Klaus.cz


Hlavní strana » Projevy a vystoupení » Projev prezidenta republiky…


Projev prezidenta republiky na státní večeři v Ázerbajdžánu

Projevy a vystoupení, 17. 5. 2011

vstup do fotogalerie

Vážený pane prezidente, vážené dámy a pánové,

dovolte mi, abych Vám při této slavnostní příležitosti ještě jednou poděkoval za pozvání k návštěvě Vaší krásné země. Velmi bych si přál, aby tato, historicky první státní návštěva českého prezidenta ve Vaší zemi byla chápána jako vyjádření našeho zájmu na všestranném rozvoji našich vzájemných vztahů a významu, který jim přikládáme.

Přímé vztahy mezi našimi státy mají relativně krátkou historii, ale česko-ázerbajdžánské vztahy mají historii mnohem delší. Na dlouhé období komunismu z mnoha důvodů nevzpomínáme v dobrém, avšak z hlediska vzájemných vztahů to bylo období, kdy se mezi našimi – geograficky značně vzdálenými – zeměmi začala rozvíjet spolupráce. Měli jste příležitost setkávat se s českými výrobky, technologiemi a zbožím, řada Vašich studentů studovala na českých vysokých školách, mnoho Čechů mělo možnost poznat historii i současnost Vaší země. Na všechno pozitivní z minulosti chceme navázat, ale nyní chceme našim vztahům dát nový impuls a moderní dimenzi. Ázerbajdžán považujeme za zemi, která má dynamiku a velký rozvojový potenciál, na jehož využití se české firmy chtějí podílet.

Dobře víme, že Vaše země hraje důležitou úlohu jako stabilizační faktor nejen Vašeho velmi bouřlivého a složitého regionu, ale i jako významný činitel v energetické bilanci evropských zemí. I naše země pokrývá dovozem Vaší ropy 25% našeho celkového dovozu. Právě v této oblasti existují velké možnosti spolupráce.

Byl jsem velmi rád, vážený pane prezidente, když jsme mohli před dvěma lety zahájit náš dialog v Praze v průběhu českého předsednictví Evropské unie. Bylo to při setkání v rámci projektu Východního partnerství, který by se – podle nás – měl stát významnou prioritou evropské politiky. Očekávám, že summit Východního partnerství, který je plánován letos do Varšavy, bude potvrzením jeho významu.

Dobře víme, že Vaše země je zemí tisícileté velmi bohaté kultury, cenných historických památek a přírodních krás. Jsem velmi rád, že v průběhu tří dnů, které u Vás strávíme, budeme mít příležitost poznat nejen Vaše hlavní město Baku, ale i další místa Vaší země. Češi jsou národem cestovatelů, kteří rádi poznávají cizí země, a pokud vím, krásy Kaspického moře ani Vašich překrásných hor zatím dosud neobjevili. Věřím, že se tak brzy stane a že i v naší zemi budeme moci přivítat návštěvníky z Vaší země.

Přijel jsem do Vaší země doprovázen početnou delegací představitelů významných českých firem, které mají o rozvoj hospodářské spolupráce velký zájem. Doufám proto, že výsledkem této návštěvy bude – vedle posílení politického dialogu a rozšíření smluvní základny vzájemné spolupráce – i nový impuls pro zvýšení obchodní výměny a investic. Věřím, že pozadu nezůstanou ani kulturní styky a v širším smyslu rozvoj mezilidských kontaktů vůbec.

Vážený pane prezidente, dovolte mi, abych pozvedl číši a připil na úspěšný rozvoj Vaší země, na česko–ázerbajdžánské přátelství a na zdraví Vás a Vašich blízkých.

Václav Klaus, rezidence Ganjlik, Baku, Ázerbájdžán, 17. května 2011

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu