Klaus.cz


Hlavní strana » Projevy a vystoupení


Úvodní slovo prezidenta republiky při zahájení výstavy „Život TGM na Hradě – všední i sváteční“

Projevy a vystoupení, 2. 3. 2010

Vážení vzácní hosté, dámy a pánové,

nad tím, jak na Pražském hradě oslavit letošní 160. výročí narození Tomáše Garrigua Masaryka, jsme se dlouho zamýšleli.

Vycházeli jsme z toho, že už téměř všechno bylo řečeno, resp. že se bez nějakého vážného, ale současně odvážného pohledu na našeho prvního prezidenta a bez velmi seriózního bádání na nic skutečně nového a objevného přijít asi nedá. O to jsme neusilovali a proto jsme zvolili cestu jinou.

celý článek »

Projev prezidenta republiky na státní večeři u příležitosti návštěvy polského prezidenta

Projevy a vystoupení, 21. 1. 2010

Vážený pane prezidente, vážená paní Kaczynská, vážené dámy a pánové,

je mi velkou ctí, že Vás, pane prezidente, dnes mohu ještě jednou přivítat na Pražském hradě. Tuto Vaši návštěvu považuji – bez jakéhokoli přehánění – za důležitý mezník na cestě k posilování dnes již mimořádné úrovně česko–polských vztahů, našeho spojenectví, přátelství a vzájemné podpory. Nikdy v historii nebyly naše vztahy tak široké a bezproblémové a naše spolupráce tak intenzívní.

celý článek »

Novoroční projev prezidenta republiky

Projevy a vystoupení, 1. 1. 2010

Vážení a milí spoluobčané,

rád bych Vás – jako v tento den každoročně – pozdravil a popřál Vám klidný, šťastný a úspěšný nový rok.

Prvního ledna obvykle hodnotíme rok minulý a díváme se dopředu, na rok, jehož první den právě prožíváme. I já budu postupovat stejně. Začnu tím prvním. Loňský rok asi nebudeme ani my, ani budoucí historici považovat za příliš zdařilý.

celý článek »

Projev prezidenta republiky na XXXV. zasedání akademického sněmu Akademie věd České republiky

Projevy a vystoupení, 16. 12. 2009

Vážený pane předsedo, dámy a pánové,

děkuji za pozvání na Vaše každoroční důležité zasedání. Chtěl bych Vám – s blížícím se koncem roku – poděkovat za všechno, co ústavy Akademie a jejich pracovníci v letošním roce dokázali. Není sporu o tom, že se o naší vědě ví a že se o řadě jednotlivců i celých výzkumných týmů ví i v zahraničí.

celý článek »

Projev prezidenta republiky při příležitosti státní návštěvy řeckého prezidenta

Projevy a vystoupení, 2. 12. 2009

Vážený pane prezidente, vážené dámy, vážení pánové,

je mi velkou ctí přivítat Vás dnes již podruhé při příležitosti Vaší státní návštěvy zde na Pražském hradě - symbolu české státnosti. Řecko považujeme za zemi blízkou a přátelskou, za našeho významného spojence v Severoatlantické alianci a za partnerskou zemi v Evropské unii.

celý článek »

Projev prezidenta republiky na státním obědě u příležitosti návštěvy Brazílie

Projevy a vystoupení, 24. 11. 2009

Vážený pane prezidente, vážená paní Lula da Silva, vážené dámy, vážení pánové,

dovolte mi, abych Vám, pane prezidente, vyjádřil poděkování za pozvání k návštěvě Vaší krásné země a za velmi přátelské přijetí, kterého se mně a mé delegaci v Brazílii dostává. Vztahy mezi našimi zeměmi dostaly významný impuls Vaší loňskou úspěšnou návštěvou České republiky.

celý článek »

Projev prezidenta republiky při státním obědě u příležitosti návštěvy Peru

Projevy a vystoupení, 20. 11. 2009

Vážený pane prezidente, vážené dámy a pánové,

dovolte mi, abych Vám při této slavnostní příležitosti poděkoval za pozvání k návštěvě Vaší krásné země. Je to první návštěva hlavy státu od roku 1922, kdy došlo k navázání diplomatických styků. Z naší strany to považujeme za významný mezník a za důležitý impuls pro rozvoj naší vzájemné spolupráce ve všech oblastech.

celý článek »

Proslov prezidenta republiky na vzpomínkové slavnosti k 70. výročí 17. listopadu 1939

Projevy a vystoupení, 17. 11. 2009

Každoročně se scházíme zde, před budovou Hlávkovy koleje, abychom bránili zapomenutí události, která se stala již před dlouhými 70-ti lety, ale svou relevanci má i nadále, a která vedla k tomu, že se den s tímto datem stal jedním ze dvou našich významných sedmnáctých listopadů 20. století. Jsme si, ostatně, vědomi i zcela unikátní propojeností těchto dvou dat – studentský pochod týkající se 50. výročí události první vedl k události druhé.

celý článek »

Pozdrav prezidenta republiky na vzpomínkovém setkání k 20. výročí pádu komunismu v naší zemi

Projevy a vystoupení, 14. 11. 2009

Dovolte mi začít poděkováním Václavu Havlovi za pozvání na tento slavnostní večer, na jednu z důležitých akcí, kterými si v těchto dnech připomínáme 20. výročí pádu komunismu v naší zemi.

Záměrně používám výrok „jednu z akcí“. Počátkem tohoto týdne jsem byl v Berlíně účastníkem velké, grandiózní akce oslavující pád Berlínské zdi. Velmi silně jsem si přitom uvědomil, že jsme jiní a že i náš 17. listopad 1989 byl jiný než 9. listopad téhož roku v Německu.

celý článek »

Projev prezidenta republiky na shromáždění řídících funkcionářů resortu Ministerstva obrany České republiky

Projevy a vystoupení, 12. 11. 2009

Vážení představitelé nejvyššího velení Armády České republiky, vojáci,

stalo se dobrou tradicí, že se jako vrchní velitel ozbrojených sil České republiky v podstatě každoročně účastním Vašeho velitelského shromáždění. Je to pro mne nejen příležitost promluvit s Vámi o úkolech a problémech, před nimiž stojíte, ale i příležitost podělit se s Vámi o své názory a své postoje k otázkám, které se týkají obrany naší země a jejích spojeneckých závazků.

celý článek »

« novější | starší články »


Jdi na začátek dokumentu