Klaus.cz


Hlavní strana » Projevy a vystoupení


Vystoupení na Euro Business Breakfast: Šli jsme zpátky do Evropy a kam jsme nakonec došli?

Projevy a vystoupení, 16. 12. 2013

Chtěl bych poděkovat za udržení kontinuity, za to, že mne zvete na tuto každoroční předvánoční akci časopisu Euro, i když už nejsem prezidentem. Ani přesně nevím, pokolikáté tady jsem, ale toto setkání považuji za pevnou součást adventní doby. Tradičně je to pro mne také posledním veřejným vystoupením v roce. Proto jeho radikálnější tón.

celý článek »

Nastává konvergence či divergence mezi EU a USA?

Projevy a vystoupení, 3. 12. 2013

Musím se přiznat, že mám určitý problém s názvem této konference. Jestli se opravdu jedná o „Dny USA a Evropské unie“, pak si myslím, že sem mé vystoupení nepatří. Nejsem občanem či představitelem USA a necítím se být ani občanem či představitelem Evropské unie. To sem asi dnes měli být pozváni jiní řečníci než já.

celý článek »

„Ne příliš radostné perspektivy evropské ekonomiky“

Projevy a vystoupení, 25. 11. 2013

Děkuji za pozvání na dnešní konferenci, kvůli níž jsem o týden odložil svou cestu do Mexika. Snad to bylo dobré rozhodnutí. Když jsem někdy v dubnu nebo květnu letošního roku přislíbil svou účast, téma konference se mi zdálo být poměrně jasné a jednoduché. Mé stanovisko k němu také. Když jsem však v posledních týdnech začal vážně přemýšlet o tom, jak zde dnes toto téma uchopit, jednoduché to být přestávalo.

celý článek »

Projev na zahajovací večeři česko-čínského investičního fóra

Projevy a vystoupení, 13. 11. 2013

Děkuji za možnost zde dnes večer promluvit a všechny Vás pozdravit a přivítat. Jsme rádi, že se toto česko-čínské investiční fórum koná a že se koná zde v Praze. Česká republika mu přikládá velký význam. Ve svých funkcích předsedy vlády a prezidenta republiky jsem měl v posledních dvou desetiletích mnoho příležitostí jednat s politiky, akademiky i byznysmeny Čínské lidové republiky a vždy jsem to považoval za mimořádně podnětné a zajímavé. Třikrát jsem Vaši zemi oficiálně navštívil.

celý článek »

Vystoupení při přebírání Truman-Reaganovy medaile svobody

Projevy a vystoupení, 9. 10. 2013

Děkuji Vám za toto velmi vysoké ocenění, za Truman-Reaganovu medaili svobody. Je to pro mne velká pocta. Byl jsem velmi dojat, když jsem viděl seznam významných osobností, které tuto cenu dostaly přede mnou. Rád bych využil této příležitosti, abych poděkoval Vám všem za připomínání obětí komunismu a hlavně za to, že nedovolujete, aby bylo na komunismus zapomenuto. Zde, ve Vaší zemi, ale i všude jinde.

celý článek »

Existuje univerzální touha po svobodě?

Projevy a vystoupení, 28. 9. 2013

Toto není můj první projev na akci pořádané Cato institutem. Nemám sice žádnou spolehlivou statistiku, ale myslím, že za poslední více než dvě desetiletí jsem před vámi vystoupil určitě více než desetkrát. Tentokráte jste mi dokonce navrhli téma mého vystoupení: „Univerzální touha po svobodě“.

celý článek »

Potřebujeme nové konzervativní myšlenky nebo stačí návrat k těm starým?

Projevy a vystoupení, 18. 9. 2013

Většinu svého života jsem strávil v komunismu, který byl založen na zcela jiných myšlenkách, než jaké zastává britská Konzervativní strana. Tehdy by mne ani nenapadlo, že bych mohl být někdy požádán, abych vystoupil na konferenci, která se zabývá renovací (jak jinak přeložit anglické renewal?) konzervativních myšlenek.

celý článek »

Projev Václava Klause u příležitosti oslav 120. výročí založení klubu ČLTK

Projevy a vystoupení, 31. 8. 2013

Vážení členové a příznivci ČLTK, vážení tenisté, vážení hosté, vážení přátelé,

velmi si vážíme toho, že jste dnes večer přišli připomenout a oslavit téměř neuvěřitelné 120. výročí založení nejstaršího českého tenisového klubu. Takovouto slavnostnější formou oslavujeme jen výročí kulatá, jednou za 10 let, takže jsem velmi poctěn, že zde dnes mohu prvně vystupovat jako prezident klubu. Dvakrát jsem již při podobné akci byl přítomen – v roce 1993 a 2003 – a na oba tyto slavnostní večery se dobře pamatuji.

celý článek »

Vystoupení na letní škole v Makedonii

Projevy a vystoupení, 19. 8. 2013

Opravdu upřímně děkuji za pozvání zde dnes vystoupit. Možnost znovu navštívit Vaši krásnou zemi, navštívit právě toto historické místo, Ochrid, je pro mne skutečným obdarováním. Byl jsem potěšen, když mne někdy na jaře letošního roku můj dobrý přítel, prezident Ivanov, požádal, abych promluvil k tak netradičnímu publiku, jakým jsou – jak on předpokládá – budoucí lídři Vaší země.

celý článek »

Projev Václava Klause u příležitosti oslav 150. výročí Matice slovenské v Martině

Projevy a vystoupení, 3. 8. 2013

Vážený pane předsedo vlády, vážený pane předsedo Matice slovenské, dámy a pánové, dovolte, abych Vás co nejsrdečněji pozdravil, abych poděkoval za pozvání na Vaše dnešní jubilejní setkání a za to, že jste mi dali možnost být – po delší době – opět v Martině, v jedné z kolébek novodobého Slovenska, a navíc v této překrásné krajině, kterou mám už více než půl století, kdy jsem se začal jezdit se svou, tehdy ještě budoucí manželkou, velmi rád.

celý článek »

« novější | starší články »


Jdi na začátek dokumentu