Klaus.cz


Hlavní strana » Knihy » Arabské vydání knihy „Modrá,…


Arabské vydání knihy „Modrá, nikoli zelená planeta“

Knihy, 8. 2. 2010

Arabské vydání knihy Modrá, nikoli zelená planeta

Předmluva autora

Jsem mimořádně potěšen tím, že moje kniha věnovaná problematice tzv. globálního oteplování vychází i arabštině, v jazyce, kterým mluví stamiliony lidí. Je to již 14. vydání této knihy na různých místech světa.

Kniha byla napsána a původně vydána v českém jazyce na jaře roku 2007. Nevznikla náhodou, nevznikla bez dlouhého promýšlení a příprav, nevznikla bez studia rozsáhlé literatury z mnoha oborů, protože v současné hysterii ohledně globálního oteplování ani zdaleka nejde jen o klimatologii. Nejde o ni prakticky vůbec.

Hlavní argumenty této knihy se ve mně utvářely již od počátku 70. let, kdy Římský klub začal po světě šířit své zcela falešné a ničím neopodstatněné katastrofické scénáře o tzv. „Limitech růstu“. Na struktuře argumentace se od té doby moc nezměnilo. Základem je nedůvěra v lidskou tvořivost, v lidskou flexibilitu a adaptabilitu, v neosobní společenské mechanismy, zejména v trh a demokracii, a naopak důvěra ve stát, v politiku a politiky, v moudrost expertů, v možnost centralisticky řídit a plánovat lidskou společnost.

Spor o globální oteplování (či jak se teď módně říká klimatické změny) je dalším dějstvím nikdy nekončící polemiky o svobodu a její význam pro lidskou společnost. Před nedávnem jsme byli svědky pokusu jedné strany tohoto sporu jednoznačně vyhrát nad těmi z nás, pro které je svoboda zásadním předpokladem lidské budoucnosti. Tímto pokusem byla Kodaňská konference, která měla za cíl nikoli zastavit probíhající, pravděpodobně jen cyklické mírné globální oteplování (které se ostatně v posledních deseti letech stejně zastavilo), ale zabrzdit ekonomický růst a zvyšování prosperity, zejména v méně vyspělých zemích, které v současnosti mají zcela nevyhnutelně jiné priority než bohaté průmyslové země.

Jsem rád, že k tomu zatím nedošlo, i když tyto pokusy nepochybně budou pokračovat, a nebude-li naše rezistence dostatečně silná, pak vyhrají oni a ne my. Jak argumentuji ve své knize, ohroženo totiž není klima, ale lidská svoboda a prosperita. Odmítnout tuto nezodpovědnou manipulaci musíme všichni, ale odmítnout ji musí zejména země Afriky, Asie a Latinské Ameriky, které jsou stále ještě teprve na počátku svého hospodářského vzestupu. K pochopení skutečných cílů klimatických alarmistů snad může přispět i tato kniha.

Václav Klaus

Název originálu: Modrá, nikoli zelená planeta
Autor: Václav Klaus
ISBN: 978-977-09-2730-1
Vydavatel: Shorouk
Počet stran: 128
Jazyk: Arabština

Knihu je možno zakoupit zde.

vytisknout

Jdi na začátek dokumentu