Klaus.cz


Hlavní strana » Ekonomické texty


20 let poté - Očekávání a realita

Ekonomické texty, 14. 12. 2009

Vedení časopisu Euro svou tradiční předvánoční akci letos pojalo trochu vzpomínkově. Nevím, jak moc se do toho dnes pouštět, i když jsem smutný z toho, jak jednostranně kolem letošního 17. listopadu interpretovala uplynulých 20 let úzká skupinka těch, kteří k tomu v televizi dostávali zcela nadstandardní příležitost.

celý článek »

Dvacet let finančních a bankovních reforem v České republice: jejich základní prvky a jejich nesnadné křižovatky

Ekonomické texty, 12. 11. 2009

Vaši konferenci přicházím spíše pozdravit než zde pronést rozsáhlý projev. Ten by vyžadoval daleko hlubší pohled na věc, ten by vyžadoval podívat se do řady dokumentů posledního dvacetiletí, ten by vyžadoval trpělivou a pečlivou analytickou práci. Toto v této chvíli nejsem schopen nabídnout, ale vycházím ze svého dlouhodobě zastávaného názoru, že důležité je to, co v našich hlavách přežívá, co se nestalo zapomenutým detailem, co představuje hlavní kontury uplynulého období.

celý článek »

Poznámky k ekonomické analýze problematiky globálního oteplování

Ekonomické texty, 19. 10. 2009

Místo přidávání dalších a dalších argumentů spíše filosofického, tedy nekvantifikovatelného typu do „střetu ideologií“, ke kterému v současnosti dochází mezi zastánci svobody na straně jedné a environmentalisty, zastánci nesvobody a manipulování lidí, na straně druhé, zkusme věnovat pozornost elementárním ekonomickým datům, hypotézám, teoriím a modelům, na kterých jsou tyto velké „střety“ založeny.

celý článek »

Zneužití krize pro další centralizaci Evropské unie

Ekonomické texty, 24. 7. 2009

V Evropské unii se již stalo trvalou tendencí využít jakékoliv možné příležitosti k prosazení kroků, které omezují pravomoci národních orgánů členských zemí a rozhodování přenášejí na evropskou úroveň.

celý článek »

Odpověď prezidenta republiky na otázku odborového magazínu Revue Sondy

Ekonomické texty, 25. 6. 2009

Světová krize je složitým ekonomickým jevem, který nikdo konkrétně nezavinil. Má řadu příčin, které se i mně nelíbí a nemuselo k nim dojít, ale špatný kurz mezi americkým dolarem a čínskou měnou, nadměrná podpora amerických hypoték, nízké úrokové sazby v USA, dominové efekty na finančních trzích, ztráta důvěry v bankovní systém (téměř přes noc), atd., nejsou věci, které někdo konkrétně zaviní.

celý článek »

Hayek, Freiburg a naše doba

Ekonomické texty, 11. 5. 2009

Nejprve bych Vám chtěl opravdu srdečně poděkovat za mezinárodní cenu Vaší nadace, jejíhož dnešního udělení si opravdu velmi vážím. Zejména si cením toho, že je spojena se jménem Friedricha von Hayeka, jednoho z největších myslitelů 20. století, který by – shodou okolností – právě před dvěma dny oslavoval své 110. narozeniny.

celý článek »

Hrozba agresivního keynesiánství druhé generace

Ekonomické texty, 25. 4. 2009

Po celá staletí a tisíciletí, a to velmi pomalu, probíhá ve světě evoluční vývoj, který v sobě zachycuje a do jisté míry uchovává veškerou předcházející zkušenost lidstva. Některé události tento pohyb posunou a urychlí. Dovoluji si tvrdit, že právě teď žijeme v době, která je ve svých významných aspektech důsledkem, či dokonce produktem velké krize dvacátých a třicátých let, resp. toho, jak byla tato krize interpretována.

celý článek »

Je Schumpeterova vize konce kapitalismu stále relevantní?

Ekonomické texty, 10. 3. 2009

Josef Alois Schumpeter byl velkým ekonomem. Od první chvíle jsem ho obdivoval a hodně jsem se toho od něho naučil. Většina lidí neví, že se tento velký ekonom narodil v roce 1883 na území dnešní České republiky, v jihomoravské Třešti, která byla v té době součástí Rakousko-uherské monarchie.

celý článek »

Trochu rozumu do dnešní krize

Ekonomické texty, 5. 3. 2009

Aby nebylo mýlky, předmětem mého komentáře není naše dnešní vláda, už vůbec ne její ministr financí a ani naše centrální banka. (Možná někteří, mediálně až příliš zdatní, experti NERVu.) Je dobře, že Česká republika není v čele nejvíce postižených zemí, ani v čele dnes prosazovaných návrhů, které hrozí stát se nepřekonatelnou překážkou pro návrat k dlouhodobému ekonomickému růstu.

celý článek »

Dnešní ekonomickou krizi vůbec nepodceňuji

Ekonomické texty, 11. 2. 2009

Po mé pondělní tiskové konferenci s prezidentem Gašparovičem se ve všech českých médiích vyrojily nadpisy typu „Klaus: Krize je jako rýma“ s dovětky, že by si „nezaměstnaní zasloužili alespoň minimální lidské gesto“, a s výtkou „copak je soucit projevem slabosti?“.

celý článek »

« novější | starší články »


Jdi na začátek dokumentu