Klaus.cz


Hlavní strana » Projevy a vystoupení » Projev prezidenta republiky…


Projev prezidenta republiky při státním obědě u příležitosti návštěvy Peru

Projevy a vystoupení, 20. 11. 2009

Vážený pane prezidente, vážené dámy a pánové,

dovolte mi, abych Vám při této slavnostní příležitosti poděkoval za pozvání k návštěvě Vaší krásné země. Je to první návštěva hlavy státu od roku 1922, kdy došlo k navázání diplomatických styků. Z naší strany to považujeme za významný mezník a za důležitý impuls pro rozvoj naší vzájemné spolupráce ve všech oblastech.

Naše země jsou geograficky velmi vzdáleny, přesto však pro obyvatele České republiky není Peru díky svým přírodním krásám i bohaté historii neznámou zemí. Dobře víme, že Vaše země byla jednou z kolébek civilizace, jejíž dlouhý vývoj vyvrcholil před pěti stoletími v obdivuhodné říši Inků. Její jedinečná kultura,  jejíž památky dodnes poskytují svědectví o její vyspělosti, obohatila lidstvo v celé řadě oblastí. Jsem velmi rád, že v průběhu této návštěvy budu moci navštívit i kolébku incké říše město Cuzco a shlédnout památky ve světoznámém Machu Picchu. 

Po španělské conquistě v 16. století byla Vaše země spojena s Evropou a její zlato a stříbro přispělo k ekonomickému vzestupu evropských zemí, stejně jako brambory, pocházející od Vás, zbavily Evropany hrozby hladomorů. Peru se stalo katolickou zemí, stejně jako české země, a díky tomu můžeme i přes velkou odlišnost našich zemí najít v kultuře, tradicích a architektuře i řadu společných rysů. 

Vaše země po získání nezávislosti ve 20. letech 19. století procházela složitým vývojem, jemuž se nevyhnuly ani válečné konflikty, vojenské převraty a na konci dvacátého století boj s terorismem. Těší nás, že se Vám podařilo obnovit demokracii a vytvořit předpoklady pro úspěšný ekonomický rozvoj. 

Dovolte mi zmínit ještě jednu událost, kterou se Vaše země stala známou našim občanům. V roce 1970 silné zemětřesení zabilo pod Huascaránem 14 československých horolezců, kteří se chystali zdolat tuto Vaši nejvyšší horu. Vzpomínka na tuto tragédii u nás přetrvává do dnešních dnů a připomíná ji i památník pod Huascaránem.

Česká republika v uplynulých dnech vzpomínala dvacáté výročí pádu komunismu a obnovení demokracie. Za oněch dvacet let se znovu zařadila mezi úspěšné vyspělé evropské země, stala se členem Evropské unie a intenzívně rozvíjí všestranné vztahy s partnery na všech kontinentech. Nechceme být ve svých aktivitách omezení pouze na Evropu, máme dlouhé tradice obchodních vztahů se zeměmi mimo její rámec a chceme na ně navázat. Platí to i pro naše vztahy s Peruánskou republikou. Mou delegaci doprovází na této návštěvě mise představitelů předních českých průmyslových firem a věřím, že se jim podaří s jejich peruánskými partnery najít konkrétní možnosti hospodářské spolupráce a dát tak našim vztahům nový impuls. 

Vážený pane prezidente, v dnešním světě geografická vzdálenost přestává hrát svou původní roli. Otevírají se široké možnosti pro vzájemné poznání, pro sdílení informací, poznatků a hodnot, pro objevování nových příležitostí a vzájemné obohacování se. Přál bych si, aby občané obou našich států měli co nejširší prostor pro vzájemné poznání, přál bych si, aby naši podnikatelé objevovali a využívali potenciál, který existuje pro vzájemný obchod a investice, přál bych si, aby stranou nezůstala ani kulturní výměna a vzdělání. Tomu všemu by měla otevřít prostor naše politická spolupráce. Věřím, že k tomu tato má návštěva přispěje.

Dovolte mi proto, vážený pane prezidente, abych pozvedl číši a připil na úspěšný rozvoj česko – peruánských vztahů, na šťastnou budoucnost Vaší země a jejích obyvatel, na zdraví Vás a Vašich blízkých. 

Václav Klaus, Prezidentský palác, Lima, Peruánská republika, 20. listopadu 2009

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu