Klaus.cz


Hlavní strana » Projevy a vystoupení » Projev prezidenta republiky…


Projev prezidenta republiky při příležitosti státní návštěvy řeckého prezidenta

Projevy a vystoupení, 2. 12. 2009

Vážený pane prezidente, vážené dámy, vážení pánové,

je mi velkou ctí přivítat Vás dnes již podruhé při příležitosti Vaší státní návštěvy zde na Pražském hradě - symbolu české státnosti. Řecko považujeme za zemi blízkou a přátelskou, za našeho významného  spojence v Severoatlantické alianci a za partnerskou zemi  v Evropské unii. 

Vaše země v mnoha ohledech zásadně ovlivnila historický vývoj celé Evropy. Byla kolébkou evropské civilizace. Od mykénských dob přes epochu klasických řeckých dějin až po helénistické období a byzantskou říši jste dokázali dávat světu klíčová umělecká díla a duchovní impulsy. Svět bez Aristotela, Platóna, Sofokla či Sokrata by byl jiným, než jak ho dnes známe.

Je důležité si připomenout ještě jednu pro nás významnou  skutečnost. Od Vás, z byzantské Soluně, nám, národům střední a východní Evropy přinesli před více než tisíci lety Cyril a Metoděj křesťanství. A navíc ve slovanském jazyce, který na našem území umožnil vznik písemné kultury.

Obě naše země byly po dlouhou dobu svých novějších dějin součástí nadnárodních říší, ve kterých se necítily dobře. Váš boj za svobodu proti Osmanské říši byl pro celou Evropu velkou inspirací. Významným impulsem byl i pro české národní osvobození. Dokladem vzájemné sounáležitosti byly i sympatie, které Řekové projevovali Československu v roce 1939. Stejně tak česká veřejnost s obdivem sledovala zápas Řeků proti agresi fašistické Itálie v letech 1940-1941 i jejich následující národněosvobozenecký boj proti okupaci.

Během poválečných neklidných časů, které obě naše země a celou Evropu provázely, nalezlo v někdejším Československu domov více než 12 tisíc řeckých občanů. Z toho téměř třetina dětí. Většina z nich v Československu zůstala a nalezla zde svůj domov. Tito lidé výrazně přispívají k porozumění našich národů. 

Máme společný zájem, aby se Evropa poučila ze své minulosti, aby její prioritou byla svoboda a demokracie. Zatímco Česká republika si v nedávných dnech připomněla 20. výročí událostí, které vedly k obnově demokracie u nás, Řecko si letos připomnělo 35 let od pádu vojenské junty a znovunastolení demokracie.

Naše členství v Evropské unii dává novou příležitost pro zesílení vzájemných kontaktů v hospodářské oblasti. Věřím, že delegace podnikatelů, která Vás, pane prezidente, na návštěvě v České republice doprovází, dodá i našim obchodním vztahům nový impuls. 

Vaše země oplývá mimořádnými přírodními krásami. Není proto divu, že je desetitisíce českých turistů každoročně obdivují, že oceňují Vaši pohostinnost a že se do Řecka rádi vrací. Doufám, že Vy sám řeknete Vašim spoluobčanům, že také v České republice je leccos k vidění.

Vážený pane prezidente, jsou tomu tři roky, kdy jsem uskutečnil oficiální návštěvu Vaší krásné země. Jsem rád, že i Vy jste přijal mé pozvání. Vaši návštěvu, pane prezidente, považuji za potvrzení mimořádné úrovně našich vztahů a za impuls pro jejich další rozvoj.

Dovolte mi, abych pozvedl číši a připil na úspěchy Řecké republiky, na česko-řecké přátelství, na zdraví Vás a Vašich blízkých.

Václav Klaus, Rudolfova galerie, Pražský hrad,
2. prosince 2009

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu