Klaus.cz


Hlavní strana » Projevy a vystoupení » Projev prezidenta republiky…


Projev prezidenta republiky na státním obědě u příležitosti návštěvy Brazílie

Projevy a vystoupení, 24. 11. 2009

Vážený pane prezidente, vážená paní Lula da Silva, vážené dámy, vážení pánové,

dovolte mi, abych Vám, pane prezidente, vyjádřil poděkování za pozvání k návštěvě Vaší krásné země a za velmi přátelské přijetí, kterého se mně a mé delegaci v Brazílii dostává. Vztahy mezi našimi zeměmi dostaly významný impuls Vaší loňskou úspěšnou návštěvou České republiky. Svou dnešní návštěvu ve Vaší zemi chápu jako pokračování našeho dialogu a jako potvrzení našeho oboustranného zájmu na všestranné spolupráci našich zemí. 

Brazílie, největší a nejvýznamnější stát Latinské Ameriky, je pro nás tradičním partnerem. Brazílie uznala československý stát jako první země Latinské Ameriky již v prosinci roku 1918. Bilaterální vztahy České republiky a Brazilské federativní republiky jsou přímým a nepřerušeným pokračováním korektních a bezproblémových vztahů, které mezi sebou udržovaly Brazílie a Československo. 

Naše vztahy měly vždy především podobu ekonomické spolupráce, která už v meziválečném období vycházela z dobrého jména produktů československého strojírenství a spotřebního průmyslu, a z tradičních brazilských vývozních artiklů, na prvním místě světoznámé brazilské kávy.  V období po II. světové válce vyváželo Československo do Brazílie i některé velké investiční celky jako např. technická zařízení pro cementárny, pivovary nebo cukrovary.

Česká republika oceňuje obrovský ekonomický potenciál a úspěšný hospodářský a společenský rozvoj, díky němuž  se Vaše země stává světovou hospodářskou velmocí, ale i rostoucí váhu Brazílie v mezinárodní politice, která se bude v budoucnosti nepochybně zvětšovat. Je proto přirozené, že je Brazílie trvale naším největším obchodním partnerem v Latinské Americe. Vzájemná obchodní výměna v posledních letech narůstá a existují reálné předpoklady k jejímu dalšímu růstu. Mou delegaci na této návštěvě doprovází  mise zástupců předních českých firem a jsem přesvědčen, že jejich jednání s brazilskými partnery přinese další pokrok.

Brazílie se v minulosti stala domovem mnoha tisíc lidí českého původu, kteří se podíleli a podílejí na budování a rozvoji Vaší země. Symbolem této zvláštní vazby mezi našimi zeměmi je osoba Vašeho velkého prezidenta Juscelina Kubitcheka de Oliveira, zakladatele Vašeho hlavního města Brasílie, který byl českého původu. Jsem rád, že budu mít v průběhu této návštěvy příležitost setkat se i s našimi brazilskými krajany.

Brazílie se stala v naší zemi známou i díky své jedinečné kultuře. Díla Vašich velkých spisovatelů, jako je Jorge Amado a Paulo Coelho jsou u nás známá a populární. Víme, že se v Brazílii, největší katolické zemi světa, těší oblibě Pražské Jezulátko. Před dvěma lety byl u nás v Praze zasvěcen významný chrám Panně Marii z Aparecidy, patronce Brazílie. I to dokládá, že – přes geografickou vzdálenost a velkou rozdílnost našich zemí – mezi námi existují i mnohdy nečekané duchovní vazby. Jsem velmi rád, že se Brazílie stále stává častějším cílem cest mých spoluobčanů za poznáním a odpočinkem a těší nás, že i u nás roste počet turistů z Brazílie. I to je dobrým příslibem do budoucna. 

Co se občanu České republiky vybaví při vyslovení jména Brazílie nejdříve, to je bezpochyby brazilský fotbal, který si získal srdce českých sportovních fanoušků. I úspěchy našeho fotbalu v minulosti dostaly pravděpodobně naši zemi do povědomí Brazilců více než snažení politiků. To je ale přirozené a nemusí nás to mrzet.

Vážený pane prezidente, Česká republika je dnes úspěšnou, vyspělou, demokratickou, evropskou zemí, která se intenzivně účastní evropského integračního procesu, která relativně úspěšně odolává dopadům finanční a ekonomické krize a která má zájem maximálně rozvíjet a rozšiřovat své vztahy se zeměmi i mimo Evropskou unii. Brazílie patří k našim prioritním partnerům a jsem přesvědčen, že tato návštěva je toho nejlepším potvrzením.

Dovolte mi proto, abych pozvedl číši a připil na další úspěšný rozvoj našich vztahů, na šťastnou budoucnost Vaší země a na zdraví Vás a Vašich blízkých.

Václav Klaus, Sál Brasília, Ministerstvo zahraničních věcí Brazilské federativní republiky, 24. listopadu 2009

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu