Klaus.cz


Hlavní strana » Projevy a vystoupení » Smuteční řeč při posledním…


Smuteční řeč při posledním rozloučením s Kamilem Janáčkem

Projevy a vystoupení, 27. 9. 2023

Vážení smuteční hosté,

dovolte mi, abych se – z pověření Slávky Janáčkové a věřím, že i jménem mnoha z Vás – rozloučil s Kamilem Janáčkem. Každý z nás, kteří jsme se tu dnes sešli, jsme ho znali v jiné životní roli: byl manželem, otcem, dědečkem, kolegou, kamarádem. I když jsme o Kamilových dlouholetých zdravotních problémech leccos věděli, nečekaná zpráva o jeho úmrtí byla mimořádně smutnou událostí. Že už tu s námi nebude, je velkou ztrátou. Nesmrtelní však nejsme. Zejména od určitého věku si toho musíme být dobře vědomi.

Asi zde dnes nejsem jediný, kdo znal Kamila dlouhých šest desetiletí, od poloviny 60. let minulého století. Byl tehdy mladým, nadějným, ambiciózním ekonomem, který pracoval v Ekonomickém ústavu ČSAV, v odboru vedeném legendárním Josefem Goldmanem. Hodně se toho od něho naučil. Zejména se naučil kvalitní práci s ekonomickými daty, což úspěšně využíval po celý svůj dlouhý profesní život. Nebyl tvůrcem abstraktních teorií, byl poctivým empirickým ekonomem.

Uplatnil se v akademickém světě. Uplatnil se – jako hlavní ekonom Komerční banky – i v bankovnictví. Na počátku 90. let byl krátce i ve vládě, když jsem ho přemluvil, aby se stal ekonomickým náměstkem ministra práce a sociálních věcí. Jako prezident republiky jsem ho v roce 2010 jmenoval členem Bankovní rady naší centrální banky. Do poslední chvíle spolupracoval s naším institutem a napsal pro nás řadu pěkných textů.

V 60. letech studoval ve Francii a byl díky tomu jedním z mála ekonomů našich generací, kdo sledoval i francouzskou ekonomickou literaturu. Byl univerzitním profesorem, byl až do nedávna kvalitním učitelem na Národohospodářské fakultě VŠE a členem její Vědecké rady. Celá desetiletí byl v redakční radě časopisu Politická ekonomie.

Svými názory a postoji patřil k lidem, kteří byli součástí končícího starého dobrého světa. Trápilo ho, že svět míří jiným směrem, než si přál on sám. Měli jsme ho rádi a vážili jsme si ho. Zanechává zde manželku, naši špičkovou ekonomku, dcery a vnoučata, spoustu svých bývalých spolupracovníků a studentů. Mluvím i za svoji manželku, která téměř dvě desetiletí se Slávkou sdílela v Ekonomickém ústavu společnou kancelář, a vlastně jsme měli chalupy v jižních Čechách jen asi deset kilometrů od sebe.

Na Kamila Janáčka budeme v dobrém vzpomínat. To je asi to největší, co může člověk svým životem dokázat. Odvažuji se říci, že se to Kamilovi podařilo.

Kamile, odpočívej v pokoji.

Václav Klaus, 27. 9. 2023

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu