Klaus.cz


Hlavní strana » Komentáře IVK


Prohlášení IVK k útokům paní Leyenové na Polsko

Komentáře IVK, 19. 10. 2021

Když dochází v Evropě, resp. v Evropské unii, ke zjevnému ohrožení demokracie, je třeba, aby evropští demokraté hlasitě protestovali. Dnes nejde o maličkost. Paní Leyenová v Evropském parlamentu prohlásila – citováno médii, u nás např. okamžitě Českou televizí – že „rozhodnutí polského ústavního soudu ohrožuje základy Evropské unie. Evropská komise musí chránit občany unie a bude proto jednat.“ To je bezprecedentní výrok.

celý článek »

Úvod k Newsletteru plus IVK - Znovu o covidové hysterii: Kde jsme teď?

Komentáře IVK, 27. 4. 2021

Úvod

Před pěti měsíci, koncem listopadu roku 2020, se v sídle IVK konaly už sedmnácté Rozmluvy na Hanspaulce, tentokráte na téma tehdy u nás rychlým tempem se rozbíhající jedné z dalších vln epidemie nemoci Covid-19. Vedlejším produktem naší tehdejší diskuse se stala kniha „Rozum proti kovidové panice“, jejímiž spoluautory jsou vedle zástupců IVK přední osobnosti české medicíny a společenských věd. Autoři knihy ve svých textech vyjádřili své kritické názory na dosavadní přístup vlády k epidemii nemoci Covid-19 i k širším souvislostem, které epidemie přináší pro českou společnost. Tyto širší souvislosti (tzv. kolaterální jevy) jsou evidentně negativní a my jsme navíc přesvědčeni, že zbytečné. Politika vlády mohla být jiná. Nad rozumem zvítězila panika doprovázená chybným uvažováním a akceptací progresivistické ideologie.


celý článek »

Jiří Weigl: Léčeme ohrožené skupiny lidí včas

Komentáře IVK, 25. 3. 2021

Tragické následky epidemie Covidu-19 u nás vyžadují zásadní analýzu příčin toho, proč je Česká republika vůbec nejpostiženější zemí na světě. Zatím jsme se však dočkali - a to i z úst vládních expertů – pouze těžko přijatelných tvrzení, že příčinou debaklu bylo opožděně zavedení roušek loni v létě či jejich liknavé nošení nedisciplinovaným obyvatelstvem, případně od opozice častých politických invektiv, že za vše může chaotický mikromanagement premiéra Babiše. Seriózní vážná analýza však chybí i od těch oficiálních zdravotnických grémií, která by jí měla mít v popisu práce.

celý článek »

Jiří Weigl: Proč jsme ksakru nejhorší?

Komentáře IVK, 16. 3. 2021

Kovidové zpravodajství našich médií skutečně vyžaduje silné nervy a uhlířskou víru. Tak například dnes optimisticky hlásají, že pondělní počet nakažených novým koronavirem u nás dosáhl čísla 10 511, což je o 130 méně než před týdnem. Zapomínají ovšem dodat, že je to třetí týden po zavedení velmi drastického lockdownu, který nám brání i vycházet mimo obec a překračovat hranice okresu. Na školní docházku jsme již dávno úplně rezignovali.

celý článek »

Summing up Václava Klause z nové knihy IVK: Rozum proti kovidové panice

Komentáře IVK, 9. 3. 2021

IVK se centrálním tématem naší doby – tématem Covidu a jím vyvolanými (nebo spíše jím ospravedlňovanými) plošnými restriktivními, karanténními a lockdownovými opatřeními, která pro zjednodušení nazývám kovidismem – zabývá nepřetržitě od okamžiku příchodu epidemie do naší země, tedy od března roku 2020. Učíme se za pochodu, ale azimut jsme měnit nemuseli. Věříme, že ani nebudeme muset. Náš pohled a přístup je specifický v jednom smyslu. Zásadně protestujeme proti zužování diskuse tohoto tématu na jeho medicínskou dimenzi.

celý článek »

Jiří Weigl: Úvod k nové knize Rozum proti kovidové panice

Komentáře IVK, 2. 3. 2021

Psát úvod souboru textů vynikajících odborníků z oblasti medicíny i společenských věd, kteří přijali naše pozvání veřejně promluvit na téma nové epidemie Covid-19, jež zmrazila naše životy a nemá se k odchodu, není jednoduché. Jejich texty spojuje koronavirus, ale každý autor jej pojednal odlišným způsobem. Odlišným jak co do délky textu, tak i formy a zaměření – shrnující obsáhlé medicínské texty versus dílčí pohledy, scientistní přístupy jedněch medicínských autorit oproti intelektuálně osvěžujícímu a provokujícímu kladení zásadních všeobecných otázek jedné z těchto autorit v úvodním textu sborníku, kritický pohled zkušeného bývalého politika a lékaře v porovnání s názorem aktivního politika současnosti, různé pohledy politologů a ekonomů atd. Jednotícím elementem celého sborníku je velmi kritický pohled této plejády vynikajících jmen české vědy i odborné praxe na současnou situaci.

celý článek »

Prohlášení IVK ke zpřísnění karantény

Komentáře IVK, 29. 1. 2021

Institut Václava Klause zásadně nesouhlasí nejen s vládou vyhlášeným dalším souborem zákazů omezujících lidské životy. Nesouhlasí i se způsobem jejich vyhlašování a oznamování. Je s námi jednáno jako s nedospělými jedinci. Vláda se už neobtěžuje zdůvodňovat svá rozhodnutí jakýmikoli daty. Když začínají chybět dostatečně hrozivá data, vláda začíná mluvit o jakýchsi nových, tu britských, tu jihoafrických, tu brazilských mutacích koronaviru.

celý článek »

Stanovisko IVK ze dne 4. 11. 2020 k americkým volbám

Komentáře IVK, 4. 11. 2020

Volby v USA dosud neskončily a pravděpodobně bude ještě relativně dlouho trvat, než bude znám jejich konečný výsledek. Jsme přesvědčeni, že bude mít – v jakékoli verzi – význam nejen pro Spojené státy samotné, ale i pro celý svět, a tedy i Českou republiku. Americké volby proto vyvolávají i naši oprávněnou pozornost.

celý článek »

Ivo Strejček a kolektiv IVK: Prymulovo drzé a arogantní chování je skandální

Komentáře IVK, 26. 10. 2020

Zpupné počínání Romana Prymuly bezprostředně poté, co bylo odhaleno jeho flagrantní porušení nařízení, která na jeho nátlak Babišova vláda občanům vnutila, i jeho vytáčky v průběhu následujících víkendových dnů, považujeme za skandální, neomluvitelné a nepřijatelné.

celý článek »

Ivo Strejček a kolektiv IVK: Na Staroměstském náměstí probíhal hlavně občanský protest proti vládě

Komentáře IVK, 19. 10. 2020

Demonstrace na Staroměstském náměstí v Praze v neděli 18. října 2020 byla občanským protestem proti vládním protikoronavirovým opatřením. Většinu účastníků tvořili běžní občané různého věku, profese, napříč celou společností. Nebyli tam žádní zvenku organizovaní internacionalističtí profesionální demonstranti, kteří tvoří v poslední době významnou součást všech demonstrací na Staroměstském náměstí.

celý článek »

| starší články »


Jdi na začátek dokumentu