Klaus.cz


Hlavní strana » Projevy a vystoupení » Teze pro vystoupení na…


Teze pro vystoupení na výstavě Země živitelka 2021

Projevy a vystoupení, 26. 8. 2021

1. Děkuji za každoroční pozvání, jezdím sem velmi rád, toto setkání zemědělců je už tři desetiletí pevným bodem mého kalendáře.

2. Je to příležitost poděkovat zemědělcům, potravinářům, lesníkům, rybářům a dalším za to, že úspěšně fungovali i v letošním složitém roce plném absurdních protikovidových opatření na straně jedné, a nadměrného mokra, které však bylo avizováno jako pětisetleté sucho na straně druhé, a že to všechno zvládli. Ostatně jako každý rok. Chtěl bych poděkovat i za udržení tradice, za uchování názvu Země živitelka a jsem rád, že se to módně nepřejmenovalo na něco jako farmářské trhy. Už s tím názvem agrosalon mám já, konzervativní člověk, problém.

3. Země nás opravdu živí, a aby to bylo možné, je třeba zemi chránit před zpustnutím a před nezodpovědnými experimenty. Země nesmí být skanzenem nebo muzeem. Aby byla země skutečně živitelkou, musí mít zodpovědného hospodáře, který žije s přírodou v autentickém kontaktu a který se o zemi, o půdu, stará. Takové hospodáře u nás máme. Bohužel je to v současnosti ohroženo klimatickým šílenstvím a bojem s údajným globálním oteplováním.

4. A zejména nejnovějšími plány Evropské unie, jejím tzv. Zeleným údělem, který je experimentem na evropské civilizaci a s evropskou civilizací. Aby bylo dosaženo tzv. klimatické neutrality, musí být všechno zdraženo, všechno bude předmětem evropských emisních regulací, které nemíří jenom na energetiku a průmysl, jak je to často chápáno, ale stejně tak na zemědělství, lesnictví, chov skotu, atd.  

5. Jestli si dnes zemědělci stěžují na růst cen vstupů, na ještě větší růst je třeba se teprve připravit. Emisní povolenky nebudou kompenzovány náhradami a dotacemi, protože už teď se to dělá na dluh, všechno jsou to jen vypůjčené peníze. Usmíváme se nad elektrickými osobními automobily, ale skutečný problém nastane, až bude povinný elektrický kombajn. Samozřejmě za x-násobek dosavadní ceny.

6. Evropský Zelený úděl není o budoucnosti, ten je už o dnešku. Po mně bude mluvit pan premiér, tak ho trochu přitlačte, ať přislíbí, že tyto věci nebude v Bruselu podporovat. Nedopusťme omezování našeho zemědělství, nespoléhejme na možnost všechno dovézt – jak z toho důvodu, že dovozem „živíme“ výrobce kdesi ve světě, tak z toho důvodu, že Zelený úděl omezí i vývozní kapacity našeho průmyslu, které by mohly naše dovozy potravin financovat.  

7. Vrátím se k názvu. Myšlenka „živitelství“ je naprosto klíčová. Nevyžaduje politický aktivismus nebo sociální inženýrství, ale selský rozum. Ten naši zemědělci a potravináři vždycky měli, zkusme jim neházet klacky pod nohy. I to by mělo být poselstvím letošního ročníku Země živitelka.  

Václav Klaus, 47. ročník mezinárodní výstavy Země živitelka, České Budějovice, 26. srpna 2021. 

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu