Klaus.cz


Hlavní strana » Projevy a vystoupení


Vystoupení prezidenta republiky na vzpomínkové akci k 71. výročí 17. listopadu 1939

Projevy a vystoupení, 17. 11. 2010

Děkuji Hlávkově nadaci a Českému svazu bojovníků za svobodu za každoroční uspořádání tohoto setkání a za možnost říci zde i letos několik slov. Neschází se nás zde mnoho a navíc mám strach, že se zde do značné míry scházejí stále stejní lidé. To považuji za více než varovné.

Každý rok se zde snažíme to, co se stalo před 71 lety, popsat, uvést souvislosti, připomenout záměry, které tím byly sledovány, zamyslet se nad následky, které to mělo.

celý článek »

Rusko bez předsudků

Projevy a vystoupení, 12. 11. 2010

Pozvání k dnešnímu vystoupení zde v Moskvě je pro mne v jednom ohledu zcela výjimečné. V posledních dvaceti letech jsem jezdil na projevy a přednášky po celém světě, ale dnes je to poprvé, kdy jsem přijel do Ruska výlučně za tímto účelem. Všechny moje předcházející cesty do této země byly cestami oficiálními – státními nebo pracovními návštěvami. Proč tomu bylo tak? Čím se Rusko liší od dalších zemí?

celý článek »

Projev na večeři u příležitosti karlovarského prezidentského setkání Visegrádské čtyřky

Projevy a vystoupení, 5. 11. 2010

Vážení páni prezidenti, vážení vzácní hosté, dámy a pánové,

jsem – spolu se svou manželkou a se všemi svými  spolupracovníky – velmi rád, že jsme Vás mohli dnes na pravidelném setkání hlav států zemí Visegrádské čtyřky přivítat u nás, v České republice, ve světoznámých Karlových Varech. Pan prezident Gašparovič toto každoroční setkání dobře zná, ale pan prezident Komorowski a pan prezident Schmitt se – jako nově zvolení prezidenti svých zemí – účastní summitu V4 poprvé.

celý článek »

Projev prezidenta republiky k 28. říjnu 2010 o smyslu našeho státu

Projevy a vystoupení, 28. 10. 2010

Vážení vysocí ústavní činitelé, dámy a pánové, posluchači rozhlasových a televizních stanic,

vítám Vás na dnešním slavnostním večeru, jímž si připomínáme, že se – přesně před devadesáti dvěma lety – zrodil moderní český stát.

Témat z naší současnosti, hodných dnešního večera, není málo. Musíme se vypořádávat s jen pomalu odeznívající ekonomickou krizí a s jejími důsledky, nepříjemně zasahujícími do života mnohých našich spoluobčanů i do hospodaření celého našeho státu.

celý článek »

Projev prezidenta republiky při národní svatováclavské pouti

Projevy a vystoupení, 28. 9. 2010

Vážený pane arcibiskupe, čeští a moravští biskupové, vážení představitelé veřejného života, poutníci, dámy a pánové,

jsem velmi rád, že Vás všechny mohu pozdravit v den státního svátku, na tomto památném místě, při národní pouti konané k poctě sv. Václava. Děkuji České biskupské konferenci za pozvání, které jsme spolu s manželkou rádi přijali.

celý článek »

Projev prezidenta republiky na 65. zasedání Valného shromáždění OSN

Projevy a vystoupení, 25. 9. 2010

Vážení delegáti, dámy a pánové,

mám tu čest zde dnes reprezentovat Českou republiku, zemi v centru Evropy, zemi, která se od počátku intenzivně účastní aktivit OSN a která v tom bude jistě pokračovat i v budoucnu. Je v našem zájmu, aby tato organizace zůstala vysoce respektovaným fórem přispívajícím prosperitě, stabilitě a mírovému řešení konfliktů dnešního světa. Aktivně se účastníme práce v celé řadě organizací OSN a čeští vojáci a experti se již celá desetiletí zúčastňují mírových misí OSN.

celý článek »

Osobní zavzpomínání: Cornellská univerzita a uplynulých čtyřicet jedna let

Projevy a vystoupení, 25. 9. 2010

Pro mne jako prezidenta České republiky je návrat na Cornell po dlouhých čtyřiceti jedna letech skutečným zážitkem. Je to už strašně dávno a mnoho se toho za ta léta událo, ale kampus a okolní krajina mi připadají známé. Pouze ty podzimní barvy jsou odlišné od barev, které jsem zde vídal na jaře roku 1969. .

celý článek »

Projev prezidenta republiky v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky

Projevy a vystoupení, 7. 9. 2010

Vážená paní předsedkyně, vážené poslankyně a poslanci, 

děkuji za příležitost promluvit zde, v Poslanecké sněmovně, v tomto – bez nadsázky – epicentru politického života naší země, v místě, kde prezident republiky nemluví často. Naposledy jsem zde se svým projevem vystoupil před sedmi roky.

celý článek »

Vystoupení prezidenta republiky na poradě velvyslanců

Projevy a vystoupení, 1. 9. 2010

Vážené velvyslankyně, vážení velvyslanci, 

rád bych Vás, jako ostatně na přelomu srpna a září každý rok, pozdravil a zamyslel se – společně s Vámi – nad naší zahraniční politikou a nad úkoly, které z ní pro nás plynou. Při červencovém jmenování vlády jsem mimo jiné řekl toto: „Byl bych rád, kdyby tato vláda byla silná i navenek, kdyby v zahraničí uměla mluvit nahlas a kdyby uměla hájit zájmy našich občanů. Jsou to naši voliči, kdo dal této vládě mandát, ne její budoucí partneři na zahraniční úrovni.“ Dovolte mi, abych tato svá slova trochu rozvinul a dovysvětlil, neboť nejsou samozřejmostí. Určitě ne v naší zemi.

celý článek »

Projev prezidenta republiky na státní večeři u příležitosti návštěvy prezidenta Lotyšska

Projevy a vystoupení, 30. 8. 2010

Vážený pane prezidente, vážená paní Zatlersová, vážené dámy a pánové,

dovolte mi, abych Vás při této slavnostní příležitosti velmi srdečně pozdravil a přivítal Vás v historických prostorách Pražského hradu.

V květnu letošního roku jsem při slavnostní večeři v Rize mluvil o tom, že až do nedávna historie našim národům nedala mnoho příležitostí k intenzívním kontaktům. Bylo velmi prozřetelné, že jsem použil čas minulý.

celý článek »

« novější | starší články »


Jdi na začátek dokumentu