Klaus.cz


Hlavní strana » Projevy a vystoupení » Profesoru Pavlíčkovi k 85.…


Profesoru Pavlíčkovi k 85. narozeninám

Projevy a vystoupení, 8. 8. 2019

Vážené dámy a pánové, vážení přátelé, vážený pane profesore,

sešli jsme se, abychom spolu s panem profesorem Pavlíčkem oslavili jeho krásné kulaté narozeniny. Děkuji za pozvání na dnešní slavnostní akci a za možnost říci hned na počátku několik slov.  Vím, že je tu přítomna spousta jeho kolegů a spolupracovníků, lidí, kteří s ním prožívali jeho každodennost, ti o něm vědí daleko více než já a určitě nám něco zásadního řeknou. Já se na něho po dlouhou dobu díval jenom z vnějšku, proto jsem vnímal spíše jeho veřejné působení než jeho výuku studentů. Proto z mé strany jenom několik poznámek.

Prof. Václav Pavlíček je dlouholetým předsedou Hlávkovy nadace, v jejímž krásném prostředí se dnes setkáváme. Je vynikající osobností našich společenských věd. Je bývalým proděkanem právnické fakulty a dlouholetým vedoucím katedry ústavního práva. Je doyenem naší právní vědy. Je člověkem, který nezůstal uzavřen v univerzitním prostředí, ale který svými názory a postoji pomáhal formovat naší současnost, naši polistopadovou éru.

Když jsme mu v roce 2017 udělili cenu našeho institutu, na diplom, který k této ceně patří, jsme napsali, že cenu dostává za „celoživotní dílo v oblasti ústavního práva, za příspěvek k obnově a udržování tradic a principů demokratického právního státu v České republice a za významný podíl na obhajobě klíčových zájmů a pozic České republiky u nás i v zahraničí.“ Nemohu k tomu dnes nic nového a už vůbec ne převratného dodat. Tato slova platí.

Prof. Pavlíček byl a je jedním z nejviditelnějších a nejhlasitějších obhájců zásad demokratického právního státu a naší státnosti a suverenity. Za sebe musím dodat, že velmi pomohl při obhajobě mezinárodního postavení naší země na mezinárodní scéně, především ve vztahu k poválečnému vývoji, k odsunu Němců, k dekretům prezidenta republiky a v otázkách restitucí majetku. Cítil jsem jeho zásluhy velmi silně, když jsem byl v nejvyšších ústavních funkcích předsedy vlády, předsedy poslanecké sněmovny a prezidenta republiky.

Ve svém odborném díle i ve veřejném působení vždy jednoznačně prosazoval a prosazuje české postoje a naše národní zájmy a byl za to mnohokrát vystaven nepřízni názorových odpůrců a jejich politických souputníků.  Přesto zůstává stále přesvědčen o své pravdě

Jestli se nemýlím, byl jsem zde, v lužanském zámku, před pěti lety, při jeho osmdesátinách. Nevím, co všechno bych mu měl dnes popřát – kromě zdraví, síly a elánu – ale sobě přeji, abych zde mohl za pět let spolu s ním oslavovat jeho devadesátiny. O pětadevadesátinách nebudu dnes ještě spekulovat, to si necháme za pět let.

Pane profesore, všechno nejlepší!

Václav Klaus, Lužany u Přeštic, 8. srpna 2019

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu