Klaus.cz


Hlavní strana » Projevy a vystoupení


Smuteční řeč při posledním rozloučením s Kamilem Janáčkem

Projevy a vystoupení, 27. 9. 2023

Vážení smuteční hosté,

dovolte mi, abych se – z pověření Slávky Janáčkové a věřím, že i jménem mnoha z Vás – rozloučil s Kamilem Janáčkem. Každý z nás, kteří jsme se tu dnes sešli, jsme ho znali v jiné životní roli: byl manželem, otcem, dědečkem, kolegou, kamarádem. I když jsme o Kamilových dlouholetých zdravotních problémech leccos věděli, nečekaná zpráva o jeho úmrtí byla mimořádně smutnou událostí. Že už tu s námi nebude, je velkou ztrátou. Nesmrtelní však nejsme. Zejména od určitého věku si toho musíme být dobře vědomi.

celý článek »

Nejen o rozdělení Československa

Projevy a vystoupení, 21. 8. 2023

Přijal jsem Vaše pozvání promluvit zde o 30 let staré události, kterou bylo rozdělení Československa a vytvoření dvou menších samostatných států. Považuji tento mimořádný moment za důležité téma.

celý článek »

Za Jurajem Jakubiskem

Projevy a vystoupení, 4. 3. 2023

Vážená paní Deano, Joriku, Janette, další členové rodiny, vážený pane kardinále, vážení smuteční hosté,

minulou sobotu brzy ráno, za úsvitu, sněžilo. Bylo bílo a velebné ticho. Najednou tuto ranní idylu rozbila smutná, a přes Jurajovo chatrné zdraví nečekaná zpráva o jeho úmrtí. Tím, že jsem byl jeho rodinou požádán, abych zde dnes řekl pár slov, se cítím vyznamenán. Jako by to bylo přímo od Juraje. Dovolím si začít výrokem, který člověka musel napadnout hned v první chvíli, že Juraj Jakubisko byl velký člověk, úžasný filmař a dobrý přítel.

celý článek »

Poznámky k diskusi o jaderné energetice na Národohospodářské fakultě VŠE

Projevy a vystoupení, 23. 2. 2023

Děkuji za pozvání, pro mne za pozvání poněkud překvapivé. O jaderné energetice jsem veřejně nemluvil už nekonečně dlouhou dobu, na druhé straně – ze všeho, co o tom vím – je zřejmé, že je tato diskuse stále stejná. Zdá se, že jsem nic podstatného nemohl zmeškat. Jsou pokusy o racionální ekonomickou analýzu, ale jsou i apriorní, často zcela iracionální odsudky jaderné energetiky jako celku. Všemu dala před více než desetiletím korunu německá Energiewende, vyvolaná primárně japonským zemětřesením. Toto zemětřesení dopadlo na úrodnou německou půdu. Ta na něco takového čekala. Tento spor nelze vyřešit odbornou diskusí, v něm musí nastat přetlačení jedné strany či druhé.

celý článek »

Expecting the Unexpected: Is it More than a Bonmot?

Projevy a vystoupení, 16. 2. 2023

I take it as an honour to be invited to attend the dinner and to participate in this debate, organized by my good old friend Shafik. I dare say Shafik, even though I should say Mr. Shafik Gabr. We all know him by his first name. His unending engagement in gatherings like this one and bringing people from different nations, cultures and continents together is amazing. I always have the feeling that we don’t express our gratitude to him sufficiently. To be frank, I have a problem with the title of tonight’s debate. It is, generally speaking, our duty to think even about unexpected events and developments. But I take the title also as an implicit statement about the reality, about our contemporary world. And here starts my problem. I wouldn’t call it the unexpected.

celý článek »

30 let Ústavy České republiky očima politika, nikoli právníka

Projevy a vystoupení, 20. 1. 2023

Děkuji za pozvání na Vaše dnešní významné kolokvium. Slovem Vaše chci zdůraznit, že se jedná o kolokvium Vás, právníků. Politici si na výročí třiceti let naší Ústavy ani nevzpomenou. Pro ně to byl vedlejší prvek tehdejší doby, nikoli prvek dominantní. Na rozdíl od situace na Slovensku nebylo přijetí české ústavy žádným zásadním politickým mezníkem, od něhož bychom začali počítat dějiny české demokracie. To v nemalé míře předurčilo poněkud vlažný vztah české veřejnosti ke své Ústavě.

celý článek »

Projev u příležitosti odhalení pamětní desky Dr. Karla Rennera v Dolních Dunajovicích

Projevy a vystoupení, 13. 12. 2022

Sehr geehrter Herr Bundespräsident Fischer, sehr geehrter Herr Bürgermeister Häupl, vážený pane starosto, vážený pane vicehejtmane, dámy a pánové,

jsem velmi rád, že mohu znovu být zde, v Dolních Dunajovicích společně s panem prezidentem Heinzem Fischerem a – stejně jako v roce 2005 – přispět k připomenutí památky velkého rodáka této obce, budovatele Rakouské republiky, jejího několikanásobného kancléře a prezidenta, Karla Rennera.

celý článek »

Projev na konferenci Crans Montana Forum: Vraťme Západu jeho původní smysl

Projevy a vystoupení, 17. 11. 2022

Dnes je 17. listopadu. Před třiceti třemi lety se v tento den konala v Praze studentská demonstrace, jejíž účastníci, včetně mého syna, byli brutálně napadeni komunistickou policií. Její agresivní zásah odstartoval procesy, které jsou i v cizině známé jako tzv. sametová revoluce. Přišla v pravou chvíli. Komunismus byl už tak ochablý, že nebyl ani schopen, ani ochoten se účinně bránit. Z toho důvodu jsem znovu a znovu říkal, že komunismus nebyl poražen. Zhroutil se sám. Ne všichni to rádi slyšeli.

celý článek »

Projev Václava Klause k 28. říjnu roku 2022

Projevy a vystoupení, 27. 10. 2022

Vážený pane předsedo, dámy a pánové,

začnu poděkováním Českému svazu bojovníků za svobodu a zejména jeho vedení za pozvání promluvit na tomto už tradičním slavnostním shromáždění. Snad ještě více bych Vám ale chtěl poděkovat za to, že toto shromáždění, přes veškerou nepřízeň okolností, vůbec pořádáte. To je velký čin. Mám strach, že blížící se březnová výměna prezidenta republiky našemu přání ponechat Pražský hrad jako místo setkávání svobodně myslících a jednajících Čechů nebude nakloněna.  V této své obavě asi nejsem osamocen.

celý článek »

Pozdrav studentům Národohospodářské fakulty VŠE při zahájení školního roku

Projevy a vystoupení, 19. 9. 2022

Mám tu čest být téměř každý rok přítomen na tomto slavnostním zahájení nového školního roku. Před téměř 20 lety jsem jako prezident republiky povolil, aby se toto slavnostní shromáždění konalo na tomto unikátním místě v areálu Pražského hradu, a zatím to nikdo nezakázal. Snad nám to ještě vydrží.

Přál bych si, aby i toto místo bylo pro každého začínajícího studenta symbolem vážnosti této chvíle, aby si každý z Vás dnes tady řekl, že mu nejde jen o to školou projít, ale že mu jde o to, aby se stal ekonomem, aby byl schopen jako ekonom myslet a jako ekonom se na svět dívat a rozumět mu.

celý článek »

| starší články »


Jdi na začátek dokumentu