Klaus.cz


Hlavní strana » Dokumenty » Odpověď na dopis šéfredaktora…


Odpověď na dopis šéfredaktora týdeníku Respekt

Dokumenty, 6. 11. 2001

                                               
                                              V Praze dne 6. 11. 2001

Vážený pane šéfredaktore, 

obrátil jste se na mne se dvěma dotazy ohledně sporu vlády s Vaším týdeníkem. Pokusím se Vám na ně odpovědět.

Ptáte se, zda v pokusu vlády řešit spor s Vaším týdeníkem soudní cestou nevidím útok na svobodu tisku. Na to mohu odpovědět velmi jednoduše: nevidím. Poškozen výroky v médiích se může cítit kdokoli a může si vybrat i způsob, jak na toto poškození reagovat. Jednou z takových cest je i obrácení se na soud. Nevím, proč by tato možnost měla být zapovězena vládě. Soudy jsou u nás na vládě nezávislé a svá rozhodnutí nečiní pod vlivem politiků o nic více než například pod vlivem médií. Proto se domnívám, že je soud způsobilý, aby spor vlády s Vaším listem kvalifikovaně a nestranně rozhodl. Samotným podáním věci k soudu nemůže být svoboda slova napadena. Pokud si myslíte opak, pak jen dáváte najevo, co si myslíte o našich soudech, nikoli o kroku vlády.

Ptáte se, zda sněmovna vyzve premiéra, aby jednání vlády ve věci tohoto sporu vysvětlil. Jsem jen jedním z 200 poslanců a nevím, zda sněmovna k něčemu takovému vládu vyzve. Já však o tom pochybuji a nic takového iniciovat nebudu. Nevím, proč by se parlament měl zabývat spory vlády se soukromými subjekty prodávajícími své zboží na kterémkoli trhu.

Za sebe osobně pak dodávám, že soudní spor považují za zcela výjimečnou a krajní možnost, jak řešit spory tohoto typu, navíc za možnost ve velké většině případů nevhodnou a kontraproduktivní. Především jsem však přesvědčen, že reálný dopad novinářských nekorektností je mnohem menší, než se některým poškozeným může zdát. Lidé mají svůj rozum a nenechají se tak snadno ovlivnit. 

S pozdravem

                                     Václav Klaus

P.S. Text původního dopisu: 

             V Praze 2. 11. 2001

Vážený pane předsedo,

minulý týden napadla vláda svým usnesením a vystoupením premiéra na tiskové konferenci týdeník Respekt v tom smyslu, že na něj zaútočí soudními procesy, aby „konečně zanikl“. Je to v demokratické zemi neobvyklý krok a proto jsem před týdnem požádal pana premiéra o vysvětlení, proč ho vláda podnikla a co tím sleduje. Bohužel jsem dosud nedostal odpověď.

Obracím se tedy na Poslaneckou sněmovnu parlamentu České republiky, které je vláda podle ústavy odpovědná, s žádostí o stanovisko v následujících dvou otázkách. Nevidíte v popsaném jednání vlády útok na svobodu tisku a tím na svobodu projevu i právo na informace, které jsou zaručeny v článku 17 ústavní Listiny lidských práv a svobod? Vyzve sněmovna premiéra, aby jednání vlády vysvětlil? 

S díky za odpověď 

                                        Petr Holub
                                        šéfredaktor týdeníku Respekt

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu