Klaus.cz


Hlavní strana » Projevy a vystoupení » Poznámky k vystoupení Václava…


Poznámky k vystoupení Václava Klause na uvedení monografie Ústavní právo a státověda

Projevy a vystoupení, 2. 11. 2021

1.         Velmi si vážím toho, že jsem byl vedoucím autorského kolektivu této učebnice profesorem Pavlíčkem požádán, abych přišel na Vaši slavnostní akci a dokonce, abych zde promluvil. Přijal jsem pozvání jedině z důvodu mé mimořádné úcty k profesoru Pavlíčkovi a k jeho celoživotnímu dílu. Rád zde uvádím, že v roce 2017 byla prof. Pavlíčkovi udělena cena Institutu Václava Klause.

2.         Nebylo mi jasné, proč jsem byl právě já, neprávník a člověk, který s právnickým přístupem ke společenským tématům často polemizuje, vyzván, abych zde něco řekl. Jsem ekonom a můj přístup ke společenským problémům vychází ze zcela jiného paradigmatu uvažování, než bývá obvyklý v právnickém světě.

3.         Leckdo asi očekává, že budu polemizovat s pojmem státověda a že budu vybízet k nějakému méně ambicióznímu názvu, např. nauka o státu. Pro mne věda musí být staromódně definována jako bádání o nějakých jevech, které vycházejí ze zákonitostí, když už ne fyzikálních či přírodních, tak aspoň ze zákonitostí lidského chování. A to – podle mého názoru – právnický pojem státověda nevyžaduje a neslibuje.

4.         Nicméně, mám praktické zkušenosti politika, který nesl značnou část odpovědnosti za znovuvytvoření ústavního a právního rámce našeho obnoveného demokratického státu, který se zabýval budováním státních institucí, politického systému a právního státu a který byl zároveň postaven před úkol hledat politické, právní i věcné cesty k hladkému rozdělení nefunkční a funkce neschopné federace a budovat nový stát – Českou republiku. V tom všem jsme hledali pomoc a inspiraci i v odborných a akademických kruzích a byl to právě profesor Pavlíček, kdo nám byl oporou.

5.         Při všech těchto úkolech jsem věděl, že život společnosti není možné zastavit a čekat, až někdo vytvoří dokonalý právní rámec, a teprve pak začít budovat nové, dokonalé instituce.

6.         Chci ještě jednou poděkovat panu profesorovi a dalším spoluautorům této učebnice za jejich dílo, které, doufejme, umožní studentům i odborné veřejnosti porozumět logice a mechanismu fungování moderního státu a jeho institucí. Je to obzvláště důležité v situaci kdy jsme konfrontováni s nezbytností přizpůsobit se pravidlům instituce jako je Evropská unie, která je v rozporu se standardními pojmy a definicemi knihy o státovědě.

Václav Klaus, Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“, Hlávkův dvůr, Praha, 1. 11. 2021 

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu