Klaus.cz


Hlavní strana » Projevy a vystoupení


Stará a nová nebezpečí: projev v Ležákách

Projevy a vystoupení, 20. 6. 2010

Pane hejtmane, pane starosto, vážení vzácní hosté, vážení spoluobčané, 

i letos jsme se sešli na tomto místě, abychom nedali zapomenout na zločin, jehož obětí se před 68 lety stali nevinní obyvatelé Ležáků. Sešli jsme se, abychom si připomněli krutost německých nacistů vůči českému obyvatelstvu v období okupace, abychom uctili utrpení obětí této nesmyslné msty, abychom uctili hrdinství příslušníků našeho odboje, kteří za naši svobodu položili své životy. 

(Foto: Prezident se vítá s "Ležáckými dětmi", s Jarmilou Doležalovou a Marií Jeřábkovou)

celý článek »

Úvodní slovo prezidenta republiky při jmenování Miroslava Singera do čela České národní banky

Projevy a vystoupení, 18. 6. 2010

Pane guvernére, respektive pane guvernére od prvního července, dovolte mi, abych vám poblahopřál k tomuto dnešnímu jmenování a vyjádřil své hluboké přesvědčení o tom, že budete tuto svou velmi náročnou a významnou funkci vykonávat dobře. Nejste v této věci žádným nováčkem, stal jste se před pěti lety viceguvernérem České národní banky. Toto je logické pokračování vaší životní kariéry. Já znám vaši práci, znám vaše texty, znám vaše postoje. 

celý článek »

Vystoupení prezidenta republiky po podpisu Slavnostního prohlášení o úpravě vzájemných vztahů při péči o Katedrálu sv. Víta

Projevy a vystoupení, 24. 5. 2010

Chtěl bych zahájit poděkováním arcibiskupovi pražskému Dominiku Dukovi a dalším významným představitelům české katolické církve za zásadní příspěvek k vyřešení dlouhotrvajícího sporu, který poškozoval vztahy státu a církve a již dlouhou dobu neproduktivně rozděloval naši společnost. Jsme oba přesvědčeni, že cestou k řešení problémů je hledání vstřícného a vzájemně přijatelného řešení, a to nejen pokud jde o tuto konkrétní záležitost. Kéž by tato dohoda byla příkladem či dokonce inspirací i pro řešení jiných závažných problémů, které bude nezbytné v zájmu naší země řešit v následujícím období.

celý článek »

Projev prezidenta republiky na státní večeři v Lotyšsku

Projevy a vystoupení, 20. 5. 2010

Vážený pane prezidente, vážená paní Zatlersová,  dámy a pánové,

dovolte mi, abych Vám ještě jednou vyjádřil své poděkování za pozvání k mé vůbec první oficiální návštěvě Vaší země. Česká republika a Lotyšsko nejsou země příliš vzdálené, ale historie – až do nedávné doby – nedávala našim národům mnoho příležitostí k intenzívním kontaktům a ke vzájemnému poznávání, což se snažíme napravit teprve nyní.

celý článek »

Projev prezidenta republiky na Vítkově u příležitosti 65. výročí skončení II. světové války

Projevy a vystoupení, 8. 5. 2010

Vážení vysocí ústavní činitelé, vážení spoluobčané, vojáci, 

druhá světová válka skončila přesně před 65 lety a není náhodou, že si právě tento den naše země vybrala jako svůj státní svátek. Málo si to uvědomujeme, ale náš stát vznikl v důsledku změn, které přinesl konec první světové války a možnost přetrvat a pokračovat dále mu dal výsledek války druhé. Je to paradoxní, ale bez těchto dvou světových válek, bez miliónů jejich obětí, bez nezměrných válečných tragédií a utrpení by zřejmě nebylo ani české samostatnosti a suverenity. Neměli bychom na to zapomínat. 

celý článek »

Projev prezidenta republiky k 65. výročí osvobození Plzně

Projevy a vystoupení, 6. 5. 2010

Vážený pane primátore, paní hejtmanko, vážení veteráni II. světové války, vážení a milí Plzeňáci, občané města, kde mám řadu přátel a příbuzných,

děkuji Vám za opětovné pozvání na tuto Vaši krásnou každoroční vzpomínkovou slavnost. Letos si při ní připomínáme šedesátépáté výročí osvobození Vašeho města a následně i celé naší vlasti od nacistické okupace.

celý článek »

Vystoupení prezidenta republiky na pietním aktu před budovou Českého rozhlasu

Projevy a vystoupení, 5. 5. 2010

Před šedesátipěti lety Pražané povstali proti hroutícímu se nacistickému impériu. Šlo o povstání autentické, spontánní, lidové, pokusy připsat jeho organizaci těm či oněm by bylo určitě chybné. Pražané tím dali najevo, že se první okupovaná země II. světové války s německým protektorátem nikdy nesmířila, a že nenechá utlačovatele odejít v poklidu. 

celý článek »

Vystoupení prezidenta republiky při oslavách 90. narozenin arcibiskupa Karla Otčenáška

Projevy a vystoupení, 1. 5. 2010

Vážený pane arcibiskupe Otčenášku, vážení páni arcibiskupové a biskupové, představitelé státu a města, dámy a pánové, 

dovolte mi připojit se k mnoha gratulantům, kteří dnes přijeli do Hradce Králové, aby panu arcibiskupovi Otčenáškovi, jednomu z nejvýraznějších představitelů české katolické církve, popřáli k významnému životnímu jubileu. Jeho působení a význam daleko přesáhly hranice tohoto města i tohoto kraje. S plnou oprávněností se dá říci, že se stal morální a duchovní autoritou celé naší země.

celý článek »

Otazníky nad formou dnešní evropské integrace - berlínský projev

Projevy a vystoupení, 29. 4. 2010

Vážený pane rektore, Prof. Dr. Markschiesi, vážený pane prof. Pernice, vážené dámy a pánové,

je pro mne velkou ctí, že mohu vystoupit zde, na Humboldtově univerzitě, v rámci této významné série projevů na téma Evropa. Vzpomínám si na její počátek, na projev, který zde v roce 2000 pronesl tehdejší německý ministr zahraničí Joschka Fischer. Vzpomínám si na něj i přesto, že jeho názory – jak je známo – jsou od těch mých velmi odlišné. (Foto: Marc Darchinger, prezident před Braniborskou branou)

celý článek »

Vystoupení prezidenta republiky na smuteční mši za Lecha Kaczyńského

Projevy a vystoupení, 16. 4. 2010

Vážený pane arcibiskupe, vážený pane velvyslanče, vážení smuteční hosté, 

strašné neštěstí, ke kterému došlo v ranních hodinách minulé soboty a které si vyžádalo téměř stovku lidských životů, nás zasáhlo, námi otřáslo, ale – a to si musíme přiznat – nás i zaskočilo. Ukazuje se, že jsme tak či onak připraveni na události, které považujeme za předvídatelné. To, co se stalo na letišti ve Smolensku, však bylo mimo tuto naši předvídavost. Velmi důrazně nám to připomenulo, že rozměry věcí, na které jsme navyklí, nejsou ničím proti těm, které přijít mohou a které ohledy na naše měřítka brát nebudou. 

celý článek »

« novější | starší články »


Jdi na začátek dokumentu