Klaus.cz


Hlavní strana » Projevy a vystoupení » Projev prezidenta republiky…


Projev prezidenta republiky na státní večeři u příležitosti návštěvy maďarského prezidenta

Projevy a vystoupení, 21. 4. 2011

vstup do fotogalerie

Vážený pane prezidente, vážená paní Schmittová, vážené dámy a pánové,

dovolte mi, abych Vás při této slavnostní příležitosti ještě jednou co nejsrdečněji pozdravil. Vaši první státní návštěvu v České republice považuji za potvrzení tradičních přátelských a partnerských vztahů mezi našimi zeměmi, které sice již 18 let nejsou přímými sousedy, ale kteří se za sousedy stále považují.

Spojuje nás tisíciletá historie velmi úzkých vzájemných vztahů, spojují nás staletí prožitá v jednom soustátí i 40 let života v komunistických režimech, ale spojuje nás především současnost – společné členství v Evropské unii a NATO, kam jsme v uplynulém desetiletí ve stejné chvíli vstoupili.

Chtěl bych zmínit i visegrádské seskupení, které nám dává dobrou příležitost pro pravidelný politický dialog a které je vhodnou platformou pro koordinaci společných postojů na mezinárodních fórech. Visegrádskou čtyřku připomínám i proto, že její summit loni v listopadu v Karlových Varech byl první příležitostí, kdy jsem Vás, vážený pane prezidente, mohl poprvé po Vašem zvolení hlavou státu přivítat v naší zemi.

Z témat naší společné agendy musím začít dnešními evropskými problémy. Maďarská republika v tomto pololetí předsedá Evropské unii, a to právě v době, kdy EU prožívá největší krizi svého dosavadního fungování. Někteří z nás dlouhá léta upozorňovali na rizika, která v sobě dosavadní směřování evropské integrace skrývá, a proto nejsme problémy, které umělé urychlování integrace a zavedení společné měny přineslo, překvapeni. Jsem přesvědčen, že jak Česká republika, tak Maďarsko vidí podstatu evropské integrace ve spolupráci členských států, nikoliv v jejich umělém oslabování a v nahrazování jejich spolupráce rozhodováním z bruselského centra. Velmi bych si přál, aby byl v tomto směru náš hlas na evropských fórech zřetelný. Obě naše země nejsou členy eurozóny a jsem rád, že mají velmi blízké postoje k současným pokusům o řešení dluhové krize zemí eurozóny a ke snahám využít této krize k další centralizaci rozhodování o hospodářské politice v členských zemích z evropské úrovně.

I když se důsledky nedávné finanční a ekonomické krize našim zemím nevyhnuly, chci Vás informovat, že Česká republika prošla tímto obtížným obdobím relativně úspěšně a že se jí daří obnovit ekonomický růst a exportní výkonnost. Víme, že u Vás byla situace složitější a že Vaše vláda ve snaze o stabilizaci ekonomiky musela přistoupit k řadě velmi radikálních kroků. Jsem přesvědčen, že velmi významným faktorem, který napomáhá překonávání následků krize, je existence vlastní národní měny a tím i měnová politika, která odpovídá potřebám země. V tomto ohledu jak Maďarsko, tak Česká republika mají oproti zemím eurozóny zjevnou výhodu.

Česká republika má hluboký zájem na stabilitě a rozvoji spolupráce ve středoevropském regionu i na Balkáně, kde mají obě naše země tradiční dlouhodobé zájmy. Podporujeme všechny kroky, které stabilitě, přátelství mezi národy a dobrému sousedství v tomto regionu budou přispívat.

Jsem velmi rád, že mohu konstatovat bezproblémovost našich bilaterálních vztahů. Rozvíjí se obchod i významné investiční projekty a přejeme si, aby byly úspěšné. Dlouhou tradici má bohatá kulturní výměna i široké mezilidské kontakty na všech úrovních.

Vážený pane prezidente, jsem přesvědčen, že jediné, co nás rozděluje, jsou naše velmi rozdílné národní jazyky. Ve všem ostatním jsou si naše země blízké, dobře se známe a z minulosti máme na co navazovat.

Dovolte mi proto, abych pozvedl číši a připil na česko-maďarské přátelství a spolupráci, na šťastnou budoucnost Vaší země a na zdraví Vás a Vašich blízkých. 

Václav Klaus, Rudolfova galerie Pražského hradu, 21. dubna 2011

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu