Klaus.cz


Hlavní strana » Projevy a vystoupení » Narozeninová přímluva


Narozeninová přímluva

Projevy a vystoupení, 10. 11. 2023

Vážení a milí,

sešli jsme se ve zcela mimořádné chvíli a v těžko opakovatelné sestavě. Zítra se dožívá krásného životního výročí moje žena Livie, nebo – pro mnohé – paní Livia Klausová. Vážíme si toho, že nás na dnešní setkání pozvala. Výběr to byl výlučně její.

Přišli jsme, abychom jí popřáli hodně zdraví a co nejvíce síly a radosti do dalších let. Přišli jsme, abychom jí poděkovali za to, co v životě vykonala a za to, že jsme – v nejrůznějších rolích – mohli po dlouhou dobu být v její blízkosti. Přišli jsme, abychom jí řekli, že ji máme rádi.

Mluvil jsem o rolích. Livie je tu jako manželka (v mém případě), maminka, babička, sestra, teta, tchýně. Je tu ale i jako spolupracovnice (dnes zejména ve své nadaci), jako přítelkyně, kamarádka, sousedka. Je tu v neposlední řadě i jako respektovaná veřejná osobnost, jako bývalá první dáma našeho státu, jako velvyslankyně, jako vědecká pracovnice Ekonomického ústavu ČSAV. Určitě jsem na nějakou z jejích životních rolí zapomněl.

Z přítomných ji nejdéle znají její sestra a bratr, a pak hned já. Livie je po mém boku více než šedesát let a za to jsem jí vděčný. Mohl jsem se na ni vždy spolehnout, vždy stála vedle mne a bojovala za mne, když jsem to nejvíce potřeboval. Za to jí patří můj dík. Nebylo to se mnou snadné, určitě jsem se mohl více snažit, být pozornější, více se jí věnovat a více respektovat její pocity.

Celý život se obětavě starala o naše oba syny (a ti to jistě potvrdí) a já musím říci, že má velikou radost, když si může užít přítomnost svých vnoučat. Je nesmírně pracovitá. V průběhu desetiletí vlastníma rukama vybudovala, zkrášlila a zútulnila celou řadu našich domovů, což je její celoživotní radostí.

Livie je člověk rodinný, ale i člověk politický, zajímající se o věci veřejné. Ve všech zlomových historických okamžicích – ať už to byl rok 1968, rok 1989 nebo rok 1997 (a pád vlády, které jsem předsedal, a Liviino památné vystoupení na Václavském náměstí), ať už to byly roky prezidentování, ve kterých mohla zužitkovat své odborné, profesní, ale i jazykové znalosti – vždy vystupovala s grácií a umem jí vlastním a věděla, jak se k událostem postavit. Mimořádně úspěšně vystupovala jako manželka hlavy státu. Jsem přesvědčen, že vytvořila příklad, jak se má chovat manželka prezidenta.

Ví, kde má stát i v dnešní, ne příliš radostné situaci jak v naší zemi, tak v Evropě poškozené Evropskou unií. Ví, co si myslet o Ukrajině i o Izraeli. Vždy má svůj jasný názor, který umí rezolutně zastávat, obhajovat a prosazovat.

Mým úkolem teď není dlouze připomínat její biografii. Všichni ji z nějakého úhlu znáte. Vracím se proto k úvodu – přišli jsme jí popřát. Přišli jsme jí poděkovat za to, čím pro nás byla a co pro nás dělala. A já pevně věřím, že ještě dlouho dělat bude.

Ať je co nejvíce zdravá, ať si ještě dlouhá léta chodí na své oblíbené thajské masáže, ať jí více pomáhám, ať jí členové rodiny častěji navštěvují. A ať si nemyslí, že babičce stačí vidět je na Facebooku.

Už jsem toho o naší milé oslavenkyni řekl asi dost. Znovu musí zaznít děkujeme a přejeme. Měli bychom jí poděkovat i za to, že jsme mohli přijít do tohoto překrásného prostředí a na tuto zcela mimořádnou oslavu.

Všechno nejlepší.

Václav Klaus, 9. 11. 2023

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu