Klaus.cz


Hlavní strana » Projevy a vystoupení


Vystoupení prezidenta republiky na pietním aktu před budovou Českého rozhlasu

Projevy a vystoupení, 5. 5. 2010

Před šedesátipěti lety Pražané povstali proti hroutícímu se nacistickému impériu. Šlo o povstání autentické, spontánní, lidové, pokusy připsat jeho organizaci těm či oněm by bylo určitě chybné. Pražané tím dali najevo, že se první okupovaná země II. světové války s německým protektorátem nikdy nesmířila, a že nenechá utlačovatele odejít v poklidu. 

celý článek »

Vystoupení prezidenta republiky při oslavách 90. narozenin arcibiskupa Karla Otčenáška

Projevy a vystoupení, 1. 5. 2010

Vážený pane arcibiskupe Otčenášku, vážení páni arcibiskupové a biskupové, představitelé státu a města, dámy a pánové, 

dovolte mi připojit se k mnoha gratulantům, kteří dnes přijeli do Hradce Králové, aby panu arcibiskupovi Otčenáškovi, jednomu z nejvýraznějších představitelů české katolické církve, popřáli k významnému životnímu jubileu. Jeho působení a význam daleko přesáhly hranice tohoto města i tohoto kraje. S plnou oprávněností se dá říci, že se stal morální a duchovní autoritou celé naší země.

celý článek »

Otazníky nad formou dnešní evropské integrace - berlínský projev

Projevy a vystoupení, 29. 4. 2010

Vážený pane rektore, Prof. Dr. Markschiesi, vážený pane prof. Pernice, vážené dámy a pánové,

je pro mne velkou ctí, že mohu vystoupit zde, na Humboldtově univerzitě, v rámci této významné série projevů na téma Evropa. Vzpomínám si na její počátek, na projev, který zde v roce 2000 pronesl tehdejší německý ministr zahraničí Joschka Fischer. Vzpomínám si na něj i přesto, že jeho názory – jak je známo – jsou od těch mých velmi odlišné. (Foto: Marc Darchinger, prezident před Braniborskou branou)

celý článek »

Vystoupení prezidenta republiky na smuteční mši za Lecha Kaczyńského

Projevy a vystoupení, 16. 4. 2010

Vážený pane arcibiskupe, vážený pane velvyslanče, vážení smuteční hosté, 

strašné neštěstí, ke kterému došlo v ranních hodinách minulé soboty a které si vyžádalo téměř stovku lidských životů, nás zasáhlo, námi otřáslo, ale – a to si musíme přiznat – nás i zaskočilo. Ukazuje se, že jsme tak či onak připraveni na události, které považujeme za předvídatelné. To, co se stalo na letišti ve Smolensku, však bylo mimo tuto naši předvídavost. Velmi důrazně nám to připomenulo, že rozměry věcí, na které jsme navyklí, nejsou ničím proti těm, které přijít mohou a které ohledy na naše měřítka brát nebudou. 

celý článek »

Projev prezidenta republiky na státní večeři u příležitosti návštěvy portugalského prezidenta

Projevy a vystoupení, 15. 4. 2010

Vážený pane prezidente, vážená paní Cavaco da Silva, vážené dámy, vážení pánové, 

dovolte mi, abych Vás dnes již podruhé přivítal na Pražském hradě a vyjádřil potěšení z toho, že mohu dnes i já – po šesti letech od mé státní návštěvy Portugalska a to při stejné příležitosti – hostit prezidenta Portugalské republiky. 

Naše země, vážený pane prezidente, sice dělí poměrně velká vzdálenost, ale je mnoho věcí, které nás spojují a které z nás činí přátele a spojence. A není to pouze světově proslulá krása obou našich hlavních měst. 

celý článek »

Projev prezidenta republiky ve svatovítské katedrále při inauguraci arcibiskupa Duky

Projevy a vystoupení, 10. 4. 2010

Vážený pane arcibiskupe, vážené dámy a pánové,

dovolte mi, abych i já poblahopřál panu arcibiskupovi Dominiku Dukovi k jeho dnešní inauguraci.

Po staletí byl pražský arcibiskup, hlava české katolické církve, jedním z předních reprezentantů českého království a to přetrvalo i po vzniku republiky. I dnes vnímá veřejnost názory a postoje českého primase s mimořádnou pozorností. V jeho osobě vidí historickou kontinuitu a tradici, i respektovanou morální autoritu.

celý článek »

Přípitek prezidenta republiky na slavnostním obědě pro prezidenty USA a Ruské federace

Projevy a vystoupení, 8. 4. 2010

Vážení páni prezidenti, pane prezidente Medveděve, pane prezidente Obamo, vážení vzácní hosté, dámy a pánové,

dovolte, abych Vás dnes ještě jednou co nejsrdečněji přivítal zde na Pražském hradě, na místě, které je po staletí symbolem české státnosti a které bylo dějištěm mnoha významných historických událostí.

celý článek »

Projev prezidenta republiky při zahájení výstavy „Kníže Václav – světec a panovník“

Projevy a vystoupení, 23. 3. 2010

Vita et martyrium Sancti Venceslai, list druhýVážený pane generální řediteli, vážení vzácní hosté, dámy a pánové,

hned na počátku bych chtěl poděkovat za pozvání na dnešní vernisáž. Velmi jsem ocenil nápad uspořádat v Praze výstavu týkající se sv.Václava a proto jsem jí také rád poskytl svou záštitu.

I když je postava svatého Václava – jednoho z prvních historicky doložitelných českých panovníků – s naší zemí neoddělitelně spjata, moc toho o něm nevíme a bývá těžké rozlišit historická fakta od mytizujících legend a pověstí.

celý článek »

Projev prezidenta republiky u příležitosti návštěvy Jeho Královské Výsosti Prince z Walesu v České republice

Projevy a vystoupení, 20. 3. 2010

Vaše Královské Výsosti, dámy a pánové,

je to pro mne a pro nás všechny veliká radost a čest, přivítat Vás, dnes již podruhé, na Pražském hradě, v tomto historickém sídle české státnosti. Velmi srdečně zde vítám především Její Královskou Výsost vévodkyni z Cornwallu, která je v České republice poprvé.

celý článek »

Projev prezidenta republiky při obědě na počest návštěvy kambodžského krále

Projevy a vystoupení, 18. 3. 2010

Vaše Veličenstvo, vážené dámy a pánové,

je mi velkou ctí a potěšením, že Vás, Vaše Veličenstvo, mohu po čtyřech letech opět přivítat na Pražském hradě. Mohu Vás ujistit, že často vzpomínáme na Vaši návštěvu v roce 2006. Vaše dnešní návštěva není jen vyjádřením tradičního přátelství obou našich zemí, ale i specifického, osobního a nesmírně vzácného vztahu, který pojí Vás a naši zemi.

celý článek »

« novější | starší články »


Jdi na začátek dokumentu