Klaus.cz


Hlavní strana » Projevy a vystoupení


Profesoru Pavlíčkovi k 85. narozeninám

Projevy a vystoupení, 8. 8. 2019

Vážené dámy a pánové, vážení přátelé, vážený pane profesore, sešli jsme se, abychom spolu s panem profesorem Pavlíčkem oslavili jeho krásné kulaté narozeniny. Děkuji za pozvání na dnešní slavnostní akci a za možnost říci hned na počátku několik slov.

celý článek »

Václav Klaus: O dnešním Rusku (nejen) pro Američany

Projevy a vystoupení, 11. 7. 2019

V šedesátých letech jsem měl jako mladý ekonom Československé akademie věd možnost být u přípravy tehdejší relativně radikální ekonomické reformy, která se pokoušela o nemožné – sloučit dva nekompatibilní ekonomické systémy, centrální plánování a tržní ekonomiku.

celý článek »

Václav Klaus: Dvacet hodin před volbami do Evropského parlamentu

Projevy a vystoupení, 27. 5. 2019

Klub Lidových novin v Brně mne v předvečer voleb pozval na vystoupení (a následnou diskusi) na téma: Absence české diskuse (a proto i politiky) ohledně vývoje evropské integrace. Celý večer mne přesvědčil o tom, že v situaci naprosté absence seriózní debaty o Evropské unii jsou diskuse tohoto typu více než nutné. Lidé o tom nic nevědí, znají detaily, ale netuší celek. Proto stručná rekonstrukce mého úvodního vystoupení.

celý článek »

Václav Klaus na hlavním předvolebním shromáždění Brexit Party

Projevy a vystoupení, 22. 5. 2019

Prezident Václav Klaus se na pozvání Nigela Farage zúčastnil hlavního předvolebního shromáždění Brexit Party v Londýně 48 hodin před volbami do Evropského parlamentu.

celý článek »

Václav Klaus na besedě v Karlových Varech

Projevy a vystoupení, 25. 4. 2019

Děkuji za pozvání na Vaší dnešní akci. Do úvodu naší besedy si dovolím zformulovat několik úvodních tezí, které v následující diskusi můžeme podrobněji rozvíjet. Musím zmínit svůj vztah ke značce Hewlett-Pacard. Před více než čtyřiceti lety jsem od svých amerických přátel dostal kalkulátor Hewlett-Pacard, určitě ho někde ještě mám, protože bych si ho z piety nedovolil vyhodit. Neměl sice schopnost velké datové zásoby, ale různé propočty uměl. Používal jsem ho pro regresní a korelační analýzu, kterou jsem se tehdy zabýval.  

celý článek »

Václav Klaus vystoupil na Euro Business Breakfast

Projevy a vystoupení, 17. 12. 2018

Může Evropa pokračovat dál jako dosud? Ne, nemůže, je třeba s tím začít něco zásadního dělat.

Na letošním Euro Business Breakfastu nebudu mluvit ani o české ekonomice (což bylo tématem mnoha mých vystoupení na tomto každoročním setkání), ani o české domácí politice, i když mi to nedá, abych nevyslovil alespoň jednu tezi, kterou považuji za klíčovou: nedávný pokus našich tzv. demokratických sil o politický převrat upřímným zájmem o český stát motivován nebyl.

celý článek »

Václav Klaus při udělení Petöfiho ceny

Projevy a vystoupení, 13. 12. 2018

Je pro mne velkou poctou dostat letošní Petöfiho cenu, kterou uděluje maďarská Nadace pro výzkum historie a společnosti střední a východní Evropy a firma MOL. Velký maďarský básník a revolucionář Sándor Petöfi by snad souhlasil s použitím svého jména při oceňování úsilí o svobodu ve střední Evropě. Svoboda byla důležitá v jeho éře, v roce 1848, a není o nic méně důležitá dnes.

celý článek »

Václav Klaus vystoupil na UniCredit Bank fóru

Projevy a vystoupení, 9. 11. 2018

Děkuji za pozvání na dnešní vzpomínkovou akci. Přeji českému bankovnictví, a v rámci něho i UniCredit bance, dalších pěkných a zajímavých 100 let. Přeji jim, aby přežily dnešní nemilosrdnou bankovní regulaci přicházející jak z domova, tak ze zahraničí. Nám všem přeji, aby na nás byly naše, touto nadměrnou regulací zneklidněné banky vlídné.

celý článek »

Projev Václava Klause v Národním památníku na Vítkově k 100. výročí vzniku Československa

Projevy a vystoupení, 28. 10. 2018

Vážení přítomní, vážení televizní diváci,

děkuji Českému svazu bojovníků za svobodu a jeho předsedovi Jaroslavu Vodičkovi za pozvání na toto každoroční setkání. Letos je mimořádně slavnostní. Oslavujeme 100. výročí vzniku Československa, společného státu Čechů a Slováků a 100. výročí obnovení české státnosti. Prvně v dějinách ve formě republikánského zřízení. 

celý článek »

Perspektivy Evropy (nacházející se v područí Evropské unie)

Projevy a vystoupení, 11. 10. 2018

Když jsem v lednu letošního roku dostal Vaše pozvání, nejdříve jsem nevěřil, že IKEM pořádá ekonomickou konferenci. Myslel jsem, že je to omyl. Byl jsem však rezolutně ubezpečen, že to omyl není. Když jsem si minulý týden přečetl v programu, že zde dnes bude přede mnou přednášet prof. Höschl o syndromu vyhoření, byl jsem znovu znejistěn

celý článek »

« novější | starší články »


Jdi na začátek dokumentu