Klaus.cz


Hlavní strana » Projevy a vystoupení


Václav Klaus na besedě v Karlových Varech

Projevy a vystoupení, 25. 4. 2019

Děkuji za pozvání na Vaší dnešní akci. Do úvodu naší besedy si dovolím zformulovat několik úvodních tezí, které v následující diskusi můžeme podrobněji rozvíjet. Musím zmínit svůj vztah ke značce Hewlett-Pacard. Před více než čtyřiceti lety jsem od svých amerických přátel dostal kalkulátor Hewlett-Pacard, určitě ho někde ještě mám, protože bych si ho z piety nedovolil vyhodit. Neměl sice schopnost velké datové zásoby, ale různé propočty uměl. Používal jsem ho pro regresní a korelační analýzu, kterou jsem se tehdy zabýval.  

celý článek »

Václav Klaus vystoupil na Euro Business Breakfast

Projevy a vystoupení, 17. 12. 2018

Může Evropa pokračovat dál jako dosud? Ne, nemůže, je třeba s tím začít něco zásadního dělat.

Na letošním Euro Business Breakfastu nebudu mluvit ani o české ekonomice (což bylo tématem mnoha mých vystoupení na tomto každoročním setkání), ani o české domácí politice, i když mi to nedá, abych nevyslovil alespoň jednu tezi, kterou považuji za klíčovou: nedávný pokus našich tzv. demokratických sil o politický převrat upřímným zájmem o český stát motivován nebyl.

celý článek »

Václav Klaus při udělení Petöfiho ceny

Projevy a vystoupení, 13. 12. 2018

Je pro mne velkou poctou dostat letošní Petöfiho cenu, kterou uděluje maďarská Nadace pro výzkum historie a společnosti střední a východní Evropy a firma MOL. Velký maďarský básník a revolucionář Sándor Petöfi by snad souhlasil s použitím svého jména při oceňování úsilí o svobodu ve střední Evropě. Svoboda byla důležitá v jeho éře, v roce 1848, a není o nic méně důležitá dnes.

celý článek »

Václav Klaus vystoupil na UniCredit Bank fóru

Projevy a vystoupení, 9. 11. 2018

Děkuji za pozvání na dnešní vzpomínkovou akci. Přeji českému bankovnictví, a v rámci něho i UniCredit bance, dalších pěkných a zajímavých 100 let. Přeji jim, aby přežily dnešní nemilosrdnou bankovní regulaci přicházející jak z domova, tak ze zahraničí. Nám všem přeji, aby na nás byly naše, touto nadměrnou regulací zneklidněné banky vlídné.

celý článek »

Projev Václava Klause v Národním památníku na Vítkově k 100. výročí vzniku Československa

Projevy a vystoupení, 28. 10. 2018

Vážení přítomní, vážení televizní diváci,

děkuji Českému svazu bojovníků za svobodu a jeho předsedovi Jaroslavu Vodičkovi za pozvání na toto každoroční setkání. Letos je mimořádně slavnostní. Oslavujeme 100. výročí vzniku Československa, společného státu Čechů a Slováků a 100. výročí obnovení české státnosti. Prvně v dějinách ve formě republikánského zřízení. 

celý článek »

Perspektivy Evropy (nacházející se v područí Evropské unie)

Projevy a vystoupení, 11. 10. 2018

Když jsem v lednu letošního roku dostal Vaše pozvání, nejdříve jsem nevěřil, že IKEM pořádá ekonomickou konferenci. Myslel jsem, že je to omyl. Byl jsem však rezolutně ubezpečen, že to omyl není. Když jsem si minulý týden přečetl v programu, že zde dnes bude přede mnou přednášet prof. Höschl o syndromu vyhoření, byl jsem znovu znejistěn

celý článek »

Neúplných 100 let samostatného Československa a rizika současné éry

Projevy a vystoupení, 20. 9. 2018

Děkuji za pozvání do Trnavy, děkuji za pozvání na Trnavské právnické dny, které se letos pořádají v roce stého výročí vzniku společného státu Čechů a Slováků. Chápu to jako dobrou příležitost přijet v této chvíli na Slovensko, a říci právě k tomuto tématu pár slov. Trochu se mu vyhýbáme a když o něm mluvíme, tak málo analyticky. Zkusím toto téma pojmout trochu netradičně.

celý článek »

Václav Klaus slavnostně zahájil akademický rok Národohospodářské fakulty VŠE

Projevy a vystoupení, 18. 9. 2018

Vážení přítomní,

děkuji za pozvání na tuto slavnostní událost. Prožil jsem ji jako začínající student VŠE před neuvěřitelnými 60 lety. Byl jsem v této chvíli trochu nejistý, nevěděl jsem, co mám od vysokoškolského studia ekonomie očekávat. Mohu Vás ubezpečit, že – i s tímto obrovským odstupem času nebo právě s ním – jsem naprosto přesvědčen, že mé tehdejší rozhodnutí bylo správné. Věřím, že ke stejnému závěru dojdete i Vy a že k tomu nebudete potřebovat dlouhých 60 let.

celý článek »

Vystoupení na úvodním představení Manifestu IVK proti liberální demokracii

Projevy a vystoupení, 27. 6. 2018

1. Sešli jsme se na tomto – pro akce našeho institutu netypickém – místě záměrně. Chceme tím vyjádřit, že nám tentokráte jde o něco daleko zásadnějšího než o „pouhý“ standardní seminář našeho institutu. 

celý článek »

Dvě stě let od narození Karla Marxe a jeho nová obří socha v Trevíru

Projevy a vystoupení, 5. 5. 2018

Děkuji za pozvání na dnešní setkání, které, alespoň doufám, je akcí protestní. Že tedy není ani oslavou, ale ani pouhým pasivním připomenutím Karla Marxe. Přišli jsme sem proto, abychom varovali před bagatelizováním vlivu, který Marx po celých uplynulých dvě stě let ve světě měl, a stále ještě má.

Nehodlám zde teď rozebírat jeho dílo a polemizovat s jeho hlavními, už tisíckrát rozebíranými a kritizovanými tezemi, na to jsou akce jiné. Nejsem ale ani pro lacinou trivializaci Marxe. Nezjednodušujme si to. 

celý článek »

| starší články »


Jdi na začátek dokumentu