Klaus.cz


Hlavní strana » Projevy a vystoupení


Projev prezidenta republiky v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky

Projevy a vystoupení, 7. 9. 2010

Vážená paní předsedkyně, vážené poslankyně a poslanci, 

děkuji za příležitost promluvit zde, v Poslanecké sněmovně, v tomto – bez nadsázky – epicentru politického života naší země, v místě, kde prezident republiky nemluví často. Naposledy jsem zde se svým projevem vystoupil před sedmi roky.

celý článek »

Vystoupení prezidenta republiky na poradě velvyslanců

Projevy a vystoupení, 1. 9. 2010

Vážené velvyslankyně, vážení velvyslanci, 

rád bych Vás, jako ostatně na přelomu srpna a září každý rok, pozdravil a zamyslel se – společně s Vámi – nad naší zahraniční politikou a nad úkoly, které z ní pro nás plynou. Při červencovém jmenování vlády jsem mimo jiné řekl toto: „Byl bych rád, kdyby tato vláda byla silná i navenek, kdyby v zahraničí uměla mluvit nahlas a kdyby uměla hájit zájmy našich občanů. Jsou to naši voliči, kdo dal této vládě mandát, ne její budoucí partneři na zahraniční úrovni.“ Dovolte mi, abych tato svá slova trochu rozvinul a dovysvětlil, neboť nejsou samozřejmostí. Určitě ne v naší zemi.

celý článek »

Projev prezidenta republiky na státní večeři u příležitosti návštěvy prezidenta Lotyšska

Projevy a vystoupení, 30. 8. 2010

Vážený pane prezidente, vážená paní Zatlersová, vážené dámy a pánové,

dovolte mi, abych Vás při této slavnostní příležitosti velmi srdečně pozdravil a přivítal Vás v historických prostorách Pražského hradu.

V květnu letošního roku jsem při slavnostní večeři v Rize mluvil o tom, že až do nedávna historie našim národům nedala mnoho příležitostí k intenzívním kontaktům. Bylo velmi prozřetelné, že jsem použil čas minulý.

celý článek »

Vystoupení prezidenta republiky při zahájení výstavy Země živitelka

Projevy a vystoupení, 26. 8. 2010

Výstava Země živitelka, a s ní spojené Národní dožínky, jsou každoroční reprezentativní přehlídkou výkonů českého zemědělství, ale postupem času se staly i dobrou příležitostí k našemu setkávání a k diskusi problémů zemědělství, tohoto tak významného oboru lidské činnosti, na němž jsme všichni – výrobci i spotřebitelé – závislí.

celý článek »

Proslov prezidenta republiky při jmenování vlády

Projevy a vystoupení, 13. 7. 2010

Chtěl bych nejdříve všem k dnešnímu jmenování poblahopřát. Věřím, že tento okamžik jmenování do vysokých ústavních funkcí berete velmi vážně. Přeji všem členům vlády, aby své funkce zvládali dobře, s pocitem odpovědnosti vůči této zemi a jejím občanům. Přeji premiéru Nečasovi, aby byl silným premiérem, který bude cítit podporu celého svého kabinetu.

celý článek »

Vystoupení prezidenta republiky na recepci u příležitosti státního svátku Francie

Projevy a vystoupení, 14. 7. 2010

Vážený pane velvyslanče, paní Lévy, dámy a pánové, 

děkuji Vám za pozvání na dnešní oslavu státního svátku Francie,  za milé přivítání a za možnost Vás touto formou v tento slavnostní den pozdravit. 221. výročí pádu Bastily si v dnešní den připomínáme i my, v České republice. 

Rok 2010 je však také kulatým výročím vzniku dnešní francouzské vlajky, která právě v roce 1790, tedy před 220 lety, získala svou dnešní formu. Stejné tři barvy se po vzniku Československa v roce 1918 staly i našimi národními barvami. 

celý článek »

Projev prezidenta republiky na státní večeři v Makedonii

Projevy a vystoupení, 21. 6. 2010

Vážený pane prezidente, vážená paní Ivanovová, vážené dámy, vážení pánové, 

dovolte mi, abych Vám při této slavnostní příležitosti poděkoval za pozvání k oficiální státní návštěvě, která je historicky první návštěvou  prezidenta České republiky ve Vaší zemi. Považuji tuto svou návštěvu za výraz našeho zájmu o rozvoj vzájemných vztahů, za potvrzení partnerství našich zemí v politické i hospodářské oblasti a za vyjádření české podpory evropských aspirací Vaší země. 

(Václav Klaus na fotografii s makedonským prezidentem Ivanovem)

celý článek »

Stará a nová nebezpečí: projev v Ležákách

Projevy a vystoupení, 20. 6. 2010

Pane hejtmane, pane starosto, vážení vzácní hosté, vážení spoluobčané, 

i letos jsme se sešli na tomto místě, abychom nedali zapomenout na zločin, jehož obětí se před 68 lety stali nevinní obyvatelé Ležáků. Sešli jsme se, abychom si připomněli krutost německých nacistů vůči českému obyvatelstvu v období okupace, abychom uctili utrpení obětí této nesmyslné msty, abychom uctili hrdinství příslušníků našeho odboje, kteří za naši svobodu položili své životy. 

(Foto: Prezident se vítá s "Ležáckými dětmi", s Jarmilou Doležalovou a Marií Jeřábkovou)

celý článek »

Úvodní slovo prezidenta republiky při jmenování Miroslava Singera do čela České národní banky

Projevy a vystoupení, 18. 6. 2010

Pane guvernére, respektive pane guvernére od prvního července, dovolte mi, abych vám poblahopřál k tomuto dnešnímu jmenování a vyjádřil své hluboké přesvědčení o tom, že budete tuto svou velmi náročnou a významnou funkci vykonávat dobře. Nejste v této věci žádným nováčkem, stal jste se před pěti lety viceguvernérem České národní banky. Toto je logické pokračování vaší životní kariéry. Já znám vaši práci, znám vaše texty, znám vaše postoje. 

celý článek »

Vystoupení prezidenta republiky po podpisu Slavnostního prohlášení o úpravě vzájemných vztahů při péči o Katedrálu sv. Víta

Projevy a vystoupení, 24. 5. 2010

Chtěl bych zahájit poděkováním arcibiskupovi pražskému Dominiku Dukovi a dalším významným představitelům české katolické církve za zásadní příspěvek k vyřešení dlouhotrvajícího sporu, který poškozoval vztahy státu a církve a již dlouhou dobu neproduktivně rozděloval naši společnost. Jsme oba přesvědčeni, že cestou k řešení problémů je hledání vstřícného a vzájemně přijatelného řešení, a to nejen pokud jde o tuto konkrétní záležitost. Kéž by tato dohoda byla příkladem či dokonce inspirací i pro řešení jiných závažných problémů, které bude nezbytné v zájmu naší země řešit v následujícím období.

celý článek »

« novější | starší články »


Jdi na začátek dokumentu