Klaus.cz


Hlavní strana » Projevy a vystoupení » Projev prezidenta republiky…


Projev prezidenta republiky při obědě na státní návštěvě Chilské republiky

Projevy a vystoupení, 4. 4. 2011

Vážený pane prezidente, vážená paní Piněrová, vážené dámy a pánové,

je mi velkou ctí, že mohu využít této slavnostní příležitosti k poděkování za pozvání ke státní návštěvě Vaší krásné země. Není to má první příležitost navštívit a alespoň trochu poznat Vaši zemi. Již před 17 lety jsem byl u Vás na oficiální návštěvě jako tehdejší předseda vlády České republiky. Za oněch 17 let obě země – Chile i Česká republika – prošly úspěšným vývojem a jsem rád, že touto návštěvou můžeme zahájit novou kapitolu našich vzájemných vztahů.

Naše země – geograficky nesmírně vzdálené – spojují mnohé politické, hospodářské a kulturní kontakty, které nabyly na intenzitě v minulém století v období mezi dvěma světovými válkami. Chile vždy patřila k nejvyspělejším zemím Latinské Ameriky a stejně tak se i české země řadily mezi nejprůmyslovější oblasti Evropy. Vaše země byla pro naše firmy již od 30. let minulého století zajímavým trhem a jsme rád, že je tomu tak i nyní. Svědčí o tom i mise předních českých podnikatelů, kteří na této cestě doprovázejí mou delegaci. Věřím, že jejich jednání s chilskými partnery dají našim hospodářským vztahům nový impuls.

Přestože jsou naše země v mnohém odlišné,  chci zmínit i to, co nás spojuje.  Historie obou zemí má jeden společný rys, kterým je boj za svobodu a demokracii, boj, který si vyžádal tisíce obětí a který poznamenal životy našich občanů na dlouhá desetiletí.  Naše země zažila brutální nacistickou okupaci a poté na 40 let komunistickou totalitu. I Chile se stala místem vyhroceného střetu  mezi silami levice a pravice, který vyústil v dlouhé období tvrdé vojenské diktatury.

Na samém konci 80. let dvacátého století obě naše země vykročily na cestu k obnovení demokracie. Velmi oceňujeme, že se Vám podařilo vytvořit úspěšnou a prosperující demokratickou  zemi, která  je příkladem dalším státům Vašeho kontinentu.

U nás překonání dědictví komunistické totality znamenalo nejen obnovení demokracie a nápravu křivd. Museli jsme provést i zásadní ekonomickou transformaci, vytvořit moderní tržní ekonomiku, provést masovou privatizaci. Tyto bezprecedentní úkoly jsme poměrně rychle zvládli. Česká republika dnes opět patří mezi stabilní a úspěšné země a před 7 lety se stala členem Evropské unie. Úspěšně jsme překonali dopady nedávné ekonomické krize, máme zdravý finanční sektor a  patříme k nejrychleji rostoucím zemím EU. To dnes v Evropě vůbec není samozřejmé.

Vážený pane prezidente, Chile je zemí, která byla průkopníkem liberálních ekonomických reforem, které z ní učinily nejvýkonnější ekonomiku Latinské Ameriky. Vaše reformy se staly příkladem a inspirací pro mnoho zemí všech kontinentů. Je proto velmi důležité právě dnes, v době, kdy jsou principy svobody a volného trhu znovu předmětem útoků nových módních kolektivistických ideologií, hájit ideje, které jediné mohou našim zemím a jejich občanům zajistit prosperitu a rozvoj. Jsem přesvědčen, že i v této oblasti máme postoje velmi blízké.

V loňském roce měl celý svět příležitost poznat, že Chile je vlastí statečných a obětavých lidí. Sledovali jsme boj Vaší země s následky tragického zemětřesení i obětavé úsilí celé Vaší země o záchranu 33 horníků, kteří strávili zasypáni pod zemí více než 2 měsíce. Pocit štěstí z jejich záchrany jsme prožívali spolu s Vámi.

Vážený pane prezidente, naše země jsou sice vzdálené, ale to, co nás spojuje, vzdálenosti překonává. Váš velký básník, nositel Nobelovy ceny Pablo Neruda, si jako svůj pseudonym zvolil jméno českého básníka Jana Nerudy a vytvořil tak jakési symbolické pouto mezi našimi zeměmi. Přál bych si, aby naše země nespojovala pouze jména básníků, ale aby česko–chilské vztahy charakterizovala všestranná a hluboká spolupráce, aby sílilo vzájemné poznání a politické, hospodářské i kulturní kontakty.

Dovolte mi, abych pozvedl číši a připil na úspěšnou budoucnost naší spolupráce, na šťastnou budoucnost Vaší země, na zdraví Vás a Vašich blízkých.

Václav Klaus, slavnostní oběd na pozvání prezidenta Chilské republiky Sebastiana Piňery Echenique, palác La Moneda, Santiago de Chile, 4. dubna 2011

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu