Klaus.cz


Hlavní strana » Projevy a vystoupení


Vyjádření prezidenta republiky k amnestii v Událostech České televize ze dne 16. ledna 2013

Projevy a vystoupení, 17. 1. 2013

Zítřejší akce v Poslanecké sněmovně není o amnestii. To je zneužití této vážné a zodpovědné věci k politické hře. Je to využití amnestie a té hysterické vlny, která se kolem ní vytvořila, k řešení úplně jiných politických témat. V daném případě k standardnímu souboji opozice vůči vládě. Filozofie té amnestie vznikala několik let, a protože myslím, že se debata svádí k úplně vedlejším detailům, tak mi dovolte, abych tři základní body filozofie této amnestie řekl.

celý článek »

Prohlášení prezidenta k politickým reakcím na vyhlášení dílčí amnestie

Projevy a vystoupení, 8. 1. 2013

Laciná, jednostranná a lživá kampaň médií a politiků v médiích k amnestii, kterou jsem udělil k dvacetiletí České republiky, je ve své podstatě pokračováním toho, co dobře znám. Není to kampaň proti samotné amnestii. Je to kampaň proti mně, proti hodnotám, které představuji a zastávám a které více než dvacet let v politice prosazuji. Nejde v ní ani o odsouzené, ani o propouštěné, ani o takzvané tuneláře, ani o oběti trestné činnosti. Jejím smyslem je útočit na mě osobně – právě nyní, před skončením mé prezidentské funkce. Je výrazem obavy mých politických soupeřů z mého dalšího veřejného působení...

celý článek »

Novoroční projev prezidenta republiky 2013

Projevy a vystoupení, 1. 1. 2013

Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás z Pražského hradu v první den roku 2013 jako každoročně pozdravil a do nadcházejících dvanácti měsíců Vám popřál zdraví a štěstí v osobním životě a naší zemi politickou a ekonomickou stabilitu a tolik potřebnou svornost občanů. Po celé uplynulé desetiletí jsem v tento den přicházel do své pracovny se zcela výjimečným pocitem. Ne proto, že je zaplněna kamerami, technikou a televizními pracovníky, ale proto, že první den roku – snad více než jakýkoli jiný – vnímáme jako cosi zvláštního.

celý článek »

Projev na státní večeři u příležitosti návštěvy prezidenta Gašparoviče

Projevy a vystoupení, 10. 12. 2012

Vážený pane prezidente, vážená paní Gašparovičová, vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych Vás při této slavnostní příležitosti přivítal – a není to ani zdaleka poprvé – zde na Pražském hradě. Tato Vaše státní návštěva, vážený pane prezidente, se uskutečňuje tři měsíce před koncem mého prezidentského období a několik málo dní před dvacátým výročím rozdělení Československa a vzniku samostatné Slovenské a České republiky.

celý článek »

Vystoupení prezidenta na setkání Euro Business Breakfast

Projevy a vystoupení, 10. 12. 2012

Čas plyne strašně rychle. Zdá se mi, že se naše minulé setkání nekonalo před rokem, ale před několika týdny. A nejen to. Chce se mi říci, že by bylo možné mé loňské vystoupení zopakovat, protože mám strach, že se základní charakteristiky – jak situace v naší zemi, tak situace v Evropě – za ten rok nezměnily. Jestli, tak k horšímu. Protože nejrůznější nepříznivé tendence pokračovaly, situace – a její zesílený odraz v myšlení občanů České republiky i občanů dalších členských zemí EU, tedy obyvatel Evropy – se evidentně zhoršila.

celý článek »

Projev prezidenta republiky na státní večeři u příležitosti návštěvy Maďarska

Projevy a vystoupení, 4. 12. 2012

Vážený pane prezidente, vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych Vám při této slavnostní příležitosti ještě jednou poděkoval za pozvání k návštěvě Vaší země. Je to pro mne poslední státní návštěva u Vás ve funkci prezidenta České republiky, je to v jistém smyslu po deseti letech i moje loučení. Je to však současně i moje první oficiální návštěva v Budapešti poté, co jste byl, vážený pane prezidente, zvolen hlavou maďarského státu.

celý článek »

17. listopad 1939 z pohledu roku 2012

Projevy a vystoupení, 17. 11. 2012

Na tomto místě, v tomto ranním listopadovém chladu, jsem byl v posledních dvou desetiletích už mnohokrát. Nepokouším se to přesně spočítat. Vím ale, že se tady po celá tato léta potkávám více méně se stále stejnou skupinou lidí. To je – z jedné strany – pěkné, z druhé naopak varovné. Letos je to tady ale pro mne stejné i jiné. Jiné v tom, že je to návštěva v mé prezidentské funkci poslední.

celý článek »

Projev prezidenta na státní večeři u příležitosti návštěvy Rakouské republiky

Projevy a vystoupení, 13. 11. 2012

Vážený pane prezidente, vážená paní Fischerová, vážené dámy a pánové, je mi velkou ctí, že Vám při této slavnostní příležitosti mohu ještě jednou poděkovat za pozvání ke státní návštěvě Rakouské republiky. Tato návštěva má pro mne zvláštní význam. Přijíždím k Vám v závěru svého funkčního období vlastně na rozloučenou. Na rozloučenou s dobrými sousedy, partnery a přáteli. Přijíždím, vážený pane prezidente, abych Vám poděkoval za náš dlouhotrvající dialog, který jsme spolu začali jako předsedové parlamentů a navázali na něj ve funkcích hlav států.

celý článek »

Vystoupení prezidenta republiky na Velitelském shromáždění

Projevy a vystoupení, 8. 11. 2012

Děkuji za pozvání na toto každoroční setkání, kterého se – jako prezident republiky a vrchní velitel ozbrojených sil – letos účastním naposledy. V minulých letech jsem na těchto shromážděních zdůrazňoval, že je nutné, aby Ministerstvo obrany, velení armády i armáda jako taková svými rozhodnutími a svým jednáním přesvědčily politiky i občany, že naše země – nacházející se v na první pohled poklidné střední Evropě a v pacifistické Evropské unii, která za to dokonce dostává Nobelovu cenu za mír – armádu potřebuje.

celý článek »

Projev prezidenta republiky ke státnímu svátku 28. října 2012

Projevy a vystoupení, 28. 10. 2012

Sešli jsme se na tomto historickém místě, abychom si připomněli, že novodobému českému státu přibyl další rok. Od vzniku naší republiky zanedlouho uplyne již sto let. V té chvíli se jistě budeme ptát: - co tato, z hlediska historie relativně krátká doba, navíc přerušená nacistickým protektorátem a poté faktickým područím Sovětskému svazu, našemu národu přinesla; - a co jsme svému státu přinesli my, kteří jsme v této době žili?

celý článek »

« novější | starší články »


Jdi na začátek dokumentu