Klaus.cz


Hlavní strana » Projevy a vystoupení


Projev prezidenta republiky na státním obědě u příležitosti návštěvy Brazílie

Projevy a vystoupení, 24. 11. 2009

Vážený pane prezidente, vážená paní Lula da Silva, vážené dámy, vážení pánové,

dovolte mi, abych Vám, pane prezidente, vyjádřil poděkování za pozvání k návštěvě Vaší krásné země a za velmi přátelské přijetí, kterého se mně a mé delegaci v Brazílii dostává. Vztahy mezi našimi zeměmi dostaly významný impuls Vaší loňskou úspěšnou návštěvou České republiky.

celý článek »

Projev prezidenta republiky při státním obědě u příležitosti návštěvy Peru

Projevy a vystoupení, 20. 11. 2009

Vážený pane prezidente, vážené dámy a pánové,

dovolte mi, abych Vám při této slavnostní příležitosti poděkoval za pozvání k návštěvě Vaší krásné země. Je to první návštěva hlavy státu od roku 1922, kdy došlo k navázání diplomatických styků. Z naší strany to považujeme za významný mezník a za důležitý impuls pro rozvoj naší vzájemné spolupráce ve všech oblastech.

celý článek »

Proslov prezidenta republiky na vzpomínkové slavnosti k 70. výročí 17. listopadu 1939

Projevy a vystoupení, 17. 11. 2009

Každoročně se scházíme zde, před budovou Hlávkovy koleje, abychom bránili zapomenutí události, která se stala již před dlouhými 70-ti lety, ale svou relevanci má i nadále, a která vedla k tomu, že se den s tímto datem stal jedním ze dvou našich významných sedmnáctých listopadů 20. století. Jsme si, ostatně, vědomi i zcela unikátní propojeností těchto dvou dat – studentský pochod týkající se 50. výročí události první vedl k události druhé.

celý článek »

Pozdrav prezidenta republiky na vzpomínkovém setkání k 20. výročí pádu komunismu v naší zemi

Projevy a vystoupení, 14. 11. 2009

Dovolte mi začít poděkováním Václavu Havlovi za pozvání na tento slavnostní večer, na jednu z důležitých akcí, kterými si v těchto dnech připomínáme 20. výročí pádu komunismu v naší zemi.

Záměrně používám výrok „jednu z akcí“. Počátkem tohoto týdne jsem byl v Berlíně účastníkem velké, grandiózní akce oslavující pád Berlínské zdi. Velmi silně jsem si přitom uvědomil, že jsme jiní a že i náš 17. listopad 1989 byl jiný než 9. listopad téhož roku v Německu.

celý článek »

Projev prezidenta republiky na shromáždění řídících funkcionářů resortu Ministerstva obrany České republiky

Projevy a vystoupení, 12. 11. 2009

Vážení představitelé nejvyššího velení Armády České republiky, vojáci,

stalo se dobrou tradicí, že se jako vrchní velitel ozbrojených sil České republiky v podstatě každoročně účastním Vašeho velitelského shromáždění. Je to pro mne nejen příležitost promluvit s Vámi o úkolech a problémech, před nimiž stojíte, ale i příležitost podělit se s Vámi o své názory a své postoje k otázkám, které se týkají obrany naší země a jejích spojeneckých závazků.

celý článek »

20 let po pádu Berlínské zdi

Projevy a vystoupení, 7. 11. 2009

Vážená paní Reaganová, dámy a pánové,

je pro mne velkou radostí a poctou, že mohu poprvé navštívit Prezidentskou knihovnu a místo posledního odpočinku 40. prezidenta Spojených států, Ronalda Reagana, a spolu s Vámi se všemi oslavovat 20. výročí konce komunismu.

celý článek »

Projev prezidenta republiky při odhalení sochy lva před severním vstupem do Pražského hradu

Projevy a vystoupení, 28. 10. 2009

Vážení hosté,

scházíme se na tomto, poněkud neobvyklém místě ve slavnostní den, ve kterém si každoročně připomínáme vznik naší samostatné republiky. Letos je tento svátek obohacen o tuto událost, o odhalení sochy heraldického lva, symbolu české státnosti.

celý článek »

Projev prezidenta republiky na slavnostním shromáždění dne 28. října

Projevy a vystoupení, 28. 10. 2009

Vážení vysocí ústavní činitelé, zástupci diplomatického sboru, dámy a pánové, vážení diváci a posluchači televizních a rozhlasových stanic,

dnes večer, u příležitosti našeho nejvýznamnějšího státního svátku, kterým každoročně oslavujeme vznik našeho novodobého samostatného státu, se – ve svobodné zemi – scházíme již po dvacáté.

celý článek »

Proslov prezidenta republiky při otevření Národního památníku na Vítkově

Projevy a vystoupení, 25. 10. 2009

Vážení vzácní hosté,

děkuji za pozvání na dnešní slavnost, na znovuotevření Národního památníku na Vítkově. Jsem navíc rád, že jsme se zde shromáždili v tak velkém počtu a že jsou mezi námi veteráni a zástupci vojenských sdružení, spolků a asociací, čili lidé, kteří k tomuto místu mají historicky zvláště silnou vazbu.

celý článek »

Prohlášení prezidenta republiky ze dne 9. října 2009 k ratifikaci Lisabonské smlouvy

Projevy a vystoupení, 10. 10. 2009


Úvodem mi dovolte říci, že jsem s tiskovou konferencí na toto téma počítal o něco později, určitě ne už dnes odpoledne. Po včerejším telefonátu se švédským premiérem Reinfeldtem, resp. po jeho určité indiskreci o obsahu našeho rozhovoru, o kterém jsme se dohodli, že bude důvěrný, vznikla řada spekulací, které chci tímto zastavit.

celý článek »

« novější | starší články »


Jdi na začátek dokumentu