Klaus.cz


Hlavní strana » Projevy a vystoupení


Projev prezidenta republiky Václava Klause u příležitosti udělení čestného doktorátu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Projevy a vystoupení, 15. 10. 2007

Vážená paní rektorko, páni profesoři, členové akademického senátu, dámy a pánové,

dovolte mi, abych Vám poděkoval za poctu, které se mi od Vás právě dostalo. S rozmyslem říkám, že si tohoto titulu – mezi všemi dalšími, které jsem v naší zemi, ale i na různých místech světa dostal – opravdu vážím. Vážím si tohoto ocenění i proto, že člověk doma nebývá prorokem. Vážím si ocenění mého přínosu k rozvoji vědy a obecné vzdělanosti v oblasti ekonomie v národním i mezinárodním měřítku, jak zní oficiální formulace.

celý článek »

Teze k vystoupení prezidenta republiky na konferenci „Problémy životního prostředí a zdraví obyvatelstva v kontextu současného rozvoje regionu“

Projevy a vystoupení, 15. 10. 2007

Děkuji za pozvání na zahájení Vaší dnešní konference, jejíž téma je velice aktuální. Je určitě aktuální v pohledu celosvětovém, ale ještě daleko více v pohledu regionálním a lokálním. Je totiž velmi snadné dívat se na problém životního prostředí celoplanetárně, jak to činí Al Gore a jemu podobní. Je za to možné dostávat Nobelovy ceny míru, ale se skutečným životním prostředím to nedělá vůbec nic.

celý článek »

Projev prezidenta České republiky na Valném shromáždění OSN

Projevy a vystoupení, 26. 9. 2007

Pane předsedo, dovolte mi, abych Vám nejprve pogratuloval k Vašemu zvolení do funkce předsedy 62. zasedání Valného shromáždění. Také bych chtěl pozdravit váženého pana Generálního tajemníka při jeho první účasti na zahájení Valného shromáždění.

celý článek »

Projev prezidenta České republiky na konferenci OSN o změnách klimatu

Projevy a vystoupení, 24. 9. 2007

Zodpovědní politici vědí, že musí jednat, je-li to nezbytné. Vědí, že je jejich povinností iniciovat vhodná opatření, může-li dojít k ohrožení občanů jejich zemí. A vědí i to, že se musí domlouvat s kolegy z dalších zemí, nemůže-li být problém uzavřen do hranic jednotlivých států.

celý článek »

Projev prezidenta republiky na slavnostním shromáždění k 70. výročí úmrtí prezidenta Masaryka

Projevy a vystoupení, 13. 9. 2007

Vážení vysocí ústavní činitelé, vážené dámy, vážení pánové,

sešli jsme se, abychom připomněli, že zítra uplyne 70 let od úmrtí Tomáše Garrigua Masaryka. Muže, jehož jméno je neoddělitelně spojeno s moderní českou státností. Muže, který patří k největším postavám naší historie. Muže, jehož odkaz je pro naši demokracii trvalou inspirací.

celý článek »

Projev prezidenta republiky Václava Klause na zasedání Vědecké rady Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava o potřebě či nepotřebě většího počtu vysokých škol

Projevy a vystoupení, 4. 9. 2007

Vážení přítomní,

děkuji za pozvání na Vaše dnešní slavnostní zasedání, které se koná u příležitosti 30. výročí založení Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava.

celý článek »

Teze vystoupení prezidenta republiky na setkání s českými velvyslanci

Projevy a vystoupení, 30. 8. 2007

Jsem rád za příležitost k Vám takto hromadně promluvit. Považuji toto každoroční setkání za důležité vzhledem k významné roli, kterou velvyslanci naší země ve světě hrají.

celý článek »

Teze pro vystoupení prezidenta republiky na Národních dožínkách

Projevy a vystoupení, 25. 8. 2007

1) Děkuji za opětovné pozvání na tuto tradiční akci českých zemědělců. Na tento svátek zemědělců jezdím opravdu rád;

celý článek »

Projev prezidenta republiky na slavnostní recepci pořádané u příležitosti státního svátku Francouzské republiky

Projevy a vystoupení, 13. 7. 2007

Cher Monsieur l´Ambassadeur, Chère Madame Fries, chers invités, Mesdames et Messieurs,

Je suis heureux d´être ici avec vous et de pouvoir vous saluer à l´occasion de la Féte Nationale française.

celý článek »

Projev prezidenta republiky v Lidicích

Projevy a vystoupení, 10. 6. 2007

Vážení přítomní, dámy a pánové,

scházíme se na místě, které bylo dějištěm jednoho z nejbrutálnějších zločinů, jehož se nacisté dopustili na českém národě.

celý článek »

« novější | starší články »


Jdi na začátek dokumentu