Klaus.cz


Hlavní strana » Projevy a vystoupení


Marmara Forum a dnešní krizová situace

Projevy a vystoupení, 10. 6. 2022

Je úžasné být po mnoha letech v Istanbulu, být zde po dvou letech převážně jen virtuálních kontaktů a být zde bez roušek a dalších covidových omezení. Děkuji profesoru Suverovi a jeho kolegům a spolupracovníkům, že letošní fórum uskutečnili. Je osvěžující setkat se zde s celou řadou starých dobrých známých.

celý článek »

Projev Václava Klause na pietním aktu v Malé pevnosti Terezín

Projevy a vystoupení, 2. 5. 2022

Vážený pane předsedo, pane starosto, dámy a pánové,

vážím si Vašeho pozvání a tím i příležitosti znovu navštívit toto neblaze proslulé pietní místo a spolu s Vámi se zamyslet nad smutným výročím, které si zde dnes připomínáme. Je našim úkolem přispět k tomu, aby posledních 51 popravených v policejní věznici gestapa v Terezíně nebylo zapomenuto.

celý článek »

Úvodní vystoupení na setkání IVK nad novou knihou Jiřího Weigla

Projevy a vystoupení, 1. 4. 2022

Dovolte mi úvodem říci pár slov. V únoru zde, na tomto místě, při podobné akci, Jiří Weigl uváděl mne, dnes jsme si role obrátili. Byl jsem často prvním čtenářem textů, které jsou obsahem této knihy. Jak jsem napsal v úvodu, „snad každý z těchto textů mi Jiří Weigl (s trochou ostychu) dával v kanceláři na stůl se slovy: něco jsem ráno napsal“. Přesto jsem si teď všechny tyto texty znovu přečetl. Doporučuji to každému.

celý článek »

Příspěvek Václava Klause pro setkání Česko-srbské asociace

Projevy a vystoupení, 28. 3. 2022

Češi a Srbové si byli po staletí blízcí. Spojovala nás nejen slovanská vzájemnost, spojoval nás odpor proti cizí nadvládě – u nás německé v habsburském provedení, v Srbsku daleko obtížnější v provedení kruté osmanské moci. Hrdinný srbský odboj proti Turkům byl pro nás povzbuzením v našich národních snahách, a proto se také potom, co Srbové vybojovali svou nezávislost, mnoho Čechů podílelo na jejich budování moderního státu.

celý článek »

Václav Klaus na semináři U Fleků: Covid ustupuje, kovidismus nikoli

Projevy a vystoupení, 17. 2. 2022

V důsledku kombinace tří faktorů – nástupu nové, slabší varianty covidu, vysokého stupně tzv. promořenosti občanů proděláním této nemoci a úlevy, kterou pro část populace přineslo masivní očkování – u nás došlo k evidentnímu posunu jak ve veřejné debatě, tak v celkové atmosféře ve společnosti. O tom nemůže být sporu. Mimochodem, bez této změny bychom tady dnes neseděli. Měli bychom pouze online konferenci. (Foto: Hans Šembera)

celý článek »

Bránit svobodu, ne budoucnost - Václav Klaus pro MF Dnes z konference Vienna Congress com.sult

Projevy a vystoupení, 13. 2. 2022

„Nejsme a nemůžeme být zodpovědni za budoucnost, nemáme žádný způsob, jak chování lidí v budoucnosti ovlivnit,“ uvedl v projevu na konferenci Vídeňský kongres Václav Klaus, její čestný prezident.

celý článek »

Úvodní promluva Václava Klause k prezentaci nové publikace Návrat inflace: kluzká cesta bezstarostného zadlužování

Projevy a vystoupení, 4. 2. 2022

K intenzivní účasti v naší domácí diskusi o inflaci mne motivovala a motivuje nejen inflace sama o sobě, ale snad ještě více často používané slovo zdražování, které se u nás začalo šířit od léta loňského roku. Jako ekonom, který se celý život zabývá inflací, jako někdo, kdo o inflaci před více než půlstoletím napsal svou disertační práci, vím, že je inflace něco jiného než zdražování. Paradoxně musím přiznat, že právě teď zažívám „na svou vlastní kůži“ první skutečnou inflaci. Vzestup cen po cenové liberalizaci v roce 1991 inflací nebyl. A za komunismu jsem znal jen inflaci „potlačenou“ (repressed). 

celý článek »

Václav Klaus k pandemickému zákonu: Zastavme útok na ústavnost

Projevy a vystoupení, 25. 1. 2022

V těchto chvílích dochází k mimořádnému útoku státní moci na svobodu, demokratické uspořádání a ústavou chráněná práva. Ve zkráceném procesu – tedy v režimu legislativní nouze, který obchází řádnou veřejnou společenskou i právní debatu – je projednáván vládní návrh zákona, který má umožnit, aby stát – hrubým způsobem a pod hrozbou drakonických sankcí – omezil ústavou chráněné základní občanské svobody vyhláškou tří ministrů. 

celý článek »

Naše dva 17. listopady a dnešek

Projevy a vystoupení, 17. 11. 2021

Vážený pane profesore Pavlíčku, vážení páni rektoři, vážení hosté, dámy a pánové,

děkuji za pozvání na setkání, které se na tomto historickém místě každoročně koná v tuto ranní chladnou hodinu, která pomáhá evokovat atmosféru toho, co se zde stalo před 82 lety. Nikdy jsem neodmítl pozvání zde promluvit. Mnozí se zde setkáváme opakovaně s plným vědomím toho, že výročí 17. listopadu jsou vlastně výročí dvě – v něčem podobná, v něčem odlišná. Naši přítomnost na tomto místě si obě tato výročí zaslouží.

celý článek »

Poznámky k vystoupení Václava Klause na uvedení monografie Ústavní právo a státověda

Projevy a vystoupení, 2. 11. 2021

Velmi si vážím toho, že jsem byl vedoucím autorského kolektivu této učebnice profesorem Pavlíčkem požádán, abych přišel na Vaši slavnostní akci a dokonce, abych zde promluvil. Přijal jsem pozvání jedině z důvodu mé mimořádné úcty k profesoru Pavlíčkovi a k jeho celoživotnímu dílu. Rád zde uvádím, že v roce 2017 byla prof. Pavlíčkovi udělena cena Institutu Václava Klause.

celý článek »

« novější | starší články »


Jdi na začátek dokumentu