Klaus.cz


Hlavní strana » Projevy a vystoupení


Pozdrav prezidenta na slavnostním setkání Konfederace politických vězňů České republiky

Projevy a vystoupení, 18. 10. 2012

Vážená paní předsedkyně, vážení členové Konfederace, pane kardinále, vážení vzácní hosté, dámy a pánové, děkuji za pozvání na tuto Vaši každoroční akci, nad kterou jsem rád udělil svou záštitu. Dobře víte, že si práce Konfederace politických vězňů nesmírně vážím, a proto také považuji svou přítomnost zde za vážnou a nezbytnou. Pro mne je to setkání s Vámi všemi v tomto sále nepochybně poslední v roli prezidenta republiky.

celý článek »

Projev prezidenta na státní večeři u příležitosti návštěvy Polské republiky

Projevy a vystoupení, 11. 10. 2012

Vážený pane prezidente, vážená paní Komorowská, vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych Vám poděkoval za pozvání k návštěvě Vaší země. Za deset let, v nichž vykonávám funkci prezidenta České republiky, jsem navštívil Polsko třináctkrát. Dnešní návštěva je však pro mne poněkud jiná než ty předcházející. Je to má poslední oficiální návštěva Vaší blízké, přátelské a spojenecké země ve funkci hlavy státu, a přestože do ukončení mého funkčního období zbývá ještě pět měsíců, považuji ji za vhodnou příležitost k stručnému bilancování.

celý článek »

Projev prezidenta při obědě u příležitosti návštěvy prezidenta SRN Joachima Gaucka

Projevy a vystoupení, 10. 10. 2012

Vážený pane prezidente, vážená paní Schadtová, vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych Vás, pane prezidente, při této slavnostní příležitosti ještě jednou přivítal na Vaší první oficiální návštěvě České republiky ve Vaší vysoké funkci prezidenta Spolkové republiky Německo. Stojíte v čele země, s níž nás pojí tisíciletí bohatých, plodných a obohacujících vztahů ve všech oblastech lidských životů, a spolu s tím i blízkost kultury, tradic i způsobu života.

celý článek »

Projev prezidenta republiky na Národní svatováclavské pouti

Projevy a vystoupení, 28. 9. 2012

Vážený pane kardinále, pane arcibiskupe, páni biskupové vážení vzácní hosté dnešního slavnostního shromáždění, dámy a pánové, velmi si vážím Vašeho pozvání zde vystoupit. Říkám to i s vědomím toho, že je mé dnešní vystoupení na této svatováclavské pouti v mé prezidentské funkci posledním. Pro všechny předchozí projevy zde, ve Staré Boleslavi, mi bylo inspirací, že jde o svátek, který má rozměr nejen církevní, ale i občanský, rozměr nejen historický, ale i současný a význam nejen pro každého jednoho z nás, ale i pro stát jako celek.

celý článek »

Projev prezidenta republiky na 67. zasedání Valného shromáždění OSN

Projevy a vystoupení, 26. 9. 2012

Photo: J Carrier/UNVážený pane předsedo, dovolte mi, abych Vám poblahopřál k Vašemu zvolení do funkce nejvyššího představitele 67. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů. Vaše země prošla v nedávných desetiletích obtížným obdobím a jsem přesvědčen, že Vaše zkušenosti bývalého srbského ministra zahraničních věcí, který ve své každodenní praxi zažil důsledky jak „mírově“ dojednaných řešení, tak i ozbrojených mezinárodních intervencí, budou pro letošní Valné shromáždění přínosem a přispějí k tomu, že naše jednání bude méně formální a více praktické. (Photo: J. Carrier/ UN)

celý článek »

Projev prezidenta na Univerzitě Federico II. v Neapoli

Projevy a vystoupení, 19. 9. 2012

Vážený pane rektore, vážení profesoři, milí studenti a studentky, jsem velmi rád, že jsem po dlouhé době opět ve Vašem krásném městě a je pro mne velkou poctou, že mohu vystoupit i na Vaší univerzitě. Moje cesta do Itálie, včetně návštěvy Neapole, je součástí mé oficiální státní návštěvy, na kterou mne pozval neapolský rodák, můj dobrý přítel, prezident Napolitano.

celý článek »

Projev prezidenta republiky při státní večeři v Itálii

Projevy a vystoupení, 18. 9. 2012

Vážený pane prezidente, vážená paní Bittoni, vážené dámy a pánové, je pro mne velkou ctí, že Vám mohu při této slavnostní příležitosti zopakovat své poděkování za pozvání na návštěvu Vaší krásné země. Stále vzpomínáme na Vaši loňskou návštěvu České republiky, která se stala potvrzením všestranného partnerství a spojenectví našich zemí. I moje dnešní návštěva zde v Římě ukazuje, že je úroveň našich politických i ekonomických vztahů vynikající a že na obou stranách existuje silný zájem na jejich dalším rozvoji.

celý článek »

Projev prezidenta při zahájení Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně

Projevy a vystoupení, 10. 9. 2012

Vážení představitelé naší politické i hospodářské sféry, dámy a pánové, nejprve bych Vás všechny – u příležitosti zahájení letošního Mezinárodního strojírenského veletrhu – rád pozdravil. Brněnský veletrh je jednou z nejvýznamnějších akcí, které se v naší zemi každoročně konají a nás všechny jistě těší, že se mu stále daří držet se na pozici předního evropského průmyslového veletrhu.

celý článek »

Projev prezidenta republiky na posledním rozloučení s generálem Tomášem Sedláčkem

Projevy a vystoupení, 4. 9. 2012

Vážení členové rodiny pana generála Sedláčka, vážení vzácní hosté, dámy a pánové, sešli jsme se zde dnes, abychom se rozloučili s armádním generálem Tomášem Sedláčkem, sešli jsme se na tomto historickém místě nikoli náhodou. Památník na Vítkově, budovaný jako symbol prvorepublikové legionářské tradice, sice byl zneužit totalitními režimy, ale ke svému důstojnému poslání se naštěstí vrátil. Významně tomu napomohl i pan generál Tomáš Sedláček.

celý článek »

Vystoupení prezidenta republiky na setkání s českými velvyslanci

Projevy a vystoupení, 29. 8. 2012

Vážený pane ministře, paní velvyslankyně, páni velvyslanci, rád Vás opět vítám na Pražském hradě, na pravidelném setkání vedoucích zastupitelských úřadů s prezidentem republiky. Je to pro mne – v této mé funkci – setkáním v tomto formátu posledním. Do konce prezidentského mandátu mi zbývá o něco více než půl roku, a i když – doufám – budu ještě mít příležitost s některými z Vás se setkat, dnešního setkání bych chtěl využít i k jistému ohlédnutí se za uplynulým desetiletím, a tak jako každý rok říci několik obecnějších poznámek k české zahraniční politice.

celý článek »

« novější | starší články »


Jdi na začátek dokumentu