Klaus.cz


Hlavní strana » Projevy a vystoupení


Projev prezidenta republiky při národní svatováclavské pouti

Projevy a vystoupení, 28. 9. 2010

Vážený pane arcibiskupe, čeští a moravští biskupové, vážení představitelé veřejného života, poutníci, dámy a pánové,

jsem velmi rád, že Vás všechny mohu pozdravit v den státního svátku, na tomto památném místě, při národní pouti konané k poctě sv. Václava. Děkuji České biskupské konferenci za pozvání, které jsme spolu s manželkou rádi přijali.

celý článek »

Projev prezidenta republiky na 65. zasedání Valného shromáždění OSN

Projevy a vystoupení, 25. 9. 2010

Vážení delegáti, dámy a pánové,

mám tu čest zde dnes reprezentovat Českou republiku, zemi v centru Evropy, zemi, která se od počátku intenzivně účastní aktivit OSN a která v tom bude jistě pokračovat i v budoucnu. Je v našem zájmu, aby tato organizace zůstala vysoce respektovaným fórem přispívajícím prosperitě, stabilitě a mírovému řešení konfliktů dnešního světa. Aktivně se účastníme práce v celé řadě organizací OSN a čeští vojáci a experti se již celá desetiletí zúčastňují mírových misí OSN.

celý článek »

Osobní zavzpomínání: Cornellská univerzita a uplynulých čtyřicet jedna let

Projevy a vystoupení, 25. 9. 2010

Pro mne jako prezidenta České republiky je návrat na Cornell po dlouhých čtyřiceti jedna letech skutečným zážitkem. Je to už strašně dávno a mnoho se toho za ta léta událo, ale kampus a okolní krajina mi připadají známé. Pouze ty podzimní barvy jsou odlišné od barev, které jsem zde vídal na jaře roku 1969. .

celý článek »

Projev prezidenta republiky v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky

Projevy a vystoupení, 7. 9. 2010

Vážená paní předsedkyně, vážené poslankyně a poslanci, 

děkuji za příležitost promluvit zde, v Poslanecké sněmovně, v tomto – bez nadsázky – epicentru politického života naší země, v místě, kde prezident republiky nemluví často. Naposledy jsem zde se svým projevem vystoupil před sedmi roky.

celý článek »

Vystoupení prezidenta republiky na poradě velvyslanců

Projevy a vystoupení, 1. 9. 2010

Vážené velvyslankyně, vážení velvyslanci, 

rád bych Vás, jako ostatně na přelomu srpna a září každý rok, pozdravil a zamyslel se – společně s Vámi – nad naší zahraniční politikou a nad úkoly, které z ní pro nás plynou. Při červencovém jmenování vlády jsem mimo jiné řekl toto: „Byl bych rád, kdyby tato vláda byla silná i navenek, kdyby v zahraničí uměla mluvit nahlas a kdyby uměla hájit zájmy našich občanů. Jsou to naši voliči, kdo dal této vládě mandát, ne její budoucí partneři na zahraniční úrovni.“ Dovolte mi, abych tato svá slova trochu rozvinul a dovysvětlil, neboť nejsou samozřejmostí. Určitě ne v naší zemi.

celý článek »

Projev prezidenta republiky na státní večeři u příležitosti návštěvy prezidenta Lotyšska

Projevy a vystoupení, 30. 8. 2010

Vážený pane prezidente, vážená paní Zatlersová, vážené dámy a pánové,

dovolte mi, abych Vás při této slavnostní příležitosti velmi srdečně pozdravil a přivítal Vás v historických prostorách Pražského hradu.

V květnu letošního roku jsem při slavnostní večeři v Rize mluvil o tom, že až do nedávna historie našim národům nedala mnoho příležitostí k intenzívním kontaktům. Bylo velmi prozřetelné, že jsem použil čas minulý.

celý článek »

Vystoupení prezidenta republiky při zahájení výstavy Země živitelka

Projevy a vystoupení, 26. 8. 2010

Výstava Země živitelka, a s ní spojené Národní dožínky, jsou každoroční reprezentativní přehlídkou výkonů českého zemědělství, ale postupem času se staly i dobrou příležitostí k našemu setkávání a k diskusi problémů zemědělství, tohoto tak významného oboru lidské činnosti, na němž jsme všichni – výrobci i spotřebitelé – závislí.

celý článek »

Proslov prezidenta republiky při jmenování vlády

Projevy a vystoupení, 13. 7. 2010

Chtěl bych nejdříve všem k dnešnímu jmenování poblahopřát. Věřím, že tento okamžik jmenování do vysokých ústavních funkcí berete velmi vážně. Přeji všem členům vlády, aby své funkce zvládali dobře, s pocitem odpovědnosti vůči této zemi a jejím občanům. Přeji premiéru Nečasovi, aby byl silným premiérem, který bude cítit podporu celého svého kabinetu.

celý článek »

Vystoupení prezidenta republiky na recepci u příležitosti státního svátku Francie

Projevy a vystoupení, 14. 7. 2010

Vážený pane velvyslanče, paní Lévy, dámy a pánové, 

děkuji Vám za pozvání na dnešní oslavu státního svátku Francie,  za milé přivítání a za možnost Vás touto formou v tento slavnostní den pozdravit. 221. výročí pádu Bastily si v dnešní den připomínáme i my, v České republice. 

Rok 2010 je však také kulatým výročím vzniku dnešní francouzské vlajky, která právě v roce 1790, tedy před 220 lety, získala svou dnešní formu. Stejné tři barvy se po vzniku Československa v roce 1918 staly i našimi národními barvami. 

celý článek »

Projev prezidenta republiky na státní večeři v Makedonii

Projevy a vystoupení, 21. 6. 2010

Vážený pane prezidente, vážená paní Ivanovová, vážené dámy, vážení pánové, 

dovolte mi, abych Vám při této slavnostní příležitosti poděkoval za pozvání k oficiální státní návštěvě, která je historicky první návštěvou  prezidenta České republiky ve Vaší zemi. Považuji tuto svou návštěvu za výraz našeho zájmu o rozvoj vzájemných vztahů, za potvrzení partnerství našich zemí v politické i hospodářské oblasti a za vyjádření české podpory evropských aspirací Vaší země. 

(Václav Klaus na fotografii s makedonským prezidentem Ivanovem)

celý článek »

« novější | starší články »


Jdi na začátek dokumentu