Klaus.cz


Hlavní strana » Ekonomické texty


Václav Klaus: Sto let od narození George Stiglera

Ekonomické texty, 23. 1. 2011

Letošního 17. ledna by se dožil sta let velký ekonom – nositel Nobelovy ceny za ekonomii za rok 1982, dlouholetý profesor Chicagské univerzity – George J. Stigler. Nejsem jistě sám, kdo ho považuje za jednoho z nejvýznamnějších a nejvlivnějších ekonomů druhé poloviny 20. století. Stál vždy na straně trhu, nikoli státu, byl – spolu s Miltonem Friedmanem – ztělesněním pojmu „Chicagská ekonomická škola“. Byl obdivován, ale socialisty všeho druhu rezolutně odmítán. Myslím, že oprávněně. (foto: www.nobelprize.org)

celý článek »

Poznámky k české a srbské transformaci

Ekonomické texty, 21. 1. 2011

Dnešní návštěva v Bělehradě mi dává dobrou příležitost poděkovat za to, že jste mne zvolili zahraničním členem Srbské akademie věd a umění. Moc si toho vážím a neříkám to z pouhé zdvořilosti. Už jsem dostal řadu domácích i zahraničních cen, ale toto ocenění je jiné. Částečně proto, že je ze země, které si – stejně jako mnoho mých spoluobčanů – dlouhodobě velmi vážím, částečně proto, že jsem svou profesionální kariéru zahájil jako vědecký pracovník Československé akademie věd a díky z toho plynoucí nostalgii beru Akademii věd jako instituci velmi vážně.

celý článek »

Vystoupení prezidenta republiky na setkání EURO Business Breakfast

Ekonomické texty, 13. 12. 2010

Děkuji za pozvání na toto každoroční prosincové ranní setkání, které je – pro mne a snad i pro některé z Vás – motivací k ohlédnutí se zpět na rok, který se blíží ke svému konci, a současně příležitostí k zamyšlení se nad problémy, které právě teď, v této chvíli,  považujeme za vážné.

Dnešní den je shodou okolností i dnem stávky, kterou odborářští bossové demonstrují, že nechápou, o co u nás v dnešní době jde a pomocí níž snad chtějí před svými řadovými členy odčinit to, že neprotestovali ve chvíli, kdy se náš problém veřejných financí a našeho žití na dluh na počátku tohoto desetiletí začal rozbíhat. (foto: www.euro.cz)

celý článek »

Euro budoucnost má, ale ne příliš růžovou

Ekonomické texty, 24. 11. 2010

Když se dívám na název dnešní vědecké rozpravy „Budoucnost eura očima státníka, centrálního bankéře, politika a akademického ekonoma“ a na své tři spoluřečníky, pak vylučovací metodou docházím k závěru, že jsem zde pravděpodobně za státníka. To má být asi ten, o kterém se předpokládá, že tomuto tématu rozumí nejméně a od koho se vlastně právě proto téměř nic neočekává.

celý článek »

Bude postkrizová fáze jednoduchá?

Ekonomické texty, 25. 10. 2010

Chci i při této příležitosti zopakovat svůj dlouho zastávaný názor, že evropská společná měna, tedy euro, přežije svou dnešní akutní krizi, ale současně chci říci, že dlouhodobá krize projektu společné evropské měny bude pokračovat a že za tento „odvážný“, ale málo promyšlený experiment budeme platit vysokou cenu. Platit budeme my, kteří žijeme v Evropě teď, a spolu s námi i naše děti a vnoučata, neboť jsme odsouzeni k žití v éře velmi pomalého ekonomického růstu, ne-li stagnace.

celý článek »

Předmluva prezidenta republiky ke knize „Autoři CEPu o euru“

Ekonomické texty, 27. 9. 2010

Evropské integraci a evropské měnové unii se ekonomové CEPu (poněkud neobvyklý termín „ekonomové CEPu“ je snad trochu ambiciózní, ale v každém případě zcela volná a nezávazná „škatulka“ pro ekonomy, kteří s CEPem tak či onak spolupracují a jejichž texty jsme v minulosti nejednou publikovali) věnují už delší dobu. V posledních letech jsme i my vydávali celou řada článků a knih, které se tohoto tématu přímo nebo nepřímo týkají.

celý článek »

Evropa, pomalu končící krize a potřeba nově zformulovat argumenty pro kapitalismus

Ekonomické texty, 23. 9. 2010

Chtěl bych zahájit poděkováním za možnost oslovit toto významné publikum. I když jsem měl za dvě desetiletí po pádu komunismu příležitost navštívit mnoho amerických univerzit, na Vaší, jedné z nejslavnějších, navíc proslulé svou kvalitou a svým důrazem na vědeckou práci, jsem dnes poprvé. A vážím si toho.

celý článek »

Úvaha o budoucích posunech ekonomické síly ve světě

Ekonomické texty, 2. 7. 2010

Jsem z poměrně malé země a na svět se dívám z její perspektivy. Navíc si myslím, že to jinak ani nejde. Necítím se být oprávněn mluvit jménem větších celků, jakými jsou Evropa, Západ nebo snad i celý svět. Tyto ambice nemám a obdivuji ty, kteří je mají. Také jsem – trochu paradoxně – handicapován tím, že jsem ekonomem, který uvažuje (nebo aspoň doufá, že uvažuje) jako ekonom a který musí přiznat, že mu ekonomické instrumentárium v tématice budoucích globálních posunů až zas tak moc nepomáhá a který nechce dělat amatérského politologa.

celý článek »

Současné problémy společné evropské měny: malé historické zamyšlení

Ekonomické texty, 25. 6. 2010

Nevím, zda se po – ani zdaleka ještě neukončené – řecké a asi nejen řecké krizi k  tématu společné evropské měny dá říci něco nového či inspirativního. Všechno podstatné už asi řečeno bylo, spíše chybí naslouchání a hlavně chybí učení se z minulosti. Pokusím se proto o zasazení tohoto tématu do širšího kontextu – historického i teoretického.

celý článek »

Kdy zkrachuje eurozóna?

Ekonomické texty, 22. 4. 2010

K odpovědi na otázku uvedenou v nadpisu tohoto článku mne vyzvala redakce časopisu Ekonom. Tuto výzvu rád přijímám, i když bych asi preferoval poněkud méně dramatický název. I jako dlouhodobý kritik konceptu společné evropské měny necítím žádný důvod radovat se z toho, že je situace taková, že otázka tohoto typu vůbec může být – a navíc takto vyostřeně – formulována. 

celý článek »

« novější | starší články »


Jdi na začátek dokumentu