Klaus.cz


Hlavní strana » Projevy a vystoupení


Vystoupení při přebírání Truman-Reaganovy medaile svobody

Projevy a vystoupení, 9. 10. 2013

Děkuji Vám za toto velmi vysoké ocenění, za Truman-Reaganovu medaili svobody. Je to pro mne velká pocta. Byl jsem velmi dojat, když jsem viděl seznam významných osobností, které tuto cenu dostaly přede mnou. Rád bych využil této příležitosti, abych poděkoval Vám všem za připomínání obětí komunismu a hlavně za to, že nedovolujete, aby bylo na komunismus zapomenuto. Zde, ve Vaší zemi, ale i všude jinde.

celý článek »

Existuje univerzální touha po svobodě?

Projevy a vystoupení, 28. 9. 2013

Toto není můj první projev na akci pořádané Cato institutem. Nemám sice žádnou spolehlivou statistiku, ale myslím, že za poslední více než dvě desetiletí jsem před vámi vystoupil určitě více než desetkrát. Tentokráte jste mi dokonce navrhli téma mého vystoupení: „Univerzální touha po svobodě“.

celý článek »

Potřebujeme nové konzervativní myšlenky nebo stačí návrat k těm starým?

Projevy a vystoupení, 18. 9. 2013

Většinu svého života jsem strávil v komunismu, který byl založen na zcela jiných myšlenkách, než jaké zastává britská Konzervativní strana. Tehdy by mne ani nenapadlo, že bych mohl být někdy požádán, abych vystoupil na konferenci, která se zabývá renovací (jak jinak přeložit anglické renewal?) konzervativních myšlenek.

celý článek »

Projev Václava Klause u příležitosti oslav 120. výročí založení klubu ČLTK

Projevy a vystoupení, 31. 8. 2013

Vážení členové a příznivci ČLTK, vážení tenisté, vážení hosté, vážení přátelé,

velmi si vážíme toho, že jste dnes večer přišli připomenout a oslavit téměř neuvěřitelné 120. výročí založení nejstaršího českého tenisového klubu. Takovouto slavnostnější formou oslavujeme jen výročí kulatá, jednou za 10 let, takže jsem velmi poctěn, že zde dnes mohu prvně vystupovat jako prezident klubu. Dvakrát jsem již při podobné akci byl přítomen – v roce 1993 a 2003 – a na oba tyto slavnostní večery se dobře pamatuji.

celý článek »

Vystoupení na letní škole v Makedonii

Projevy a vystoupení, 19. 8. 2013

Opravdu upřímně děkuji za pozvání zde dnes vystoupit. Možnost znovu navštívit Vaši krásnou zemi, navštívit právě toto historické místo, Ochrid, je pro mne skutečným obdarováním. Byl jsem potěšen, když mne někdy na jaře letošního roku můj dobrý přítel, prezident Ivanov, požádal, abych promluvil k tak netradičnímu publiku, jakým jsou – jak on předpokládá – budoucí lídři Vaší země.

celý článek »

Projev Václava Klause u příležitosti oslav 150. výročí Matice slovenské v Martině

Projevy a vystoupení, 3. 8. 2013

Vážený pane předsedo vlády, vážený pane předsedo Matice slovenské, dámy a pánové, dovolte, abych Vás co nejsrdečněji pozdravil, abych poděkoval za pozvání na Vaše dnešní jubilejní setkání a za to, že jste mi dali možnost být – po delší době – opět v Martině, v jedné z kolébek novodobého Slovenska, a navíc v této překrásné krajině, kterou mám už více než půl století, kdy jsem se začal jezdit se svou, tehdy ještě budoucí manželkou, velmi rád.

celý článek »

Mezi stagnujícím Západem a rychle rostoucím Východem

Projevy a vystoupení, 22. 6. 2013

Byl jsem pozván, abych promluvil o východní Evropě, ale s tímto adjektivem mám problém. S výjimkou krátkých cest jsem celý svůj život prožil v Praze, v tomto geografickém středu či srdci Evropy, na svět se dívám z Prahy, a právě proto mám určité pochybnosti.

Když se podíváme na mapu, zjistíme, že se Praha nachází na západ od Vídně a že je blíže ke Kodani a Bruselu než např. k Sarajevu nebo Kyjevu.

celý článek »

Evropa, její problémy a Rusko ve 21. století

Projevy a vystoupení, 20. 4. 2013

www.ptel.czČlověk, který přijíždí do Ruska z malé středoevropské země, tzn. z Evropy, z tohoto poněkud problematického regionu, který se nenachází v příliš růžové situaci, nemá pocit, že má komukoli na světě, včetně Ruska, dávat jakékoliv rady. Evropa se musí pokusit vyřešit své vlastní problémy – jak velmi viditelné, často diskutované, ale nedostatečně analyzované a pochopené problémy ekonomického a finančního typu, tak méně viditelné, ale o to vážnější problémy politické, ...
(foto: www.ptel.cz)

celý článek »

Závěrečný televizní projev prezidenta republiky

Projevy a vystoupení, 7. 3. 2013

Vážení spoluobčané, dnes večer k Vám z televizní obrazovky hovořím jako prezident České republiky naposledy. Zítra mne v prezidentském úřadě vystřídá Vámi před více než měsícem zvolený nový prezident, kterému chci i touto formou popřát, aby se mu nejednoduchá práce v nejvyšší ústavní funkci dařila. Pro mne bylo obrovskou poctou, že jsem mohl tuto funkci – jako desátý prezident novodobého českého státu – vykonávat.

celý článek »

Projev prezidenta na summitu EU-Latinská Amerika v Santiagu de Chile

Projevy a vystoupení, 27. 1. 2013

Vážený pane prezidente Piñero, vážení kolegové, děkuji Vám za pozvání na toto významné setkání a za jeho perfektní organizaci. Jen počasí by mohlo být přívětivější, méně teplé. Někteří z nás se před dvěma lety zúčastnili minulého summitu EU-Latinská Amerika v Madridu a považovali ho za podnětný a užitečný.

celý článek »

« novější | starší články »


Jdi na začátek dokumentu