Klaus.cz


Hlavní strana » Excerpta z četby


Relativně klidnější rok – výpisky č. 24 (rok 2014)

Excerpta z četby, 28. 7. 2020

Jeden z mých nejbližších amerických přátel, president velkého institutu The Heritage Foundation Ed Feulner, připravoval celá desetiletí ke konci roku svůj „President’s Essay“, který byl vždy pozoruhodným čtením. V tomto konkrétním – výpisky jsem si dělal opravdu 1. ledna 2014 – zmínil, že „první povinností lídra je motivovat své následovníky“, což se děje v Americe, ale určitě ne u nás. Lídrů je málo, a když se někdo do této pozice dostane, bývá hned brzděn, aby příliš nevynikl. Aby zůstal „jen“ předsedou strany či vlády, ale aby se nestal lídrem.

celý článek »

Rok mé druhé prezidentské volby – výpisky č. 23 (rok 2008)

Excerpta z četby, 21. 7. 2020

I při souboji o prezidentství (a operaci kyčle) jsem četl a něco si z toho poznamenával. Nebyly to však žádné politické aktuality.

Zajímavou osobností moderního keynesiánství je Robert Skidelski, autor jedné z významných biografií Keynese, sám významný ekonom. V článku ve World Economics se ptal, kde „končí racionální dělba práce?“ a odpovídal, že „nemá být dovedena až do bodu, kdy je erodován lidský kapitál společnosti“ (human capital of society). Tak o přínosech globalizace nebývá diskutováno. Použil k tomu citát z Keynese z roku 1933, který tehdy napsal, že „vyšší stupeň národní soběstačnosti nabízí kompletnější a vyrovnanější národní život“. Vůbec sám pojem národní život by v očích dnešních přepisovatelů historie a bouračů pomníků a soch určitě neobstál.

celý článek »

Další výpisky z 80. let – č. 22 (rok 1986)

Excerpta z četby, 14. 7. 2020

Nedávno se mne ptala jedna známá (spisovatelka), proč také nepublikuji své výpisky z beletrie, z krásné literatury. Říkal jsem, že beletrii čtu v noci, v posteli, bez tužky v ruce. Mé výpisky – celé ty hromady sešitů – jsou práce denní, u stolu, s papírem a tužkou.

celý článek »

První rok mé postprezidentské éry – výpisky č. 21 (rok 2013)

Excerpta z četby, 7. 7. 2020

Vypsáno toho mám v roce 2013 více než v jiných letech, asi i proto, že jsem v tomto svém prvním postprezidentském roce začal mít méně formálních povinností. Přesto to byl pro mne myšlenkově, ale i objemem mé aktivity (zejména cest po světě) rok v mnohém zajímavý. Určitě ne méně zajímavý než roky prezidentské.

celý článek »

Výpisky z roku ostrých debat o globálním oteplování - č. 20 (rok 2007)

Excerpta z četby, 30. 6. 2020

Všiml jsem si, že jsem si ve své prezidentské éře – s menší motivací publikovat různé drobné texty – psal své výpisky kratší a často i jen věty s chybějícím plným odkazem na autora a časopis.

Rok 2007 byl pro mne rokem ponoření se do literatury o globálním oteplování, protože v tomto roce „oteplovači“ výrazně zesílili svůj ničivý globální atak na naši svobodu. Hned 2. ledna jsem si asi nikoli náhodou poznamenal, že „preference času (time preference) je jako koncept východiskem uvažování o ekologii“. Měl bych dodat, že jsem na konci tohoto roku napsal právě na toto téma svůj první článek k této problematice – polemiku s nesmyslně nízkou velikostí diskontní míry v klimatologických modelech hlavních zastánců víry v lidmi způsobené globální oteplování. Právě diskontní sazba je vyjádřením míry oné time preference člověka (a lidí). Málokdo to chápe, není to úplně intuitivní.

celý článek »

Další výpisky z éry „normalizace“ – č. 19 (rok 1985)

Excerpta z četby, 23. 6. 2020

V tehdejší politicky nevlídné době se začínaly projevovat určité pozitivní posuny v souvislosti s objevením se fenoménu Gorbačov na politické scéně Sovětského svazu. (Praha je malá, nikoli náhodou jsem se dozvěděl řadu „starých“ důvěrností o tomto politikovi, neboť jeho spolužákem a spolubydlícím na vysokoškolské koleji v Moskvě byl počátkem 50. let i Zdeněk Mlynář, naše významná osobnost závěru 60. let. Vyprávěla mi je jeho bývalá manželka.) Lidé jako já žádným velkými stoupenci Gorbačova ani tehdy, ani nikdy později, nebyli. On mi naopak k mému velkému překvapení někdy v polovině 90. let na konferenci ve švýcarské Crans-Montaně mile řekl, že mne dlouho sleduje a že je mým „dálkovým studentem“ (že je můj zaočnyj studěnt).

celý článek »

Zvláštní období poloviny osmdesátých let – výpisky č. 18 (rok 1984)

Excerpta z četby, 16. 6. 2020

Polovina 80. let byla zvláštním stacionárním obdobím, nic mimořádného se nedělo. Četl jsem (resp. vypisoval si, což určitě není totéž) ekonomické texty ze tří okruhů:

- obecná ekonomie

- ekonometrické modelování

- diskuse centrálně plánované ekonomiky.

celý článek »

Druhá polovina roku 1989 – výpisky č. 17 (rok 1989)

Excerpta z četby, 9. 6. 2020

Svůj předchozí text jsem končil citáty ze studie Tomáše Ježka, které jsem si zapsal 21. července 1989. Pak nastal určitý předěl, protože jsem hned potom odjel – po dlouhých dvaceti letech – do USA. Ne, že bych tam své názory na svět nějak změnil, to už mi v mých 48 letech nešlo, ale v něčem jsem tam určitý impuls asi dostal. Najednou jsem po dlouhé době nebyl uzavřen doma.

celý článek »

První polovina výpisků z posledního roku komunistické éry – č. 16 (rok 1989)

Excerpta z četby, 2. 6. 2020

Nevím, jak je to možné, ale mé výpisky z roku 1989 jsou ze všech let nejrozsáhlejší. Na straně jedné jsem na to měl v Prognostickém ústavu ČSAV – po dlouhých téměř dvaceti letech práce v bance – dostatek času, na straně druhé to, že se něco (zdůrazňuji něco) stane, bylo naprosto evidentní. Nejvíce jsem „ekonomicky“ mluvil s Dušanem Třískou a ten později někde uvedl, že jsme si už v tomto roce neodvážili vzít ani jeden jediný den dovolené. Chtěli jsme být u toho.

celý článek »

Jedny novější výpisky – č. 15 (z roku 2012)

Excerpta z četby, 26. 5. 2020

Už jsme blíže k dnešku, témata jsou aktuálnější. V jarním vydání anglického čtvrtletníku The Salisbury Review byly v roce 2012 diskutovány problémy tehdejší britské konzervativní strany pod vedením Davida Camerona. Tyto její problémy jsme cítili i u nás. Nemocí konzervativní strany byla „intelektuální prázdnota“, která byla zesilována tím, že „Cameron nemá žádné silné názory“, nemá žádné přesvědčení (beliefs). Jeho nezvládnutí referenda o brexitu čtyři roky poté to prokázalo i těm, kteří to neviděli včas. Když jsem ho právě v tomto roce navštívil v jeho parlamentní kanceláři, byla celá zelená. Přiznal mi, že tím předvádí svůj pozitivní vztah k zelené ideologii. (Měl bych dodat, že v tu chvíli byla ve Westminsteru nahlášena bomba a já byl svědkem evakuace celé budovy.)

celý článek »

« novější | starší články »


Jdi na začátek dokumentu