Klaus.cz


Hlavní strana » Projevy a vystoupení


Zamyšlení nad 10 lety České republiky v EU

Projevy a vystoupení, 23. 4. 2014

Nejprve bych chtěl poděkovat za pozvání na Vaši školu, s panem rektorem jsme to plánovali už od loňského roku. Mám to blízko, z našeho zámečku na Hanspaulce je to pár kroků. Zajímavých témat k takové diskusi, jako je ta dnešní, je jistě mnoho – máme dramatickou situaci na Ukrajině a zejména hrátky kolem Ukrajiny, které tuto situaci vyvolávají; máme velmi problematický listopadový zásah ČNB do naší ekonomiky; máme poněkud nesourodou a proto bezkoncepční vládu, která zavádí velmi problematické procedury – ale v dubnu 2014 není možné nevrátit se k dubnu 2004 a nezamyslet se nad tím, jestli máme důvod k jakékoli oslavě našich prvních deseti let v Evropské Unii.

celý článek »

Zbavení se komunismu a vstup do EU: byla naše očekávání naplněna nebo převládá jisté zklamání?

Projevy a vystoupení, 7. 3. 2014

Děkuji panu děkanovi prof. Slanému nejen za pozvání na Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity (jestli se nemýlím, po sedmi letech), ale i za návrh tématu mého dnešního vystoupení. Pomohla nám přitom letošní kulatá data v kalendáři: koncem roku oslavíme 25 let od pádu komunismu, což je událost, kterou dnešní univerzitní studenti ještě nezažili (a mají o ní různě kvalitní představy), a zanedlouho si připomeneme – zdráhám se říci oslavíme – 10 let od vstupu do Evropské unie.

celý článek »

Pečlivě organizované rozdělení Československa jako příklad jak mírumilovně vyřešit problém národního státu

Projevy a vystoupení, 27. 2. 2014

Děkuji za pozvání a za možnost oslovit toto vysoce kvalifikované publikum s pro mne mimořádně zajímavým a inspirativním tématem. Rád jsem tuto výzvu akceptoval. Začnu deklarací toho, že se nepovažuji za experta na federalismus nebo regionalismus, že nemám žádné silné názory nejen na racionalitu a legitimnost vytváření nebo naopak rozbíjení existujících států, ale ani na oddělování regionů, provincií nebo národů, či rozdělování zemí.

celý článek »

Vystoupení na Euro Business Breakfast: Šli jsme zpátky do Evropy a kam jsme nakonec došli?

Projevy a vystoupení, 16. 12. 2013

Chtěl bych poděkovat za udržení kontinuity, za to, že mne zvete na tuto každoroční předvánoční akci časopisu Euro, i když už nejsem prezidentem. Ani přesně nevím, pokolikáté tady jsem, ale toto setkání považuji za pevnou součást adventní doby. Tradičně je to pro mne také posledním veřejným vystoupením v roce. Proto jeho radikálnější tón.

celý článek »

Nastává konvergence či divergence mezi EU a USA?

Projevy a vystoupení, 3. 12. 2013

Musím se přiznat, že mám určitý problém s názvem této konference. Jestli se opravdu jedná o „Dny USA a Evropské unie“, pak si myslím, že sem mé vystoupení nepatří. Nejsem občanem či představitelem USA a necítím se být ani občanem či představitelem Evropské unie. To sem asi dnes měli být pozváni jiní řečníci než já.

celý článek »

„Ne příliš radostné perspektivy evropské ekonomiky“

Projevy a vystoupení, 25. 11. 2013

Děkuji za pozvání na dnešní konferenci, kvůli níž jsem o týden odložil svou cestu do Mexika. Snad to bylo dobré rozhodnutí. Když jsem někdy v dubnu nebo květnu letošního roku přislíbil svou účast, téma konference se mi zdálo být poměrně jasné a jednoduché. Mé stanovisko k němu také. Když jsem však v posledních týdnech začal vážně přemýšlet o tom, jak zde dnes toto téma uchopit, jednoduché to být přestávalo.

celý článek »

Projev na zahajovací večeři česko-čínského investičního fóra

Projevy a vystoupení, 13. 11. 2013

Děkuji za možnost zde dnes večer promluvit a všechny Vás pozdravit a přivítat. Jsme rádi, že se toto česko-čínské investiční fórum koná a že se koná zde v Praze. Česká republika mu přikládá velký význam. Ve svých funkcích předsedy vlády a prezidenta republiky jsem měl v posledních dvou desetiletích mnoho příležitostí jednat s politiky, akademiky i byznysmeny Čínské lidové republiky a vždy jsem to považoval za mimořádně podnětné a zajímavé. Třikrát jsem Vaši zemi oficiálně navštívil.

celý článek »

Vystoupení při přebírání Truman-Reaganovy medaile svobody

Projevy a vystoupení, 9. 10. 2013

Děkuji Vám za toto velmi vysoké ocenění, za Truman-Reaganovu medaili svobody. Je to pro mne velká pocta. Byl jsem velmi dojat, když jsem viděl seznam významných osobností, které tuto cenu dostaly přede mnou. Rád bych využil této příležitosti, abych poděkoval Vám všem za připomínání obětí komunismu a hlavně za to, že nedovolujete, aby bylo na komunismus zapomenuto. Zde, ve Vaší zemi, ale i všude jinde.

celý článek »

Existuje univerzální touha po svobodě?

Projevy a vystoupení, 28. 9. 2013

Toto není můj první projev na akci pořádané Cato institutem. Nemám sice žádnou spolehlivou statistiku, ale myslím, že za poslední více než dvě desetiletí jsem před vámi vystoupil určitě více než desetkrát. Tentokráte jste mi dokonce navrhli téma mého vystoupení: „Univerzální touha po svobodě“.

celý článek »

Potřebujeme nové konzervativní myšlenky nebo stačí návrat k těm starým?

Projevy a vystoupení, 18. 9. 2013

Většinu svého života jsem strávil v komunismu, který byl založen na zcela jiných myšlenkách, než jaké zastává britská Konzervativní strana. Tehdy by mne ani nenapadlo, že bych mohl být někdy požádán, abych vystoupil na konferenci, která se zabývá renovací (jak jinak přeložit anglické renewal?) konzervativních myšlenek.

celý článek »

« novější | starší články »


Jdi na začátek dokumentu