Klaus.cz


Hlavní strana » Projevy a vystoupení


Projev prezidenta na Univerzitě Federico II. v Neapoli

Projevy a vystoupení, 19. 9. 2012

Vážený pane rektore, vážení profesoři, milí studenti a studentky, jsem velmi rád, že jsem po dlouhé době opět ve Vašem krásném městě a je pro mne velkou poctou, že mohu vystoupit i na Vaší univerzitě. Moje cesta do Itálie, včetně návštěvy Neapole, je součástí mé oficiální státní návštěvy, na kterou mne pozval neapolský rodák, můj dobrý přítel, prezident Napolitano.

celý článek »

Projev prezidenta republiky při státní večeři v Itálii

Projevy a vystoupení, 18. 9. 2012

Vážený pane prezidente, vážená paní Bittoni, vážené dámy a pánové, je pro mne velkou ctí, že Vám mohu při této slavnostní příležitosti zopakovat své poděkování za pozvání na návštěvu Vaší krásné země. Stále vzpomínáme na Vaši loňskou návštěvu České republiky, která se stala potvrzením všestranného partnerství a spojenectví našich zemí. I moje dnešní návštěva zde v Římě ukazuje, že je úroveň našich politických i ekonomických vztahů vynikající a že na obou stranách existuje silný zájem na jejich dalším rozvoji.

celý článek »

Projev prezidenta při zahájení Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně

Projevy a vystoupení, 10. 9. 2012

Vážení představitelé naší politické i hospodářské sféry, dámy a pánové, nejprve bych Vás všechny – u příležitosti zahájení letošního Mezinárodního strojírenského veletrhu – rád pozdravil. Brněnský veletrh je jednou z nejvýznamnějších akcí, které se v naší zemi každoročně konají a nás všechny jistě těší, že se mu stále daří držet se na pozici předního evropského průmyslového veletrhu.

celý článek »

Projev prezidenta republiky na posledním rozloučení s generálem Tomášem Sedláčkem

Projevy a vystoupení, 4. 9. 2012

Vážení členové rodiny pana generála Sedláčka, vážení vzácní hosté, dámy a pánové, sešli jsme se zde dnes, abychom se rozloučili s armádním generálem Tomášem Sedláčkem, sešli jsme se na tomto historickém místě nikoli náhodou. Památník na Vítkově, budovaný jako symbol prvorepublikové legionářské tradice, sice byl zneužit totalitními režimy, ale ke svému důstojnému poslání se naštěstí vrátil. Významně tomu napomohl i pan generál Tomáš Sedláček.

celý článek »

Vystoupení prezidenta republiky na setkání s českými velvyslanci

Projevy a vystoupení, 29. 8. 2012

Vážený pane ministře, paní velvyslankyně, páni velvyslanci, rád Vás opět vítám na Pražském hradě, na pravidelném setkání vedoucích zastupitelských úřadů s prezidentem republiky. Je to pro mne – v této mé funkci – setkáním v tomto formátu posledním. Do konce prezidentského mandátu mi zbývá o něco více než půl roku, a i když – doufám – budu ještě mít příležitost s některými z Vás se setkat, dnešního setkání bych chtěl využít i k jistému ohlédnutí se za uplynulým desetiletím, a tak jako každý rok říci několik obecnějších poznámek k české zahraniční politice.

celý článek »

Projev prezidenta při státní návštěvě Indonéské republiky

Projevy a vystoupení, 9. 7. 2012

Vážený pane prezidente, vážená paní Yudhoyono, vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych Vám ještě jednou poděkoval za pozvání k návštěvě Vaší krásné země. Českou a Indonéskou republiku dělí velká geografická vzdálenost. Naše země jsou v mnoha ohledech velmi rozdílné – malá vnitrozemská Česká republika v srdci Evropy s deseti milióny obyvatel oproti nesmírně rozmanité tropické Indonésii tvořené více než 17 000 ostrovy s 230 milióny obyvatel.

celý článek »

Projev prezidenta republiky při státní návštěvě v Malajsii

Projevy a vystoupení, 5. 7. 2012

Vaše Veličenstvo, vážené dámy a pánové, je pro mě velkou ctí, že Vám při této slavnostní příležitosti mohu ještě jednou poděkovat za pozvání k návštěvě Vaší krásné země. Na tuto návštěvu jsme se opravdu všichni těšili. Naše země dělí více než dvanáct hodin letu, velmi rozdílné je podnebí, příroda, ale i historické tradice a způsob života obyvatel obou zemí. Přesto mám pocit, že jsme přijeli do přátelské země.

celý článek »

Projev prezidenta na pietním aktu u příležitosti 70. výročí vypálení osady Ležáky

Projevy a vystoupení, 25. 6. 2012

Vážení vzácní hosté, vážení spoluobčané, letos je tomu již 70 let od pravděpodobně nejtragičtějšího období našich moderních dějin, od heydrichiády, od této krvavé msty německých nacistických okupantů za smrt jednoho z nejvýše postavených a současně nejnebezpečnějších mužů nacistického režimu Reinharda Heydricha. Tisíce našich nevinných spoluobčanů, kteří byli tehdy nacisty zavražděni, uvězněni a mučeni snad nejvíce symbolizují dvě slova – Lidice a Ležáky.

celý článek »

Projev prezidenta republiky na státní večeři u příležitosti návštěvy švýcarské prezidentky

Projevy a vystoupení, 4. 6. 2012

Vážená paní spolková prezidentko, vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych Vás při příležitosti této slavnostní večeře dnes ještě jednou přivítal na Pražském hradě. Vaše dnešní návštěva je symbolickým vyjádřením velmi dobrých tradičních všestranných vztahů mezi našimi zeměmi a tak ji také chápeme. Naše vztahy mají dnes – a stejně tak měly i v minulosti – přirozený a spontánní charakter, a proto máme na čem stavět i jejich vývoj v budoucnu.

celý článek »

Jak dochází k pádům režimů a jak se vrátit ke svobodě?

Projevy a vystoupení, 28. 5. 2012

Pane rektore, členové Montpelerinské společnosti, dámy a pánové, rád bych Vám poděkoval za pozvání. Být zde je pro mne velmi inspirující a motivující. V Maroku a v této části světa jsem ještě nikdy nebyl a již první hodiny mého pobytu naznačují, že to bude nezapomenutelná návštěva. A rovněž zdroj poučení. První regionální setkání Montpelerinské společnosti (MPS) v Africe je velkou, téměř revoluční událostí.

celý článek »

« novější | starší články »


Jdi na začátek dokumentu