Klaus.cz


Hlavní strana » Knihy


Rok druhý - projevy, články, eseje

Knihy, 28. 2. 2005

Prezident České republiky Václav Klaus je ve svém úřadě dva roky. Na to, jaké tyto dva roky byly, je možné se dívat z nejrůznějších úhlů.

celý článek »

Evropa Václava Klause

Knihy, 30. 4. 2004

Knížku, kterou dostáváte do rukou, sice nemohu nazvat v jistém smyslu novou, ale je jiná. Není nová proto, že staví na textech, které již v roce 2001 vydalo Centrum pro ekonomiku a politiku pod titulem Evropa pohledem politika, pohledem ekonoma, jako svou příležitostnou publikaci. Pokusil jsem se v ní před třemi lety shrnout své názory a postoje k Evropské unii – k její integraci a ke směřování naší země do tohoto společenství – tak jak se vyvíjely od roku 1993.

celý článek »

Rok první - projevy, články, eseje

Knihy, 5. 3. 2004

Když byl Václav Klaus před rokem zvolen prezidentem České republiky, ptala se celá země, jakou pečeť vtiskne nejvyššímu úřadu, jak uchopí svou novou odpovědnost v čele českého státu. Nová kniha "Rok první" se pokouší alespoň v hrubých rysech dát na tyto otázky ucelenou odpověď.

celý článek »

Přerušený rozhovor

Knihy, 23. 10. 2003

Kniha rozhovorů Jeronýma Janíčka s Václavem Klausem "Přerušený rozhovor" nabízí konfrontaci redaktora pražského rádia a žurnalisty s dlouholetým politikem a současným prezidentem republiky.

celý článek »

Tři projevy Václava Klause

Knihy, 3. 3. 2003

Tři „prezidentské projevy“ Václava Klause, přednesené při společných zasedáních Sněmovny a Senátu Parlamentu ČR svolaných k volbě prezidenta republiky, jsou mimořádně zajímavý dokument. Tím, že poprvé v dějinách jsme svědky opravdové, předem nedohodnuté volby hlavy státu, prezidentští kandidáti museli zřetelně - nikoli jen formálně jako dosud - v kandidátských projevech formulovat své představy o podobě, smyslu a možnostech prezidentského úřadu v naší zemi.

celý článek »

Nová kniha Václava Klause „Problém českých veřejných financí na počátku nového desetiletí“

Knihy, 7. 11. 2002

Knížka Václava Klause „Problém českých veřejných financí na počátku nového desetiletí“ je dalším příspěvkem Centra pro ekonomiku a politiku k veřejné diskusi o problematice veřejných financí, jejichž vývoj představuje v současnosti nejvážnější hrozbu stabilitě a prosperitě české ekonomiky.

celý článek »

Proč jdu znovu do toho?

Knihy, 12. 5. 2002

Kniha "Proč", s podtitulem "Proč jdu znovu do toho?", shrnuje řadu zásadních otázek položených veřejností Václavu Klausovi v uplynulých týdnech na volebních mítincích, klasickou i elektronickou poštou a prostřednictvím internetu a jeho odpovědi na ně. Odpovědi věcné a jasné, současně klidné, přátelské, osobně zabarvené, oboustranně inspirující. Kniha obsahuje i mnoho unikátních fotografií zachycujících výjimečné i každodenní okamžiky VK.

celý článek »

Občan a obrana jeho státu

Knihy, 6. 5. 2002

Kniha "Občan a obrana jeho státu" je výsledkem snahy umožnit čtenáři v relativně ucelené formě seznámit se s názory Václava Klause na společnost a politiku, které v průběhu uplynulých deset let publikoval v desítkách sloupků, statí a projevů. Jejich výběr není vyčerpávající, některé již byly publikovány v některých dosud vydaných sbornících a knihách autora, s některými se naše veřejnost dosud neměla možnost seznámit. Přesto jde o výběr reprezentativní.

celý článek »

Kniha Klaus v Bruselu

Knihy, 4. 1. 2002

Bleskově vydaná knížka Klaus v Bruselu obsahuje autentické znění vystoupení Václava Klause v Evropském parlamentu, faksimile originálních rukou psaných poznámek k vystoupení v Bruselu, vystoupení Václava Klause po návratu z Bruselu v české poslanecké sněmovně a další Klausovy projevy a články vyvolané rozruchem kolem "bruselského projevu".

celý článek »

Kniha Evropa pohledem politika, pohledem ekonoma

Knihy, 4. 1. 2002

Kniha Evropa pohledem politika, pohledem ekonoma je souhrnem názorů Václava Klause k problematice evropské integrace

celý článek »

« novější | starší články »


Jdi na začátek dokumentu