvatsku velmi blízká. Blízká jazykem, blízká historickými tradicemi vzájemných vztahů, blízká množstvím mezilidských kontaktů. Češi a Chorvati si byli vzájemnou oporou v dobách národního obrození a boje za národní emancipaci v éře rakousko-uherské monarchie, byli přáteli a spojenci v meziválečném období minulého století a přátelské pouto se mezi nimi udržovalo i v nelehkých dobách komunismu. Nikdy nezapomeneme, že Chorvati, spolu s dalšími národy tehdejší Jugoslávie, v roce 1968 rozhodně odmítli okupaci naší země armádami Varšavské smlouvy. V následujících letech se Vaše země pro naše občany – na dlouhou dobu – stala jedinou pootevřenou branou do svobodného světa.

Pád komunismu s sebou pro obě naše země přinesl i nelehkou výzvu – vyrovnat se s rozpadem mnohonárodních státních útvarů, Jugoslávie a Československa. My jsme byli v lepší a snadnější pozici, a proto jsme rozdělení federace dosáhli přátelským jednáním a dohodou, cesta k Vaší suverenitě a nezávislosti byla vykoupena tragickým válečným konfliktem, jehož pozůstatky jsou ve Vašem regionu citelné dodnes.

Jsem velmi rád, že je dnes Chorvatská republika úspěšnou a stabilní demokratickou zemí stojící na prahu členství v Evropské unii. Chci Vás ujistit, vážený pane prezidente, že v tomto Vašem směřování máte plnou podporu České republiky.

Evropská unie v současnosti prožívá velmi komplikované období. Úskalí dosavadního procesu evropské integrace, na která někteří z nás dlouhou dobu upozorňovali, obnažila a vyostřila nedávná finanční a ekonomická krize. Přesto jsem přesvědčen, že se zadlužení některých členských zemí Unie a nejistota, jak vzniklé závažné problémy, především v eurozóně, řešit, nesmějí stát argumentem proti plánovanému rozšíření Evropské unie. Přijetí Vaší země, která splňuje kritéria vstupu, bude významným signálem i pro stabilitu v celém Vašem regionu.

Vážený pane prezidente, Česká republika je dlouhodobým a spolehlivým partnerem Vaší země i v hospodářské oblasti. Dokázali jsme minimalizovat dopady finanční krize na naší ekonomiku a překonat důsledky recese na trzích našich hlavních evropských partnerů. České hospodářství obnovilo svůj růst a patří v tomto směru mezi úspěšné evropské země. České firmy mají zájem navazovat kontakty s firmami Vašimi a pokračovat v dlouhé a úspěšné tradici naší hospodářské spolupráce.

Nemusím připomínat, že možná nejviditelnějším příkladem intenzity našich vztahů je turistický ruch. Chorvatsko je tradičně nejoblíbenější destinací pro letní dovolenou občanů naší země, kterých k Vám každoročně přijíždí kolem miliónu. Krásy Dalmácie a jejích měst a letovisek zná u nás prakticky každý. Jsem rád, že stoupá i počet chorvatských návštěvníků naší země. Zmínit musím i spolupráci v oblasti kultury a sportu. I to jsou oblasti, které významně přispívají ke vzájemnému poznání a obohacení.

Vážený pane prezidente, jsem velmi rád, že Vaše dnešní návštěva potvrzuje vysokou úroveň vztahů mezi našimi zeměmi a tradiční česko-chorvatské přátelství a spolupráci. Věřím, že bude impulsem k jejich dalšímu rozvoji.

Dovolte mi, abych pozvedl číši a připil na úspěšnou budoucnost Vaší země, šťastný život jejích občanů, na naši spolupráci a na zdraví Vás a Vašich blízkých.

Václav Klaus, Rudolfova galerie, Pražský hrad, 8. března 2011

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu