Klaus.cz


Hlavní strana » Projevy a vystoupení


Proslov prezidenta republiky při jmenování vlády

Projevy a vystoupení, 13. 7. 2010

Chtěl bych nejdříve všem k dnešnímu jmenování poblahopřát. Věřím, že tento okamžik jmenování do vysokých ústavních funkcí berete velmi vážně. Přeji všem členům vlády, aby své funkce zvládali dobře, s pocitem odpovědnosti vůči této zemi a jejím občanům. Přeji premiéru Nečasovi, aby byl silným premiérem, který bude cítit podporu celého svého kabinetu.

celý článek »

Vystoupení prezidenta republiky na recepci u příležitosti státního svátku Francie

Projevy a vystoupení, 14. 7. 2010

Vážený pane velvyslanče, paní Lévy, dámy a pánové, 

děkuji Vám za pozvání na dnešní oslavu státního svátku Francie,  za milé přivítání a za možnost Vás touto formou v tento slavnostní den pozdravit. 221. výročí pádu Bastily si v dnešní den připomínáme i my, v České republice. 

Rok 2010 je však také kulatým výročím vzniku dnešní francouzské vlajky, která právě v roce 1790, tedy před 220 lety, získala svou dnešní formu. Stejné tři barvy se po vzniku Československa v roce 1918 staly i našimi národními barvami. 

celý článek »

Projev prezidenta republiky na státní večeři v Makedonii

Projevy a vystoupení, 21. 6. 2010

Vážený pane prezidente, vážená paní Ivanovová, vážené dámy, vážení pánové, 

dovolte mi, abych Vám při této slavnostní příležitosti poděkoval za pozvání k oficiální státní návštěvě, která je historicky první návštěvou  prezidenta České republiky ve Vaší zemi. Považuji tuto svou návštěvu za výraz našeho zájmu o rozvoj vzájemných vztahů, za potvrzení partnerství našich zemí v politické i hospodářské oblasti a za vyjádření české podpory evropských aspirací Vaší země. 

(Václav Klaus na fotografii s makedonským prezidentem Ivanovem)

celý článek »

Stará a nová nebezpečí: projev v Ležákách

Projevy a vystoupení, 20. 6. 2010

Pane hejtmane, pane starosto, vážení vzácní hosté, vážení spoluobčané, 

i letos jsme se sešli na tomto místě, abychom nedali zapomenout na zločin, jehož obětí se před 68 lety stali nevinní obyvatelé Ležáků. Sešli jsme se, abychom si připomněli krutost německých nacistů vůči českému obyvatelstvu v období okupace, abychom uctili utrpení obětí této nesmyslné msty, abychom uctili hrdinství příslušníků našeho odboje, kteří za naši svobodu položili své životy. 

(Foto: Prezident se vítá s "Ležáckými dětmi", s Jarmilou Doležalovou a Marií Jeřábkovou)

celý článek »

Úvodní slovo prezidenta republiky při jmenování Miroslava Singera do čela České národní banky

Projevy a vystoupení, 18. 6. 2010

Pane guvernére, respektive pane guvernére od prvního července, dovolte mi, abych vám poblahopřál k tomuto dnešnímu jmenování a vyjádřil své hluboké přesvědčení o tom, že budete tuto svou velmi náročnou a významnou funkci vykonávat dobře. Nejste v této věci žádným nováčkem, stal jste se před pěti lety viceguvernérem České národní banky. Toto je logické pokračování vaší životní kariéry. Já znám vaši práci, znám vaše texty, znám vaše postoje. 

celý článek »

Vystoupení prezidenta republiky po podpisu Slavnostního prohlášení o úpravě vzájemných vztahů při péči o Katedrálu sv. Víta

Projevy a vystoupení, 24. 5. 2010

Chtěl bych zahájit poděkováním arcibiskupovi pražskému Dominiku Dukovi a dalším významným představitelům české katolické církve za zásadní příspěvek k vyřešení dlouhotrvajícího sporu, který poškozoval vztahy státu a církve a již dlouhou dobu neproduktivně rozděloval naši společnost. Jsme oba přesvědčeni, že cestou k řešení problémů je hledání vstřícného a vzájemně přijatelného řešení, a to nejen pokud jde o tuto konkrétní záležitost. Kéž by tato dohoda byla příkladem či dokonce inspirací i pro řešení jiných závažných problémů, které bude nezbytné v zájmu naší země řešit v následujícím období.

celý článek »

Projev prezidenta republiky na státní večeři v Lotyšsku

Projevy a vystoupení, 20. 5. 2010

Vážený pane prezidente, vážená paní Zatlersová,  dámy a pánové,

dovolte mi, abych Vám ještě jednou vyjádřil své poděkování za pozvání k mé vůbec první oficiální návštěvě Vaší země. Česká republika a Lotyšsko nejsou země příliš vzdálené, ale historie – až do nedávné doby – nedávala našim národům mnoho příležitostí k intenzívním kontaktům a ke vzájemnému poznávání, což se snažíme napravit teprve nyní.

celý článek »

Projev prezidenta republiky na Vítkově u příležitosti 65. výročí skončení II. světové války

Projevy a vystoupení, 8. 5. 2010

Vážení vysocí ústavní činitelé, vážení spoluobčané, vojáci, 

druhá světová válka skončila přesně před 65 lety a není náhodou, že si právě tento den naše země vybrala jako svůj státní svátek. Málo si to uvědomujeme, ale náš stát vznikl v důsledku změn, které přinesl konec první světové války a možnost přetrvat a pokračovat dále mu dal výsledek války druhé. Je to paradoxní, ale bez těchto dvou světových válek, bez miliónů jejich obětí, bez nezměrných válečných tragédií a utrpení by zřejmě nebylo ani české samostatnosti a suverenity. Neměli bychom na to zapomínat. 

celý článek »

Projev prezidenta republiky k 65. výročí osvobození Plzně

Projevy a vystoupení, 6. 5. 2010

Vážený pane primátore, paní hejtmanko, vážení veteráni II. světové války, vážení a milí Plzeňáci, občané města, kde mám řadu přátel a příbuzných,

děkuji Vám za opětovné pozvání na tuto Vaši krásnou každoroční vzpomínkovou slavnost. Letos si při ní připomínáme šedesátépáté výročí osvobození Vašeho města a následně i celé naší vlasti od nacistické okupace.

celý článek »

Vystoupení prezidenta republiky na pietním aktu před budovou Českého rozhlasu

Projevy a vystoupení, 5. 5. 2010

Před šedesátipěti lety Pražané povstali proti hroutícímu se nacistickému impériu. Šlo o povstání autentické, spontánní, lidové, pokusy připsat jeho organizaci těm či oněm by bylo určitě chybné. Pražané tím dali najevo, že se první okupovaná země II. světové války s německým protektorátem nikdy nesmířila, a že nenechá utlačovatele odejít v poklidu. 

celý článek »

« novější | starší články »


Jdi na začátek dokumentu