Klaus.cz


Hlavní strana » Ekonomické texty


Nedoceňovaný význam cenové stability (aneb malá rekapitulace některých známých souvislostí)

Ekonomické texty, 28. 8. 2023

Již nejméně od první poloviny roku 2021 téměř bez přestání varuji před inflací, před touto vážnou ekonomickou poruchou. Dlouho nás s takto jednoznačným postojem u nás mnoho nebylo. Pozornost byla zcela neadekvátně obrácena na covid, očkování a lockdowny a jen malá skupina ekonomicky myslících už tehdy protestovala proti viditelnému rozvratu financí státu, proti obřím deficitům státního rozpočtu.

celý článek »

Václav Klaus pro MF Dnes: Ke stále ještě nekončící inflaci

Ekonomické texty, 22. 8. 2023

Minimálně od okamžiku „objevení“ Phillipsovy křivky (v 50. letech) se v ekonomii vědělo, že nízká míra nezaměstnanosti vytváří vysoce nepružnou ekonomiku, což – dříve či později – vede k inflaci. Neexistence volných pracovních sil u nás – i přes obří, v naší historii neznámý vstup nikoli malého množství pracovních sil z ukrajinských migrantů – je evidentní brzdou růstu ekonomiky.

celý článek »

Václav Klaus pro MF Dnes: Desubsidizace

Ekonomické texty, 9. 5. 2023

Pořád se hledá, kde by se mohly provést nezbytné škrty, které jsou podle názoru mnoha rozumných lidí jedinou cestou postupného uvádění financí státu do pořádku a jediným předpokladem zbavení se dnešní, zcela nepřijatelné inflace.

celý článek »

Václav Klaus na Euro Business Breakfast: Naše inflační epizoda ještě ani zdaleka nekončí

Ekonomické texty, 18. 4. 2023

Zdá se, že je česká veřejnost, včetně převážné většiny ekonomických komentátorů (o ekonomické obci ani nemluvě, neboť ta neexistuje), ukolébána mírným poklesem tempa růstu cen na straně jedné a evidentním klidem vlády na straně druhé. Ta se tváří, a asi si i myslí, že se u nás nic nebezpečného neděje. Snad je i dnešní setkání příležitostí říci, že se něco děje.

celý článek »

Hospodaření státu na šikmé ploše – pohled makroekonoma a exministra financí

Ekonomické texty, 28. 2. 2023

Pro náš seminář jsme tentokráte vybrali téma z oblasti ekonomické dimenze našich životů a z ní zejména aspekt financí. Vážných problémů má naše země hodně, ale tento je v tuto chvíli nepochybně jedním z klíčových. My v IVK si velmi silně uvědomujeme nebezpečí, plynoucí z jednoho z nejzáludnějších problémů dnešní doby, z inflace. Poslední známé číslo meziroční inflace, 17,5 %, publikované v polovině února, inflaci spíše podceňující, je ve stoleté historii našeho státu něčím zcela mimořádným. Dominantní aktéři naší dnešní veřejné diskuse – politici a média – nejsou největšími oběťmi dnešní inflace, proto ji bagatelizují.

celý článek »

Václav Klaus pro měsíčník Bankovnictví: Sektorová daň znamená deparametrizaci ekonomického prostředí

Ekonomické texty, 19. 9. 2022

Dostali jsme se do velmi nepříjemné ekonomické situace. Tak dlouhou dobu jsme „investovali“ do vzniku inflace, až v tuto chvíli přesahuje hrozivých 17 %. Nikdo z žijících tak vysokou inflaci nezažil. Jako vždy v minulosti je i dnes inflace velkým „redistributorem“. Nepůsobí na všechny stejně, někoho poškozuje více, někoho méně. Někoho zcela tragicky. Stát většinou místo boje s inflací, protože ten vyžaduje tvrdý řez do státního rozpočtu a do jeho deficitu, hledá peníze na „kompenzaci“ inflace. Má-li náš stát už řadu let historicky nejvyšší rozpočtový deficit, může kompenzovat jen na dluh. Proto hledá „zdroje“, které ale na rozdíl od slavného Špidlova výroku „nejsou“.

celý článek »

Václav Klaus pro časopis Bankovnictví: Inflace je poptávková, nelze se na nic vymlouvat

Ekonomické texty, 8. 8. 2022

Tento text jsem naprostou shodou okolností dopsal v momentu, kdy Český statistický úřad oznámil, že u nás červnová inflace dosáhla 17,2 %. O tom, proč je inflace tak vysoká, je třeba veřejně a otevřeně diskutovat. Diskutovat mezi ekonomy, i mezi hospodářskými politiky. Existují cesty, jak inflaci snížit, jen je třeba je využít. Jedná se o zcela zásadní problém naší, a nejen naší země. Inflace je zásadním ničitelem hodnot a likvidátorem společenské koherence. Je velkým redistributorem. Vláda to možná ví, ale nemluví o tom – s námi, ani mezi sebou. Samo se to nevyřeší. A kdyby ano, pak za strašlivé náklady.

celý článek »

Václav Klaus pro MF Dnes: Teď už konečně vážně o inflaci

Ekonomické texty, 16. 6. 2022

O velkém nebezpečí inflace mluvíme někteří už léta, v každém případě od radikální změny metod léčení recese, která proběhla v letech 2008-2009. Rozsáhlé, tzv. kvantitativní uvolňování (a další stejným směrem působící opatření měnové politiky) a bezprecedentní vytváření rozpočtových deficitů, kdy byla zapomenuta všechna pravidla obezřetného chování státu, je už mnoho let tématem řady z nás.

celý článek »

Veďme debatu o inflaci zodpovědně. Je to vážná věc

Ekonomické texty, 31. 5. 2022

S obdivem sleduji, kolik je v naší zemi najednou expertů na téma inflace. Když jsem s tímto tématem v šedesátých letech začínal, byl jsem prakticky jediný, kdo o inflaci rozsáhleji psal. Ve své disertaci jsem měl kapitoly č. 3 „Inflace poptávková“ a č. 4. „Nabídková (neboli nákladová) inflace“. Část debaty se sice trochu posunula, ale podstata argumentace zůstává naprosto stejná.

celý článek »

Ekonomika po ruské invazi na Ukrajinu a po covidové pandemii

Ekonomické texty, 23. 3. 2022

Děkuji za pozvání na toto neobvyklé setkání ekonomů se světem lékařů. Je smutné, že spolu navzájem málo mluvíme, ač mají ekonomie a medicína leccos společného. Obě jsou to disciplíny, které nemají k dispozici luxus, který přírodním vědám nabízí „controlled experiment“. Stejně tak nemohou vytvořit pro vědu tolik potřebný tzv. closed system. Proměnných, které vstupují do jejich uvažování a do jejich modelů, je příliš velké množství. (foto: Hans Štembera)

celý článek »

| starší články »


Jdi na začátek dokumentu