Klaus.cz


Hlavní strana » Články a eseje


Grass a jeho dnešní problém

Články a eseje, 23. 8. 2006

Günteru Grassovi se -záměrně či shodou okolností - podařilo nastolit mimořádně závažné téma. Mnozí se cítí být vyzváni, aby k tomu zaujali své stanovisko. Protože i pro mě je minulost důležitým tématem, i já se pokusím říci k tomu pár slov.

celý článek »

Obava o svobodu je jediné, co mne trápí

Články a eseje, 21. 8. 2006

Téma dnešního odpoledního jednání konference, na kterou každoročně rád jezdím, pro mne zní až příliš katastroficky. Slova „Strach o existenci, o pracovní místa, o zdroje“ naznačují existenci vážných problémů. Teď by asi bylo na místě, aby každý z pozvaných řečníků posbíral všechny možné i nemožné varovné prognózy a blížící se katastrofu barvitě představil.

celý článek »

Přežije parlament 21. století?

Články a eseje, 16. 8. 2006

Příchod 21. století vyvolal na celém světě nespočet debat o proměnách společnosti a jejích institucí, o vlivu nových technologií a technického pokroku na naše životy a o působení prohlubující se globalizace a mezinárodní integrace na uspořádání lidské společnosti. Mám ale strach, že to podstatné diskutováno není.

celý článek »

Odpověď prezidenta republiky Asociaci producentů ohledně zákona o Státním fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie

Články a eseje, 9. 6. 2006

I když jsem si nemohl nepovšimnout, že reprezentant Asociace producentů Pavel Strnad do preambule svého textu napsal, že „nemá smysl polemizovat s názory laika, který nemá ponětí o ekonomice filmové tvorby“, přesto k jeho názorům uvedu několik poznámek.

celý článek »

Co je to evropeismus?

Články a eseje, 8. 4. 2006

V posledních letech doma i v zahraničí často mluvím a píšu o evropeismu, který považuji za dominantní ideologii soudobé Evropy. Ta svou mimořádnou silou a svou všeobecnou přijímaností a oblíbeností zcela zásadním způsobem – i přes výrazný názorový pluralismus, který v mnoha dílčích věcech v Evropě mimo veškerou pochybnost existuje – více méně jednoznačným způsobem determinuje současné evropské dění.

celý článek »

Před patnácti lety se u nás začal rodit kapitalismus

Články a eseje, 11. 1. 2006

1. ledna 2006 uplynulo 15 let od „ostrého“ startu naší ekonomické transformace, od události, která je jednou z nejvýznamnějších. Přesto toto výročí prošlo téměř nepovšimnuto.

celý článek »

Nechvála post-demokracie, nechvála ohnisek nestability

Články a eseje, 17. 12. 2005

Petr Fischer se – v mladofrontovské Kavárně (10. prosince 2005) – pustil do obhajoby post-demokratismu a mne označil za zpozdilého a zbloudilého obhájce demokracie, za obhájce světa, který je už dávno passé.

celý článek »

Potichu prošlo jedno výročí

Články a eseje, 5. 11. 2005

29. října letošního roku se u nás v politice – s výjimkou několika komentářů k průběhu oslav státního svátku – nedělo vůbec nic.

celý článek »

NGO-ismus, nikoli jednotlivé nevládní organizace považuji za nebezpečí pro naši svobodu

Články a eseje, 3. 11. 2005

Pan Feřtek mi nedávno v Reflexu (č. 37, 2005) vytýkal, že je má kritika tzv. NGO-ismu nekonkrétní. I když jsem o tom již jeden článek napsal (Lidové noviny, 28. 5. 2005), budu konkrétnější. Asi je to potřeba, ale prosil bych, aby totéž učinili i moji kritikové. A aby hlavně byli féroví.

celý článek »

Sametová rozluka Československa leckomu vadí i dnes

Články a eseje, 3. 11. 2005

Od rozdělení Československa uplynulo již 13 let. Přesto na zahraničních návštěvách v průběhu celých těchto 13 let dostávám jeden a týž dotaz: jak se to mohlo podařit, že se v bývalé východní Evropě, v období divokých a tragických rozpadů obdobně konstituovaných soustátí, Vaše, na národním principu založená federace rozdělila tak kultivovaně, bezbolestně a sametově?

celý článek »

« novější | starší články »


Jdi na začátek dokumentu