Klaus.cz


Hlavní strana » Projevy a vystoupení


Projev prezidenta republiky ke státnímu svátku 28. října 2012

Projevy a vystoupení, 28. 10. 2012

Sešli jsme se na tomto historickém místě, abychom si připomněli, že novodobému českému státu přibyl další rok. Od vzniku naší republiky zanedlouho uplyne již sto let. V té chvíli se jistě budeme ptát: - co tato, z hlediska historie relativně krátká doba, navíc přerušená nacistickým protektorátem a poté faktickým područím Sovětskému svazu, našemu národu přinesla; - a co jsme svému státu přinesli my, kteří jsme v této době žili?

celý článek »

Projev prezidenta republiky na slavnostní vojenské přísaze

Projevy a vystoupení, 28. 10. 2012

Vážení vysocí ústavní činitelé, dámy a pánové, vojáci, v tento významný den, kdy si připomínáme 94. výročí vzniku našeho samostatného státu, před Vás naposledy předstupuji jako prezident republiky a zároveň vrchní velitel ozbrojených sil, abych poblahopřál novým příslušníkům Armády České republiky ke slavnostnímu složení vojenské přísahy.

celý článek »

Pozdrav prezidenta na slavnostním setkání Konfederace politických vězňů České republiky

Projevy a vystoupení, 18. 10. 2012

Vážená paní předsedkyně, vážení členové Konfederace, pane kardinále, vážení vzácní hosté, dámy a pánové, děkuji za pozvání na tuto Vaši každoroční akci, nad kterou jsem rád udělil svou záštitu. Dobře víte, že si práce Konfederace politických vězňů nesmírně vážím, a proto také považuji svou přítomnost zde za vážnou a nezbytnou. Pro mne je to setkání s Vámi všemi v tomto sále nepochybně poslední v roli prezidenta republiky.

celý článek »

Projev prezidenta na státní večeři u příležitosti návštěvy Polské republiky

Projevy a vystoupení, 11. 10. 2012

Vážený pane prezidente, vážená paní Komorowská, vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych Vám poděkoval za pozvání k návštěvě Vaší země. Za deset let, v nichž vykonávám funkci prezidenta České republiky, jsem navštívil Polsko třináctkrát. Dnešní návštěva je však pro mne poněkud jiná než ty předcházející. Je to má poslední oficiální návštěva Vaší blízké, přátelské a spojenecké země ve funkci hlavy státu, a přestože do ukončení mého funkčního období zbývá ještě pět měsíců, považuji ji za vhodnou příležitost k stručnému bilancování.

celý článek »

Projev prezidenta při obědě u příležitosti návštěvy prezidenta SRN Joachima Gaucka

Projevy a vystoupení, 10. 10. 2012

Vážený pane prezidente, vážená paní Schadtová, vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych Vás, pane prezidente, při této slavnostní příležitosti ještě jednou přivítal na Vaší první oficiální návštěvě České republiky ve Vaší vysoké funkci prezidenta Spolkové republiky Německo. Stojíte v čele země, s níž nás pojí tisíciletí bohatých, plodných a obohacujících vztahů ve všech oblastech lidských životů, a spolu s tím i blízkost kultury, tradic i způsobu života.

celý článek »

Projev prezidenta republiky na Národní svatováclavské pouti

Projevy a vystoupení, 28. 9. 2012

Vážený pane kardinále, pane arcibiskupe, páni biskupové vážení vzácní hosté dnešního slavnostního shromáždění, dámy a pánové, velmi si vážím Vašeho pozvání zde vystoupit. Říkám to i s vědomím toho, že je mé dnešní vystoupení na této svatováclavské pouti v mé prezidentské funkci posledním. Pro všechny předchozí projevy zde, ve Staré Boleslavi, mi bylo inspirací, že jde o svátek, který má rozměr nejen církevní, ale i občanský, rozměr nejen historický, ale i současný a význam nejen pro každého jednoho z nás, ale i pro stát jako celek.

celý článek »

Projev prezidenta republiky na 67. zasedání Valného shromáždění OSN

Projevy a vystoupení, 26. 9. 2012

Photo: J Carrier/UNVážený pane předsedo, dovolte mi, abych Vám poblahopřál k Vašemu zvolení do funkce nejvyššího představitele 67. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů. Vaše země prošla v nedávných desetiletích obtížným obdobím a jsem přesvědčen, že Vaše zkušenosti bývalého srbského ministra zahraničních věcí, který ve své každodenní praxi zažil důsledky jak „mírově“ dojednaných řešení, tak i ozbrojených mezinárodních intervencí, budou pro letošní Valné shromáždění přínosem a přispějí k tomu, že naše jednání bude méně formální a více praktické. (Photo: J. Carrier/ UN)

celý článek »

Projev prezidenta na Univerzitě Federico II. v Neapoli

Projevy a vystoupení, 19. 9. 2012

Vážený pane rektore, vážení profesoři, milí studenti a studentky, jsem velmi rád, že jsem po dlouhé době opět ve Vašem krásném městě a je pro mne velkou poctou, že mohu vystoupit i na Vaší univerzitě. Moje cesta do Itálie, včetně návštěvy Neapole, je součástí mé oficiální státní návštěvy, na kterou mne pozval neapolský rodák, můj dobrý přítel, prezident Napolitano.

celý článek »

Projev prezidenta republiky při státní večeři v Itálii

Projevy a vystoupení, 18. 9. 2012

Vážený pane prezidente, vážená paní Bittoni, vážené dámy a pánové, je pro mne velkou ctí, že Vám mohu při této slavnostní příležitosti zopakovat své poděkování za pozvání na návštěvu Vaší krásné země. Stále vzpomínáme na Vaši loňskou návštěvu České republiky, která se stala potvrzením všestranného partnerství a spojenectví našich zemí. I moje dnešní návštěva zde v Římě ukazuje, že je úroveň našich politických i ekonomických vztahů vynikající a že na obou stranách existuje silný zájem na jejich dalším rozvoji.

celý článek »

Projev prezidenta při zahájení Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně

Projevy a vystoupení, 10. 9. 2012

Vážení představitelé naší politické i hospodářské sféry, dámy a pánové, nejprve bych Vás všechny – u příležitosti zahájení letošního Mezinárodního strojírenského veletrhu – rád pozdravil. Brněnský veletrh je jednou z nejvýznamnějších akcí, které se v naší zemi každoročně konají a nás všechny jistě těší, že se mu stále daří držet se na pozici předního evropského průmyslového veletrhu.

celý článek »

« novější | starší články »


Jdi na začátek dokumentu