Klaus.cz


Hlavní strana » Knihy » Rok šestý - projevy, články,…


Rok šestý - projevy, články, eseje

Knihy, 18. 3. 2009

Předmluva ke knize Rok šestý

Únorová prezidentská volba způsobila mimo jiné to, že jsem dostal příležitost pokračovat v každoročním vydávání knihy textů, projevů, rozhovorů a dokumentů prezidenta republiky, spojených tím, že vznikly v jednom kalendářním roce. „Rok šestý“ tak plynule navazuje na předcházejících pět dílů tohoto „seriálu“. Struktura knihy se příliš nemění, myšlenky a základní postoje snad také ne, ale mění se události a témata. Kniha se tak do jisté míry stává velmi svébytnou a unikátní kronikou předcházejícího roku – jak se jevil prezidentu republiky a jak se do něj prezident republiky zapojoval. 

Neopakovatelným okamžikem roku 2008 byla nepochybně prezidentská volba. Do knihy jsou proto jako samostatná kapitola zařazeny projevy a vystoupení spojené s touto velmi dramatickou událostí, probíhající tentokráte zcela nečekaně formou veřejné volby poslanci a senátory.

Rok 2008 byl „osmičkovým“ rokem, a proto zcela zákonitě vznikl větší počet textů, které by bylo možné zařadit do kategorie „spor o minulost a přítomnost“. Pokoušel jsem se v nich o polemiku s různými mýty, které jsme si u nás postupně vytvářeli a kterým jsme nakonec většinou i sami uvěřili.

Rok 2008 byl – zejména po irském referendu, po projednávání Lisabonské smlouvy u našeho Ústavního soudu a v kontextu příprav naší vlády na předsednictví Evropské unie (přesněji Rady Evropské unie) – také rokem vyhrocených sporů o současnost i budoucnost institucionálního uspořádání a tím vlastně samotné podstaty Evropské unie. Střet mezi zastánci Evropy států a Státu Evropa – zdá se – opět kulminuje. Věnoval jsem tomu velkou pozornost doma i v zahraničí. Měl jsem také skutečnou radost z toho, že byla v polovině roku v Polsku pod názvem “Czym jest europeizm?“ vydána kniha mých textů, věnovaných tomuto tématu.

V neztenčené míře pokračuje další z velkých soudobých sporů – spor o tzv. globální oteplování, ve skutečnosti spor o to, zda environmentalistům, zastáncům stejně nazývané, velmi neliberální ideologie, usilující o autoritativní diktát nad našimi životy, umožníme, aby současný, velmi malý pohyb globálních teplot zneužili jako záminku pro znovuvytvoření nesvobodné společnosti. Psal a mluvil jsem o tom na celém světě, od Japonska po Spojené státy, od Španělska po Egypt, jak i texty zveřejněné v této knize dokumentují. Moje kniha „Modrá, nikoli zelená planeta“ byla po českém a německém vydání (ke kterým došlo již v roce 2007) v loňském roce vydána anglicky, holandsky, rusky, polsky, španělsky a bulharsky. Další cizojazyčná vydání se připravují na rok 2009.

V druhé polovině roku 2008 se naplno „rozjela“ finanční a ekonomická krize, které jsem se, i když ekonomická problematika  mým textům už dávno nedominuje, také nemohl vyhnout.

Věřím, že si i Rok šestý najde své čtenáře, a to i mezi těmi, kteří některé mé texty znají, neboť takto vytvořený celek znamená něco úplně jiného. Různé věci do sebe začínají zapadat a ukazuje se jejich nenahodilost. Chtěl bych poděkovat nakladatelství Euromedia za pozornost, kterou knize opět věnovali, chtěl bych poděkovat celé řadě svých spolupracovníků za pomoc při přípravě knihy po technické stránce a chtěl bych poděkovat všem – z rodiny i z okruhu mých přátel a kolegů – kteří vznikající texty v průběhu roku komentovali a tím je určitě vylepšovali. 

Václav Klaus, 18. března 2009

Název knihy: Rok šestý - projevy, články, eseje
Autor: Václav Klaus
Vydavatel: Euromedia group k.s.
Rok vydání: 2009
ISBN: 978-80-242-2422-0

Knihu je možno objednat zde.

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu