Klaus.cz


Hlavní strana » Články a eseje


Evropská identita jako další slepá třetí cesta? - Na okraji eseje E. Ottolenghiho

Články a eseje, 16. 6. 2005

V současnosti tak dramaticky schvalovaná (či neschvalovaná) Evropská ústava je mimo veškerou pochybnost založena na hypotéze existence evropské identity, která přesahuje národní identitu jednotlivých členských států EU či je těmto národním identitám nadřazena.

celý článek »

Mým nesmiřitelným euro-oponentům

Články a eseje, 13. 6. 2005

V dnešní době se nám už na hromadily první zkušenosti z naší domácí, tak typicky české diskuse návrhu Ústavy Evropské unie. Politici poskytují rozhovory, píší články, některým z nich dokonce vycházejí i knihy, došlo k prvním urážkám i k velmi neomaleným osobním útokům.

celý článek »

Už je třeba říci rozhodné NE!

Články a eseje, 6. 6. 2005

Už 15 let si ukládám bobříka mlčení nad články Emanuela Mandlera, tohoto nesmírně publikujícího i publikovaného autora. Bylo to asi hlavně proto, že jsem nechtěl oslabovat jeho zásluhy ze šedesátých let o časopisy Dějiny a současnost a Tvář, tedy o časopisy, které tak zásadním způsobem v mnoha oborech pozměnily naše domácí diskuse – od literární kritiky až po historii či další společensko-vědní obory.

celý článek »

NGO-ismus versus bohulibé aktivity nevládních institucí

Články a eseje, 28. 5. 2005

Název článku je možná pro leckterého z čtenářů málo srozumitelný, ale v této terminologii už se – bohužel – rozvinula debata o mém stručném vystoupení na summitu Rady Evropy ve Varšavě, které – mám strach – většina našich diskutujících stejně nečetla.

celý článek »

Přelud svobody jako soudobý realismus?

Články a eseje, 20. 5. 2005

Ti z nás, kterým pojem „Přelud svobody“ evokuje jedinečné dílo geniálního španělského filmového tvůrce Louise Buňuela (španělsky El Fantasma de la Libertad), si jistě vybaví sžíravý sarkasmus jeho surrealistického pohledu na svět, ve kterém se pod nánosem návyků a floskulí beznadějně si odcizených lidí, neschopných skutečného porozumění a dokonce i obyčejné komunikace, postupně vytrácí autenticita lidské svobody.

celý článek »

Na okraj varšavského summitu Rady Evropy: Rodí se pro Radu Evropy nový úkol?

Články a eseje, 17. 5. 2005

Rada Evropy byla první významnou institucí starého kontinentu, která nám – krátce po pádu komunismu – nabídla členství a která nás, jako plnoprávné členy, přijala.

celý článek »

Ústavou EU vzniká přinejmenším federace

Články a eseje, 27. 4. 2005

Aniž bych se chtěl znovu vyjadřovat ke způsobu, kterým tak činí a který je mimořádně unfair, povšiml jsem si, že mne v poslední době „mí kritikové“ napadají mimo jiné za to nebo možná právě za to, že se zcela mylně domnívám, že Ústava EU zakládá v Evropě nový státní útvar.

celý článek »

Dvě pojetí Evropy

Články a eseje, 22. 4. 2005

Veřejná debata o evropské ústavě – u nás, ale i ve zbytku Evropy – je podle mého nejhlubšího přesvědčení pouze vrcholem ledovce daleko hlubšího sporu. Všimněme si, že její dominantní proud říká zhruba toto:

celý článek »

Předmluva Václava Klause k publikaci CEPu "Řekneme své ano nebo ne evropské ústavě"

Články a eseje, 6. 4. 2005

Evropská ústava (nebo, snad přesněji, Smlouva o Ústavě pro Evropu) je příliš dlouhým, příliš složitým a pro normálního smrtelníka nerozluštitelným textem, který – ač nečten, nestudován a proto ve své podstatě nepochopen – zásadním způsobem ovlivní životy obyvatel těch zemí evropského kontinentu, pro které se stane jejich nejvyšším ústavním dokumentem.

celý článek »

Stále dokonalejší technologie a nebezpečné sny a utopie naší doby

Články a eseje, 23. 2. 2005

Téma Vaší významné konference, kterou máme tu čest přivítat zde v Praze, je “Role informačních technologií a znalostní ekonomiky ve veřejné správě”. Akceptuji jej, i když to – bohužel – není téma, o kterém jsem schopen pozitivně promluvit. Místo toho musím klást otázky.

celý článek »

« novější | starší články »


Jdi na začátek dokumentu