Klaus.cz


Hlavní strana » Projevy a vystoupení » Pozdrav prezidenta republiky…


Pozdrav prezidenta republiky na vzpomínkovém setkání k 20. výročí pádu komunismu v naší zemi

Projevy a vystoupení, 14. 11. 2009

Dovolte mi začít poděkováním Václavu Havlovi za pozvání na tento slavnostní večer, na jednu z důležitých akcí, kterými si v těchto dnech připomínáme 20. výročí pádu komunismu v naší zemi. 

Záměrně používám výrok „jednu z akcí“. Počátkem tohoto týdne jsem byl v Berlíně účastníkem velké, grandiózní akce oslavující pád Berlínské zdi. Velmi silně jsem si přitom uvědomil, že jsme jiní a že i náš 17. listopad 1989 byl jiný než 9. listopad téhož roku v Německu. Proto je dobře, že volíme způsoby méně okázalé a že volíme akce, které se více a bezprostředněji týkají toho, co se stalo před 20-ti lety a těch, kteří u toho tehdy byli. Nemáme potřebu zvát si současné politiky světových velmocí, kteří s tím, co se tehdy stalo, nemají nic společného. 

Oslavujeme konec komunismu a radujeme se z toho, zároveň oslavujeme okamžik, kdy se začala rodit svobodná společnost. Na cestě k ní jsme už ušli velký kus a i přes všechny své nedokonalosti nám náš dnešní systém šanci k naší svobodné seberealizaci dává a to je to nejcennější, čeho jsme – jako systémového řešení – mohli dosáhnout. Nyní už je převážně na každém z nás, jak v této svobodné společnosti uspějeme. 

Je to 20 let a já si stále kladu otázku, je-li to už 20 let nebo teprve 20 let, jestli se to všechno stalo včera nebo je-li to dávná minulost. Určitě platí obojí. Mnohé věci stále zůstávají živě před našima očima, ale současně je pravdou, že více než třetina našich spoluobčanů, ne-li dokonce už skoro polovina, komunismus buď nezažila vůbec nebo ho nezažila v dospělém věku. Včera to tedy určitě nebylo. Mnoho mladých lidí dnes bere svobodu jako samozřejmost, nikoli jako vzácný dar, o nějž musíme neustále pečovat a tvrdě bojovat. To jim, my pamětníci, nesmíme přestat připomínat.

Vedeme a jistě budeme i v budoucnu vést spory o tom, kdo či co způsobilo konec komunismu. Zda to byly více faktory vnitřní nebo vnější, zda to byly spíše pomalu a dlouhodobě působící tendence nebo zcela konkrétní události a činy, zda k tomu více přispěla bezejmenná masa miliónů lidí toužících po svobodě nebo aktivita několika jednotlivců. Takový interpretační spor nutně provází každou významnou historickou událost a nejinak je tomu i v tomto případě. 

Jedna věc je však pro mne jistá. Události před 20-ti lety jsou spojeny především s jednou konkrétní osobou a tou je můj předchůdce v prezidentském úřadu Václav Havel, kterému chci za vše, co pro znovunabytí naší svobody před dvěma desetiletími osobně udělal, touto formou poděkovat.

Václav Klaus, Kulturní centrum Pražská křižovatka, Praha, 14. listopadu 2009

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu