Klaus.cz


Hlavní strana » Články a eseje


Co je to evropeismus?

Články a eseje, 8. 4. 2006

V posledních letech doma i v zahraničí často mluvím a píšu o evropeismu, který považuji za dominantní ideologii soudobé Evropy. Ta svou mimořádnou silou a svou všeobecnou přijímaností a oblíbeností zcela zásadním způsobem – i přes výrazný názorový pluralismus, který v mnoha dílčích věcech v Evropě mimo veškerou pochybnost existuje – více méně jednoznačným způsobem determinuje současné evropské dění.

celý článek »

Před patnácti lety se u nás začal rodit kapitalismus

Články a eseje, 11. 1. 2006

1. ledna 2006 uplynulo 15 let od „ostrého“ startu naší ekonomické transformace, od události, která je jednou z nejvýznamnějších. Přesto toto výročí prošlo téměř nepovšimnuto.

celý článek »

Nechvála post-demokracie, nechvála ohnisek nestability

Články a eseje, 17. 12. 2005

Petr Fischer se – v mladofrontovské Kavárně (10. prosince 2005) – pustil do obhajoby post-demokratismu a mne označil za zpozdilého a zbloudilého obhájce demokracie, za obhájce světa, který je už dávno passé.

celý článek »

Potichu prošlo jedno výročí

Články a eseje, 5. 11. 2005

29. října letošního roku se u nás v politice – s výjimkou několika komentářů k průběhu oslav státního svátku – nedělo vůbec nic.

celý článek »

NGO-ismus, nikoli jednotlivé nevládní organizace považuji za nebezpečí pro naši svobodu

Články a eseje, 3. 11. 2005

Pan Feřtek mi nedávno v Reflexu (č. 37, 2005) vytýkal, že je má kritika tzv. NGO-ismu nekonkrétní. I když jsem o tom již jeden článek napsal (Lidové noviny, 28. 5. 2005), budu konkrétnější. Asi je to potřeba, ale prosil bych, aby totéž učinili i moji kritikové. A aby hlavně byli féroví.

celý článek »

Sametová rozluka Československa leckomu vadí i dnes

Články a eseje, 3. 11. 2005

Od rozdělení Československa uplynulo již 13 let. Přesto na zahraničních návštěvách v průběhu celých těchto 13 let dostávám jeden a týž dotaz: jak se to mohlo podařit, že se v bývalé východní Evropě, v období divokých a tragických rozpadů obdobně konstituovaných soustátí, Vaše, na národním principu založená federace rozdělila tak kultivovaně, bezbolestně a sametově?

celý článek »

Mýtus „tureckého nebezpečí“

Články a eseje, 10. 10. 2005

Dramatická jednání o zahájení či nezahájení přístupových rozhovorů Evropské unie s Tureckem obnažila něco zásadního: bohužel nikoli o Turecku, ale o nás samotných a o dnešní evropské krizi.

celý článek »

Intelektuálové a socialismus

Články a eseje, 29. 9. 2005

1. Pokládám za samozřejmé, že čtenáři znají mírně provokativní (protože nemilosrdně zobecňující), ale velmi vlivný a významný, 56 let starý článek „Intelektuálové a socialismus“.

celý článek »

Využijme „období reflexe“ pro vymezení jiné Evropské unie

Články a eseje, 16. 7. 2005

Evropskou radou jsme byli v polovině června z Bruselu vyzváni, abychom se v nastávajícím „období reflexe“ vyjádřili k dalšímu směřování evropské integrace. Pusťme se do toho. Je pro to mnoho důvodů, které vyvolala v posledním dvacetiletí proběhlá akcelerace procesu evropské integrace.

celý článek »

Karikování mých názorů pokračuje

Články a eseje, 30. 6. 2005

Minulý týden jsem na pozvání předsedy Akademie věd, prof. Pačese, navštívil biologické a chemické ústavy Akademie. Při nesmírně milé a přátelské, téměř tříhodinové návštěvě jsme se dotkli i problematiky financování vědy.

celý článek »

« novější | starší články »


Jdi na začátek dokumentu