Klaus.cz


Hlavní strana » Projevy a vystoupení


Úvodní slovo k prezentaci knihy „Sebedestrukce Západu 2.0: Pád zrychluje“

Projevy a vystoupení, 16. 11. 2023

Někdo z přítomných si snad ještě pamatuje, že jsme před třemi lety vydali sborník našich textů s názvem Sebedestrukce Západu. Teď se záměrně opakujeme. Mrzelo nás, že tato knížka v tehdejším covidovém chaosu zapadla. Někdo si ji opravdu nevšiml a někdo si ji všimnout nechtěl. Chceme ji teď trochu připomenout.

celý článek »

Narozeninová přímluva

Projevy a vystoupení, 10. 11. 2023

Vážení a milí,

sešli jsme se ve zcela mimořádné chvíli a v těžko opakovatelné sestavě. Zítra se dožívá krásného životního výročí moje žena Livie, nebo – pro mnohé – paní Livia Klausová. Vážíme si toho, že nás na dnešní setkání pozvala. Výběr to byl výlučně její.

Přišli jsme, abychom jí popřáli hodně zdraví a co nejvíce síly a radosti do dalších let. Přišli jsme, abychom jí poděkovali za to, co v životě vykonala a za to, že jsme – v nejrůznějších rolích – mohli po dlouhou dobu být v její blízkosti. Přišli jsme, abychom jí řekli, že ji máme rádi.

celý článek »

Václav Klaus: Nedopusťme popření smyslu 28. října

Projevy a vystoupení, 28. 10. 2023

Dámy a pánové, s některými z Vás jsme se na stejném místě, ve stejnou dobu a ve stejný den, už jednou setkali. Bylo to před třemi lety, v okamžiku nesmyslných covidových zákazů. Jakékoli shromažďování lidí (a navíc bez roušek) bylo zakázáno a já jsem se pak o svém tehdejším provinění musel dlouho soudit. Teď nečekám atak úřadů, spíše politických odpůrců, lidí, kteří nesnesou jiný názor než ten vlastní.

celý článek »

Zamyšlení u příležitosti 70. výročí Vysoké školy ekonomické

Projevy a vystoupení, 21. 10. 2023

Vážení přítomní,

děkuji za pozvání na dnešní slavnostní shromáždění, na němž si připomínáme sedmdesáté výročí založení Vysoké školy ekonomické. Mnozí víme, že ani tehdy, v roce 1953, výuka ekonomie u nás nezačínala od nuly. Škola je dědičkou řady svých předchůdců, naposledy Vysoké školy politických a hospodářských věd.

celý článek »

Smuteční řeč při posledním rozloučením s Kamilem Janáčkem

Projevy a vystoupení, 27. 9. 2023

Vážení smuteční hosté,

dovolte mi, abych se – z pověření Slávky Janáčkové a věřím, že i jménem mnoha z Vás – rozloučil s Kamilem Janáčkem. Každý z nás, kteří jsme se tu dnes sešli, jsme ho znali v jiné životní roli: byl manželem, otcem, dědečkem, kolegou, kamarádem. I když jsme o Kamilových dlouholetých zdravotních problémech leccos věděli, nečekaná zpráva o jeho úmrtí byla mimořádně smutnou událostí. Že už tu s námi nebude, je velkou ztrátou. Nesmrtelní však nejsme. Zejména od určitého věku si toho musíme být dobře vědomi.

celý článek »

Nejen o rozdělení Československa

Projevy a vystoupení, 21. 8. 2023

Přijal jsem Vaše pozvání promluvit zde o 30 let staré události, kterou bylo rozdělení Československa a vytvoření dvou menších samostatných států. Považuji tento mimořádný moment za důležité téma.

celý článek »

Za Jurajem Jakubiskem

Projevy a vystoupení, 4. 3. 2023

Vážená paní Deano, Joriku, Janette, další členové rodiny, vážený pane kardinále, vážení smuteční hosté,

minulou sobotu brzy ráno, za úsvitu, sněžilo. Bylo bílo a velebné ticho. Najednou tuto ranní idylu rozbila smutná, a přes Jurajovo chatrné zdraví nečekaná zpráva o jeho úmrtí. Tím, že jsem byl jeho rodinou požádán, abych zde dnes řekl pár slov, se cítím vyznamenán. Jako by to bylo přímo od Juraje. Dovolím si začít výrokem, který člověka musel napadnout hned v první chvíli, že Juraj Jakubisko byl velký člověk, úžasný filmař a dobrý přítel.

celý článek »

Poznámky k diskusi o jaderné energetice na Národohospodářské fakultě VŠE

Projevy a vystoupení, 23. 2. 2023

Děkuji za pozvání, pro mne za pozvání poněkud překvapivé. O jaderné energetice jsem veřejně nemluvil už nekonečně dlouhou dobu, na druhé straně – ze všeho, co o tom vím – je zřejmé, že je tato diskuse stále stejná. Zdá se, že jsem nic podstatného nemohl zmeškat. Jsou pokusy o racionální ekonomickou analýzu, ale jsou i apriorní, často zcela iracionální odsudky jaderné energetiky jako celku. Všemu dala před více než desetiletím korunu německá Energiewende, vyvolaná primárně japonským zemětřesením. Toto zemětřesení dopadlo na úrodnou německou půdu. Ta na něco takového čekala. Tento spor nelze vyřešit odbornou diskusí, v něm musí nastat přetlačení jedné strany či druhé.

celý článek »

Expecting the Unexpected: Is it More than a Bonmot?

Projevy a vystoupení, 16. 2. 2023

I take it as an honour to be invited to attend the dinner and to participate in this debate, organized by my good old friend Shafik. I dare say Shafik, even though I should say Mr. Shafik Gabr. We all know him by his first name. His unending engagement in gatherings like this one and bringing people from different nations, cultures and continents together is amazing. I always have the feeling that we don’t express our gratitude to him sufficiently. To be frank, I have a problem with the title of tonight’s debate. It is, generally speaking, our duty to think even about unexpected events and developments. But I take the title also as an implicit statement about the reality, about our contemporary world. And here starts my problem. I wouldn’t call it the unexpected.

celý článek »

30 let Ústavy České republiky očima politika, nikoli právníka

Projevy a vystoupení, 20. 1. 2023

Děkuji za pozvání na Vaše dnešní významné kolokvium. Slovem Vaše chci zdůraznit, že se jedná o kolokvium Vás, právníků. Politici si na výročí třiceti let naší Ústavy ani nevzpomenou. Pro ně to byl vedlejší prvek tehdejší doby, nikoli prvek dominantní. Na rozdíl od situace na Slovensku nebylo přijetí české ústavy žádným zásadním politickým mezníkem, od něhož bychom začali počítat dějiny české demokracie. To v nemalé míře předurčilo poněkud vlažný vztah české veřejnosti ke své Ústavě.

celý článek »

| starší články »


Jdi na začátek dokumentu