Klaus.cz


Hlavní strana » Projevy a vystoupení » Příspěvek Václava Klause pro…


Příspěvek Václava Klause pro setkání Česko-srbské asociace

Projevy a vystoupení, 28. 3. 2022

Vážený pane velvyslanče, dámy a pánové,

děkuji za pozvání promluvit na Vašem dnešním shromáždění.

Češi a Srbové si byli po staletí blízcí. Spojovala nás nejen slovanská vzájemnost, spojoval nás odpor proti cizí nadvládě – u nás německé v habsburském provedení, v Srbsku daleko obtížnější v provedení kruté osmanské moci. Hrdinný srbský odboj proti Turkům byl pro nás povzbuzením v našich národních snahách, a proto se také potom, co Srbové vybojovali svou nezávislost, mnoho Čechů podílelo na jejich budování moderního státu.

Slovanské Srbsko bylo pro českou národní emancipaci v monarchii symbolem a oporou a hrdinný boj Srbů v první světové válce předznamenal i poválečné spojenectví nově vzniklého Československa a Jugoslávie.

Obě naše země se v druhé světové válce staly obětí německé agrese a obě po válce prožily komunistický experiment. Jugoslávie si i v té těžké době dokázala vybojovat na Německu nejprve svobodu a pak uhájit právo jít svou cestou a vzdorovat sovětskému nátlaku.

Nikdy nezapomeneme na podporu, kterou nám Váš národ projevil v tragickém roce 1968. Byli jste jediní, kteří se tak rozhodně zachovali. Je hanbou, že se stejně odvážně nedokázala zachovat česká vláda před 23 lety, kdy se Srbsko stalo obětí bombardování letectvem zemí NATO.

Tento nezákonný útok na Srbsko změnil dějiny. Dnes mnozí říkáme, že změnu dějin přinesla současná agrese Ruska vůči Ukrajině. Troufám si tvrdit, že počátek dnešní tragédie můžeme nalézt už ve troskách budov Bělehradu. Tehdy tzv. humanitárním bombardováním vzala za své iluze, že se svět po skončení studené války stal z principu lepším, že jeho další vývoj bude probíhat v souladu s mezinárodním právem a jeho principy. Státy NATO tehdy daly všem najevo, že stále platí a bude platit právo silnějšího.

Toto poučení si z toho asi odneslo dnešní Rusko, které má dnes pocit, že se může chovat stejně. Takové velmocenské chování je třeba principiálně odmítat. Právě na základě srbských zkušeností s agresí vůči jeho území i jeho lidu je třeba obhajovat princip, že je neakceptovatelné řešit mezinárodní spory silou a válkou.

Srbsko všechny překážky dokázalo překonat a je spolehlivým přítelem a politickým i ekonomickým partnerem České republiky. Má u nás stále hodně upřímných přátel a jsem přesvědčen, že tomu tak bude vždy. Podporujeme Vás ve Vašem úsilí stát se členskou zemí Evropské unie, i když Vás nepřestaneme varovat, že to má své kladné i záporné stránky. Ale toho jste si určitě dobře vědomi.

Válka na Ukrajině je úplně novou realitou, která posouvá i řadu těchto věcí. Přeji Srbsku maximální politický i ekonomický úspěch.

Václav Klaus pro setkání Česko-srbské asociace, Velvyslanectví Srbské republiky v Praze, 28. března 2022

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu