Klaus.cz


Hlavní strana » Projevy a vystoupení » Projev prezidenta na zádušní…


Projev prezidenta na zádušní mši za Josefa Suka

Projevy a vystoupení, 15. 7. 2011

Vážená paní Marie, vážený pane kardinále, vážení smuteční hosté,

dovolte mi, abych při tomto posledním rozloučení s Josefem Sukem řekl několik slov jako někdo, kdo si Josefa Suka nesmírně vážil, jako někdo, kdo obdivoval jeho umění, jako někdo, kdo byl poctěn tím, že ho znal a kdo se radoval z každé příležitosti, kdy se s ním mohl setkat. Je nás mnoho, kteří se obávají, že s Josefem Sukem odchází významná a úspěšná epocha našich kulturních dějin.

Zásluhou svého mimořádného talentu a nezměrné pracovitosti Josef Suk vytvořil výjimečné umělecké dílo, kterým v mnoha zemích světa proslavil nejen sebe, ale i svou vlast. Všude po světě se stal živou reprezentací naší kulturní vyspělosti. Byl obdařen velkým talentem, ale s tímto svým talentem pracoval s takovou zodpovědností jako málokdo. Když před necelými deseti lety skončil svou velkou koncertní kariéru a vystupoval jen okrajově, ptal jsem se ho, kolik hodin denně cvičí. Odpověděl, že pět hodin. Opakuji, po oficiálním ukončení svého koncertování.

Nesmírně si vážil svého národa a svého rodu, který nás odkazuje na ty nejslavnější tradice českého umění, na nejznámější českou hudební rodinu, na kterou Josef Suk důstojně navázal. Sukova umělecká tvorba, jeho interpretační mistrovství, jeho pedagogický odkaz, ale i jeho nepřehlédnutelná autorita na společenské scéně, to vše se stalo součástí našeho národního kulturního povědomí.

Josefa Suka jsem poznal i jako člověka mimořádného charakteru, člověka vstřícného a přátelského, muže s velkým rozhledem. Já i moje manželka rádi vzpomínáme na naše četná setkání, na jeho opakovanou podporu a inspiraci.

V dnešní den nesmí být opomenuto říci, že mu po dlouhá desetiletí byla velkou oporou jeho manželka Marie. Jednoho bez druhého jsme si dlouhá léta vůbec nedovedli představit.

Památka Josefa Suka a vzpomínky na něho budou díky moderním technologiím trvalou součástí naší kulturní historie. To nejcennější si však zachovají ve své mysli a srdcích ti z nás, kteří ho mohli poznat v koncertních sálech i v soukromém životě.

Mistře, budete nám chybět.

Václav Klaus, bazilika sv. Petra a Pavla v Praze na Vyšehradě, 15. července 2011

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu