Klaus.cz


Hlavní strana » Projevy a vystoupení » Projev prezidenta republiky…


Projev prezidenta republiky na státní večeři u příležitosti návštěvy polského prezidenta

Projevy a vystoupení, 21. 2. 2011

Vstup do fotogalerie

Vážený pane prezidente, vážená paní Komorowská, vážení hosté, dámy a pánové,

dovolte mi, abych Vás při této slavnostní příležitosti ještě jednou co nejsrdečněji pozdravil. Stalo se už určitou tradicí, že prezidenti našich zemí nedlouho po svém zvolení navštíví své partnery a symbolicky tak potvrdí blízkost, přátelství a spojenectví našich zemí. Vážím si toho, že tato tradice přetrvala i u nového polského prezidenta.

Vážený pane prezidente, Vaše dnešní státní návštěva, která se uskutečňuje rok po návštěvě Vašeho předchůdce v prezidentské funkci, tragicky zesnulého prezidenta Lecha Kaczyńského, je dalším potvrzením mimořádné úrovně česko-polských vztahů. A to je ještě třeba dodat, že Váš dnešní příjezd do Prahy není Vaší první cestou ve funkci prezidenta Polské republiky do naší země. Rád vzpomínám na naše loňské letní setkání na vrcholu Sněžky, která je opravdu horou česko-polskou, i na summit Visegrádské čtyřky v Karlových Varech, kdy jsme si mohli vyměnit názory jak na naši bilaterální spolupráci, tak na vztahy v regionu střední Evropy.

Troufám si říci, že v tisícileté historii česko-polských vztahů zažíváme období nejintenzivnější a nejširší spolupráce a chci dodat, že Česká republika má zájem na tom, aby toto naše partnerství pokračovalo. Zvyšuje se tím – mimo jiné – i možnost účinně prosazovat postoje našich zemí na mezinárodní scéně. Dnešní jednání potvrdila, že je to i Vaší prioritou.

Je to důležité především  v kontextu dnešní Evropské unie. Nedávná finanční a hospodářská krize vyostřila (v minulosti trochu méně zřetelné) defekty jejího dosavadního směřování. Někteří jsme sice na rizika dosavadního modelu evropské integrace upozorňovali už dlouho, ale kritické hlasy, které i z obou našich zemí zaznívaly, bývaly ignorovány. Dluhová krize, která některé členské státy EU tvrdě zasáhla a mnohé další ohrožuje, staví Evropskou unii před nutnost přehodnotit dosavadní kurs. Nesmíme ale dopustit, aby bylo – pod záminkou hledání stabilizačních a protikrizových mechanismů – urychlováno umělé sjednocování evropského kontinentu, které je jednou z hlavních příčin dnešních problémů, aby byl prohlubován demokratický deficit, jímž Evropská unie chronicky trpí, a aby byla dále oslabována pozice členských zemí v unijním rozhodování.

Jsem přesvědčen, že jsou zájmy České republiky a Polska v evropských otázkách velmi blízké. Naše země nejsou členy eurozóny. Nedávnou krizi obě přestály relativně dobře a Polsko se dokonce jako jediná evropská země vyhnulo hospodářskému poklesu. Obě mají relativně stabilní finanční sektor a nejsou bezprostředně ohroženy dluhovou krizí. Máme vlády odhodlané a schopné provést potřebné reformy. K zodpovědné hospodářské politice nepotřebujeme návod nebo dokonce diktát zvenčí.

Obě naše země také mají zájem na stabilitě a spolupráci ve středoevropském regionu, na stabilních a racionálních vztazích s našimi partnery mimo Unii, především s Ruskem, a na energetické bezpečnosti našich zemí. Spojuje nás společný dlouhodobý zájem na udržení a rozvíjení transatlantické vazby se Spojenými státy americkými, v níž vidíme garanci své vlastní i evropské bezpečnosti.

Pokud jde o dvoustranné česko-polské vztahy, je opakováním mnohokrát řečeného, že obchodní výměna, vzájemné toky investic, vztahy v oblasti kultury a zejména individuální mezilidské kontakty zažívají mimořádný rozvoj. K jejich dalšímu rozvoji nejsou impulsy z politické oblasti třeba. Ocenit chci i rozvoj spolupráce příhraničních regionů, která výrazně přispívá ke vzájemnému poznání a sblížení obou našich zemí.

Vážený pane prezidente, těším se na naši spolupráci a dialog a jsem rád, že je ve Vás v čele Polska skutečný přítel České republiky.

Dovolte mi, abych pozvedl číši a připil na česko-polské partnerství a spojenectví, na šťastnou budoucnost Vašich občanů a na zdraví Vás a Vašich blízkých.

Václav Klaus, Rudolfova galerie, Pražský hrad, 21. února 2011

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu