Klaus.cz


Hlavní strana » Projevy a vystoupení » Projev na zahajovací večeři…


Projev na zahajovací večeři česko-čínského investičního fóra

Projevy a vystoupení, 13. 11. 2013

Děkuji za možnost zde dnes večer promluvit a všechny Vás pozdravit a přivítat. Jsme rádi, že se toto česko-čínské investiční fórum koná a že se koná zde v Praze. Česká republika mu přikládá velký význam. Ve svých funkcích předsedy vlády a prezidenta republiky jsem měl v posledních dvou desetiletích mnoho příležitostí jednat s politiky, akademiky i byznysmeny Čínské lidové republiky a vždy jsem to považoval za mimořádně podnětné a zajímavé. Třikrát jsem Vaši zemi oficiálně navštívil.

Ze strany naší, tedy ze strany České republiky, je organizování tohoto fóra výrazem našeho opravdového zájmu na rozšiřování a prohlubování ekonomických vztahů s Čínou, s touto – počtem obyvatel největší a tempem ekonomického růstu posledních tří desetiletí nejrychleji rostoucí – zemí světa. Máme zájem na prohlubování kontaktů s Vaší zemí jako celkem, i s jednotlivými čínskými regiony.

Přijeli jste do České republiky, která před více než 20 lety uskutečnila radikální transformaci svého politického a ekonomického systému. Ve srovnání s dalšími zeměmi středo- a východoevropského regionu se nám tuto transformaci podařilo udělat s nejmenšími náklady a s minimálními sociálními otřesy. Její podstata i forma byly založeny na tom, co považujeme – na základě své vlastní historické zkušenosti a na základě dlouhodobé zakotvenosti naší země v evropském kulturním a civilizačním prostoru – za svobodnou a demokratickou společnost. Nejen tržní ekonomiku s dominancí soukromého vlastnictví, ale i politický pluralismus, založený na soutěži politických stran, považujeme za správnou cestu své dnešní i budoucí existence.

Po pádu komunismu jsme se chtěli co nejrychleji stát standardní evropskou zemí a to nás vedlo k úsilí o členství v Evropské unii. Členskou zemí EU jsme již téměř 10 let a celou tu dobu pozorně analyzujeme, co nám to přináší. Pozitivních efektů našeho členství si vědomi jsme, ale lišíme se v hodnocení významu a velikosti jeho negativních aspektů. Patřím k těm, kteří nejsou přesvědčeni o tom, že má celková bilance plusů a mínusů našeho členství v Evropské unii, a zejména dynamika této bilance, kladné znaménko.

Členy EU však jsme a pro naše zahraniční partnery z toho plynou různé výhody. S Evropskou unií prožíváme všechno dobré i zlé. Pro naši malou, otevřenou, vysoce průmyslovou, na zahraničním obchodě mimořádně závislou ekonomiku je dnešní – už řadu let trvající – stagnace evropské ekonomiky skutečností nepříznivou. Proto nás mimořádně láká hledání nových trhů a nových obchodních i investičních partnerů a příležitostí. Jeho součástí je i náš mimořádný zájem na rozvíjení ekonomických vztahů s Vaší zemí. To říkám zcela jasně a zcela jednoznačně.

Obrat našeho vzájemného zahraničního obchodu sice roste, ale stále ještě je poměrně malý. Přesto je už dnes Čínská lidová republika nejvýznamnějším obchodním partnerem České republiky ze všech zemí mimo země Evropské unie. Český vývoz do Číny je bohužel stále nízký, ale v dovozu je podíl Číny 11-12 %, což je druhé místo – po Německu, které je naším bezprostředním sousedem.

Vývoj ve Vaší zemi sledujeme velmi pozorně. Vidíme rychlý ekonomický růst, který umožnil v historii lidstva bezprecedentní zvýšení životní úrovně stamilionů lidí. Vidíme výrazné reformní změny v ekonomické sféře a Váš rychlý růst považujeme za potvrzení toho, že posílení horizontálních vztahů mezi ekonomickými subjekty (neboli trhu) a oslabení vztahů vertikálních (centrálního řízení) přináší mimořádně pozitivní efekty. Menší změny u Vás vidíme ve sféře politické, i když i tam jistě probíhají – avšak ve formě, která je jiná než u nás. Respektujeme Vaše kulturní, civilizační i náboženské tradice. Vnímáme obtížný úkol udržovat kompaktnost země s 1,3 miliardou obyvatel. Leccos bychom nepochybně dělali jinak, ale nemáme sebemenší ambice komukoli cokoli radit.

Přáli bychom si nejen daleko větší přítomnost čínských podniků i podnikatelů v České republice, ale i českých podniků a podnikatelů ve Vaší zemi. Přáli bychom si oboustranně větší počet turistů a studentů, protože obě tyto dvě skupiny lidí zesilují porozumění mezi oběma, geograficky tak vzdálenými zeměmi.

Úkolem politiků je vytvářet pro rozvíjení našich vzájemných vztahů vhodné podmínky, úkolem byznysmenů je dělat byznys. Přeji Vám v tom úspěch. Pevně věřím, že k tomu přispěje i toto česko-čínské fórum.

Václav Klaus, China Investment Forum 2013, Slavnostní galavečeře, Smetanova síň Obecního domu, Praha, 12. listopadu 2013.

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu