Klaus.cz


Hlavní strana » Projevy a vystoupení


Václav Klaus ke Dni české státnosti na velvyslanectví České republiky v Pekingu

Projevy a vystoupení, 27. 9. 2019

Jsem velmi rád, že mohu být spolu s Vámi ve státní svátek České republiky zde v Pekingu. Nám tento svátek připomíná okamžik vzniku českého státu. 28. září 935, před více než tisíci lety, byl zavražděn jeden ze zakladatelů naší země – český kníže Václav. O tuto tragickou událost se po celé následující tisíciletí opíral náš národ v boji o svou státnost, svobodu a suverenitu.

celý článek »

Vystoupení v Golem Clubu: Nevidím šanci na změnu

Projevy a vystoupení, 18. 9. 2019

Děkuji za další pozvání na Vaši besedu. Byl jsem zde již mnohokrát a i mnozí z Vás toho byli účastni. Mám strach, že už Vám nemám co nového říci. To, čeho jsme svědky, je pořád stejné, ne-li horší. Tento můj výrok není přihlášením se ani k Milionům chvilek, ani k TOP09, ani k České televizi.

celý článek »

Václav Klaus: O planetárních hrozbách

Projevy a vystoupení, 29. 8. 2019

Řada z nás se snaží dávat veřejně najevo svůj nesouhlas s iracionálním, populistickým a evidentně nevědeckým klimatickým alarmismem už dlouhou dobu. Někteří z nás roky, mnozí celá desetiletí. 

celý článek »

Profesoru Pavlíčkovi k 85. narozeninám

Projevy a vystoupení, 8. 8. 2019

Vážené dámy a pánové, vážení přátelé, vážený pane profesore, sešli jsme se, abychom spolu s panem profesorem Pavlíčkem oslavili jeho krásné kulaté narozeniny. Děkuji za pozvání na dnešní slavnostní akci a za možnost říci hned na počátku několik slov.

celý článek »

Václav Klaus: O dnešním Rusku (nejen) pro Američany

Projevy a vystoupení, 11. 7. 2019

V šedesátých letech jsem měl jako mladý ekonom Československé akademie věd možnost být u přípravy tehdejší relativně radikální ekonomické reformy, která se pokoušela o nemožné – sloučit dva nekompatibilní ekonomické systémy, centrální plánování a tržní ekonomiku.

celý článek »

Václav Klaus: Dvacet hodin před volbami do Evropského parlamentu

Projevy a vystoupení, 27. 5. 2019

Klub Lidových novin v Brně mne v předvečer voleb pozval na vystoupení (a následnou diskusi) na téma: Absence české diskuse (a proto i politiky) ohledně vývoje evropské integrace. Celý večer mne přesvědčil o tom, že v situaci naprosté absence seriózní debaty o Evropské unii jsou diskuse tohoto typu více než nutné. Lidé o tom nic nevědí, znají detaily, ale netuší celek. Proto stručná rekonstrukce mého úvodního vystoupení.

celý článek »

Václav Klaus na hlavním předvolebním shromáždění Brexit Party

Projevy a vystoupení, 22. 5. 2019

Prezident Václav Klaus se na pozvání Nigela Farage zúčastnil hlavního předvolebního shromáždění Brexit Party v Londýně 48 hodin před volbami do Evropského parlamentu.

celý článek »

Václav Klaus na besedě v Karlových Varech

Projevy a vystoupení, 25. 4. 2019

Děkuji za pozvání na Vaší dnešní akci. Do úvodu naší besedy si dovolím zformulovat několik úvodních tezí, které v následující diskusi můžeme podrobněji rozvíjet. Musím zmínit svůj vztah ke značce Hewlett-Pacard. Před více než čtyřiceti lety jsem od svých amerických přátel dostal kalkulátor Hewlett-Pacard, určitě ho někde ještě mám, protože bych si ho z piety nedovolil vyhodit. Neměl sice schopnost velké datové zásoby, ale různé propočty uměl. Používal jsem ho pro regresní a korelační analýzu, kterou jsem se tehdy zabýval.  

celý článek »

Václav Klaus vystoupil na Euro Business Breakfast

Projevy a vystoupení, 17. 12. 2018

Může Evropa pokračovat dál jako dosud? Ne, nemůže, je třeba s tím začít něco zásadního dělat.

Na letošním Euro Business Breakfastu nebudu mluvit ani o české ekonomice (což bylo tématem mnoha mých vystoupení na tomto každoročním setkání), ani o české domácí politice, i když mi to nedá, abych nevyslovil alespoň jednu tezi, kterou považuji za klíčovou: nedávný pokus našich tzv. demokratických sil o politický převrat upřímným zájmem o český stát motivován nebyl.

celý článek »

Václav Klaus při udělení Petöfiho ceny

Projevy a vystoupení, 13. 12. 2018

Je pro mne velkou poctou dostat letošní Petöfiho cenu, kterou uděluje maďarská Nadace pro výzkum historie a společnosti střední a východní Evropy a firma MOL. Velký maďarský básník a revolucionář Sándor Petöfi by snad souhlasil s použitím svého jména při oceňování úsilí o svobodu ve střední Evropě. Svoboda byla důležitá v jeho éře, v roce 1848, a není o nic méně důležitá dnes.

celý článek »

« novější | starší články »


Jdi na začátek dokumentu