Klaus.cz


Hlavní strana » Komentáře IVK


Jiří Weigl: Úvod k nové knize Rozum proti kovidové panice

Komentáře IVK, 2. 3. 2021

Psát úvod souboru textů vynikajících odborníků z oblasti medicíny i společenských věd, kteří přijali naše pozvání veřejně promluvit na téma nové epidemie Covid-19, jež zmrazila naše životy a nemá se k odchodu, není jednoduché. Jejich texty spojuje koronavirus, ale každý autor jej pojednal odlišným způsobem. Odlišným jak co do délky textu, tak i formy a zaměření – shrnující obsáhlé medicínské texty versus dílčí pohledy, scientistní přístupy jedněch medicínských autorit oproti intelektuálně osvěžujícímu a provokujícímu kladení zásadních všeobecných otázek jedné z těchto autorit v úvodním textu sborníku, kritický pohled zkušeného bývalého politika a lékaře v porovnání s názorem aktivního politika současnosti, různé pohledy politologů a ekonomů atd. Jednotícím elementem celého sborníku je velmi kritický pohled této plejády vynikajících jmen české vědy i odborné praxe na současnou situaci.

celý článek »

Prohlášení IVK ke zpřísnění karantény

Komentáře IVK, 29. 1. 2021

Institut Václava Klause zásadně nesouhlasí nejen s vládou vyhlášeným dalším souborem zákazů omezujících lidské životy. Nesouhlasí i se způsobem jejich vyhlašování a oznamování. Je s námi jednáno jako s nedospělými jedinci. Vláda se už neobtěžuje zdůvodňovat svá rozhodnutí jakýmikoli daty. Když začínají chybět dostatečně hrozivá data, vláda začíná mluvit o jakýchsi nových, tu britských, tu jihoafrických, tu brazilských mutacích koronaviru.

celý článek »

Stanovisko IVK ze dne 4. 11. 2020 k americkým volbám

Komentáře IVK, 4. 11. 2020

Volby v USA dosud neskončily a pravděpodobně bude ještě relativně dlouho trvat, než bude znám jejich konečný výsledek. Jsme přesvědčeni, že bude mít – v jakékoli verzi – význam nejen pro Spojené státy samotné, ale i pro celý svět, a tedy i Českou republiku. Americké volby proto vyvolávají i naši oprávněnou pozornost.

celý článek »

Ivo Strejček a kolektiv IVK: Prymulovo drzé a arogantní chování je skandální

Komentáře IVK, 26. 10. 2020

Zpupné počínání Romana Prymuly bezprostředně poté, co bylo odhaleno jeho flagrantní porušení nařízení, která na jeho nátlak Babišova vláda občanům vnutila, i jeho vytáčky v průběhu následujících víkendových dnů, považujeme za skandální, neomluvitelné a nepřijatelné.

celý článek »

Ivo Strejček a kolektiv IVK: Na Staroměstském náměstí probíhal hlavně občanský protest proti vládě

Komentáře IVK, 19. 10. 2020

Demonstrace na Staroměstském náměstí v Praze v neděli 18. října 2020 byla občanským protestem proti vládním protikoronavirovým opatřením. Většinu účastníků tvořili běžní občané různého věku, profese, napříč celou společností. Nebyli tam žádní zvenku organizovaní internacionalističtí profesionální demonstranti, kteří tvoří v poslední době významnou součást všech demonstrací na Staroměstském náměstí.

celý článek »

Ladislav Jakl: Nezahrávejme si s výrazem „osobní lockdown“

Komentáře IVK, 17. 10. 2020

Několik českých vědců různých oborů kolem rektora ČVUT Vojtěcha Petráčka a ředitelky SÚJB Dany Drábové vydalo v uplynulém týdnu výzvu veřejnosti k „osobnímu lockdownu“, tedy k individuální karanténě každého z nás. Výzva sice zapadá do aktuální atmosféry strachu, nezodpovědně vybičovávané médii a mnoha veřejně působícími osobami. Přesto nelze výzvu nechat bez kritické reakce. Výzva totiž do současné paniky přináší novou kvalitu a o to je nebezpečnější.

celý článek »

Prohlášení IVK: Nejsme ve válce, nepotřebujeme drakonická opatření

Komentáře IVK, 13. 10. 2020

Vývoj koronavirové epidemie nesmí být podceňován a ani my ho nepodceňujeme. Čísla, kterými nás vláda zásobuje, vidíme, ale vidíme je trochu jinak než Hamáček, Prymula a podobní. Interpretace těchto čísel nesmí být ponechána lékařům, musí promluvit statistikové (odborníci na analýzu časových řad). Závěry musí udělat politikové. Jsme – spolu s řadou předních českých imunologů – přesvědčeni, že covid ohrožuje jen ty, kteří už jsou vážně nemocní. Navíc opakovaně připomínáme, že lidé s pozitivním testem jsou jen nakažení, nikoli nemocní. (Pokračování prohlášení IVK ze dne 13. 10. 2020 naleznete uvnitř článku.) 

celý článek »

Na čí straně vlastně stojíme my?

Komentáře IVK, 13. 8. 2020

Dnešní česká média informovala o návštěvě amerického ministra zahraničí Mika Pompea s titulky „Stojíme na vaší straně“. Citovaly tak slova amerického ministra, který vyjádřil obavy o naši svobodu a demokracii, které jsou podle něho ohroženy aktivitami konkurenčních velmocí Číny a Ruska. Ubezpečoval nás, že jsou USA připraveny pomoci nám svobodné poměry bránit. To je třeba ocenit, tak to mezi spojenci má být. Obáváme se však, že z české strany reciproční zájem o budoucnost americké demokracie, obavy o její osud a vyjádření podpory postojům současné administrativy při jednáních s ministrem Pompeem nezazněly. 

celý článek »

IVK pro MF Dnes: Plán Leyenové není o Covid-19, ale o myšlení a záměrech bruselských elit

Komentáře IVK, 6. 6. 2020

Ursula von der Leyenová, předsedkyně Evropské komise, přednesla ve středu 27. května 2020 v Evropském parlamentu nesmírně ambiciózní, ale prázdných frází plnýprojev, který představil na první pohled kolosální, při pozornějším čtení však na detaily nesmírně chudý plán.

celý článek »

Špidlův „Komunistický manifest“

Komentáře IVK, 16. 5. 2020

Skupina politických aktivistů kolem bývalého předsedy ČSSD, premiéra a eurokomisaře Vladimíra Špidly 4. května 2020 zveřejnila v médiích tzv. otevřený dopis s názvem „Bez solidarity není imunity“. Formuluje v něm jedenáct požadavků, které zdůvodňuje slovy, že „právě teď je čas obrátit se na vládu a parlament s jasnými požadavky vyplývajícími z toho, co už nám pandemie ukázala“.

Text jejich otevřeného dopisu považujeme v jeho širších souvislostech za natolik závažný, že cítíme povinnost se proti této výzvě, v níž vidíme hrozbu návratu komunismu do naší země, ideově a argumentačně vymezit.

celý článek »

| starší články »


Jdi na začátek dokumentu