Klaus.cz


Hlavní strana » Projevy a vystoupení


Projev u příležitosti odhalení pamětní desky Dr. Karla Rennera v Dolních Dunajovicích

Projevy a vystoupení, 13. 12. 2022

Sehr geehrter Herr Bundespräsident Fischer, sehr geehrter Herr Bürgermeister Häupl, vážený pane starosto, vážený pane vicehejtmane, dámy a pánové,

jsem velmi rád, že mohu znovu být zde, v Dolních Dunajovicích společně s panem prezidentem Heinzem Fischerem a – stejně jako v roce 2005 – přispět k připomenutí památky velkého rodáka této obce, budovatele Rakouské republiky, jejího několikanásobného kancléře a prezidenta, Karla Rennera.

celý článek »

Projev na konferenci Crans Montana Forum: Vraťme Západu jeho původní smysl

Projevy a vystoupení, 17. 11. 2022

Dnes je 17. listopadu. Před třiceti třemi lety se v tento den konala v Praze studentská demonstrace, jejíž účastníci, včetně mého syna, byli brutálně napadeni komunistickou policií. Její agresivní zásah odstartoval procesy, které jsou i v cizině známé jako tzv. sametová revoluce. Přišla v pravou chvíli. Komunismus byl už tak ochablý, že nebyl ani schopen, ani ochoten se účinně bránit. Z toho důvodu jsem znovu a znovu říkal, že komunismus nebyl poražen. Zhroutil se sám. Ne všichni to rádi slyšeli.

celý článek »

Projev Václava Klause k 28. říjnu roku 2022

Projevy a vystoupení, 27. 10. 2022

Vážený pane předsedo, dámy a pánové,

začnu poděkováním Českému svazu bojovníků za svobodu a zejména jeho vedení za pozvání promluvit na tomto už tradičním slavnostním shromáždění. Snad ještě více bych Vám ale chtěl poděkovat za to, že toto shromáždění, přes veškerou nepřízeň okolností, vůbec pořádáte. To je velký čin. Mám strach, že blížící se březnová výměna prezidenta republiky našemu přání ponechat Pražský hrad jako místo setkávání svobodně myslících a jednajících Čechů nebude nakloněna.  V této své obavě asi nejsem osamocen.

celý článek »

Pozdrav studentům Národohospodářské fakulty VŠE při zahájení školního roku

Projevy a vystoupení, 19. 9. 2022

Mám tu čest být téměř každý rok přítomen na tomto slavnostním zahájení nového školního roku. Před téměř 20 lety jsem jako prezident republiky povolil, aby se toto slavnostní shromáždění konalo na tomto unikátním místě v areálu Pražského hradu, a zatím to nikdo nezakázal. Snad nám to ještě vydrží.

Přál bych si, aby i toto místo bylo pro každého začínajícího studenta symbolem vážnosti této chvíle, aby si každý z Vás dnes tady řekl, že mu nejde jen o to školou projít, ale že mu jde o to, aby se stal ekonomem, aby byl schopen jako ekonom myslet a jako ekonom se na svět dívat a rozumět mu.

celý článek »

Má „Střední Evropa“ společné zájmy?

Projevy a vystoupení, 7. 9. 2022

Cítím se být Středoevropanem, i když jsem si vědom toho, že je to ode mne problematický výrok. V programu fóra se o tomto panelu píše: „Je naší povinností budovat svou identitu a hájit své vlastní zájmy.“ To považuji za perfektní výchozí tezi. Nicméně naší hlavní identitou, alespoň pro většinu z nás, je národ a jeho stát. Nejsou jí skupiny států nebo supranacionální entity jako Evropská unie.

celý článek »

Václav Klaus na Ekonomickém fóru v Karpaczi: Budoucnost už začala

Projevy a vystoupení, 7. 9. 2022

Když se ohlédnu za rokem, který uplynul od minulého setkání v Karpaczi, vidím tři hlavní změny:

1. Evropskou unií vyvolaný Zelený úděl, který je opravdu víc údělem než „dealem“ (tedy „handlem“), začal být intenzivně pociťován miliony Evropanů. Jeho důsledky se projevily v totálním rozvratu evropského trhu s energiemi a v minulosti neznámém poškození našich ekonomik, životní úrovně a sociálních systémů;

celý článek »

Vystoupení Václava Klause na slavnostním zahájení 48. ročníku Země živitelka

Projevy a vystoupení, 25. 8. 2022

Děkuji za pozvání na dnešní setkání, kterým na tomto místě každoročně oslavujeme sklizení úrody a ukončení žní. Moje generace ještě pamatuje samovazy, snopy, panáky a mlátičky. Teď je to sice poněkud jiné, ale smysl této chvíle se nezměnil. Je dobře, že se tu scházíme i letos.

Dává nám to příležitost poděkovat zemědělcům za jejich mimořádně náročnou a zodpovědnou celoroční práci, za práci, která se nedá vykonávat jako home-office. A která se nedá odinternetovat.

celý článek »

Je dnešní ohrožení energetické bezpečnosti překvapivé?

Projevy a vystoupení, 20. 6. 2022

Obávám se, že zde dnes – nechtěně a nikoli k mé velké radosti – budu hrát roli rebela. Česká republika je „čistým dovozcem energií“, což víceméně předurčuje naši pozici. Máme uhelné doly a jaderné elektrárny a nejsme ochotni se jich vzdát. Až dosud jsme měli přebytek elektrické energie. Naopak ropu a zemní plyn dovážíme, a to převážně z Východu – 50 % ropy a 96,5 % plynu z Ruska a 16 % ropy z Ázerbájdžánu (plus 18 % z Kazachstánu).

celý článek »

Marmara Forum a dnešní krizová situace

Projevy a vystoupení, 10. 6. 2022

Je úžasné být po mnoha letech v Istanbulu, být zde po dvou letech převážně jen virtuálních kontaktů a být zde bez roušek a dalších covidových omezení. Děkuji profesoru Suverovi a jeho kolegům a spolupracovníkům, že letošní fórum uskutečnili. Je osvěžující setkat se zde s celou řadou starých dobrých známých.

celý článek »

Projev Václava Klause na pietním aktu v Malé pevnosti Terezín

Projevy a vystoupení, 2. 5. 2022

Vážený pane předsedo, pane starosto, dámy a pánové,

vážím si Vašeho pozvání a tím i příležitosti znovu navštívit toto neblaze proslulé pietní místo a spolu s Vámi se zamyslet nad smutným výročím, které si zde dnes připomínáme. Je našim úkolem přispět k tomu, aby posledních 51 popravených v policejní věznici gestapa v Terezíně nebylo zapomenuto.

celý článek »

« novější | starší články »


Jdi na začátek dokumentu