Klaus.cz


Hlavní strana » Dokumenty » Pozdrav prezidenta republiky…


Pozdrav prezidenta republiky Václava Klause delegátům sjezdu ČSSD

Dokumenty, 26. 3. 2005

Vážení delegáti sjezdu České strany sociálně demokratické,

Vaše důležité a veřejností s velkou pozorností očekávané jednání se koná ve chvíli, kdy v naší zemi došlo k prudkému poklesu důvěry v politiku a politiky a kdy je již řadu měsíců zpochybňována, a tím oslabována vláda a vládní koalice, jíž je Vaše strana rozhodující součástí. Tento stav nikomu neprospívá a občané naší země to dávají stále více a zřetelněji najevo.

Jistě si, vážení delegáti, toto všechno dobře uvědomujete, a proto věřím, že Váš sjezd – s vědomím té vysoké míry zodpovědnosti, kterou máte – udělá kroky, které budou prospěšné pro budoucnost  naší země, pro budoucnost České republiky. Mohu Vás ubezpečit, že jsem připraven – v návaznosti na výsledky Vašeho sjezdu – k řešení dnešní nedobré situace v rámci svých ústavních pravomocí v případě potřeby přispět.

Jednání Vaší strany, která je respektovanou součástí české demokratické politické tradice, přeji úspěch.

Václav Klaus

26. března 2005

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu